Návrat na hlavní stránku

Povídka.cz povídky psané životem...

Džin Amir 2/2

Sledoval jsem jak tlustá čokoládová tyč hledá otvor uprostřed růžového šťavnatého kalicha. Když jej našla, pokusila se do něj vtlačit svou griliášovou kouli. Michaela ztuhla napětím. Ruce měla rozhozené nad hlavou. Tyč se pod náporem prohnula. Michaela se napjatě nadechovala:
„A… a…“
Kluzká hnědá koule se tlačila do nejhlubšího místa kalicha.
„a… a…“
Plátky kalicha se pod tlakem rozevřely.
„a… a…“
Najednou cosi povolilo. Tyč se napřímila a griliášová koule zmizela uvnitř. Růžové plátky se těsně obepnuly kolem čokoládového korpusu zapíchnutého uprostřed nich.
„…ááááááááááá­ááááááááááááách!“ vykřikla překvapením. „Aááááách! Oóóóóóóch! Můj ty bože! Oóóóch!“ lapala po dechu. „Uúúúúúúúfff! Ten je velký! Aáááách… óóóóóóóch… ááááách!“ sténala nevýslovnou rozkoší.
Amir funěl jako lokomotiva a tlačil boky proti ní. Pronikal do ní stále hlouběji. Polkla vzrušením a nervózně zašermovala rukama nad hlavou. Prsty zaťala do prostěradla.
„Óóóóóóóóóó! Ježíííííšššši!“ zajíkla se, „Chmmmmmmm! Bože to je obr! Aáááách, já se snad zblázním, ááááááááááách!“ zmítala se pod ním ve slastné křeči. Pak jí ruce vylétly vzhůru a přistály mu na ramenou.
„Oóóóóóóch! Bože! Dost!“ křičela, „to mě zničí! Ufff! To je macek! Uúúúúúfff! Zešílím! Oóóóóóch! Tak silně ho tam cítím. Oóóóóóóóh! To je nádhera! Hmmmmmm… ummmmmmm….“
Přestal do ní na její signál tlačit. Sledoval jsem tu obrovskou černou tyč zapíchnutou mezi jejími stehny. Odhadoval jsem, že tam dostal tak půlku.
„Oóóóóóóch, úúúúúúúch, To je sííííla, úúúúúúfff,“ funěla. Při tom jej hladila po hrudi. Dlaněmi mu přejížděla po svalech na plecích a stiskem je zkoumala. „Aáááách, óóóóóch, hmmmmmm… je tak mohutný, chmmmmmm… tak tvrdý, chmmmmmm!“ chvěla se slastí.
„A to tam pořád ještě nemáš všechno!“ ohlásil jsem vítězoslavně.
„Cože!?“ vykřikla překvapeně, „on tam není celý? Ach bože! To není možné! A kolik ho tam mám?“
„Řekl bych, že půlku.“
„Teprv půl? Ach bože! Bože! Chmmmm! chmmmmmmmm!“ zhluboka oddychovala. Dlaněmi zkoumajícími jeho hruď sklouzla pod jeho ramena. Pomalými krouživými pohyby je po jeho bocích posunovala níže a níže až k úplně dolů k bokům. Vydávala při tom přerývavé vzdechy. „Ehmmmmm, hemmmmm, mmmmmmm….“ Na to Amir znovu zabral a soustředěně do ní tlačil zbývající část svého monstrózního pyje.
„Aááách… ááách… ááách…!“ sténavě naříkala. V extázi nadzvedla nohy. Palce na nich měla zkroucené. Zaťatými prsty drtila prostěradlo. Kluzký černý falus se pomalu zasouval do hlubiny její rozkoše. Sledoval jsem jak jeho klacek postupně mizí v jejích útrobách, až nakonec z něj nebylo vidět nic. Neuvěřitelné! On ho tam skutečně dostal.
„Tak teď ho tam máš celého,“ roztřásl se mi hlas.
„Aááááá… ááááááááá… ááááááááááááá­ááááááááááááá­á…“ šíleně se rozkřičela, tvář zkroucenou nevýslovnou rozkoší. Amir se k ní pevně tiskl a nehýbal se. Ona stále nepříčetně křičela až jí po chvíli došel dech. Napíchnutá na jeho tyči, úplně bez dechu, s ústy otevřenými do němého výkřiku, kroutila se pod ním jako kdyby v příštím okamžiku měla vypustit duši.
Amir na mě vyděšeně pohlédl: „Co jí je? Nemám ho z ní radši vytáhnout?“
Pozoroval jsem její slastí zkroucenou tvář, nateklé rty, chvějící se přivřená víčka, rozvírající se chřípí.
„Rozhodně jí ho tam nech, Míro. Právě se s tebou udělala.“
„Oóóóóóóóóóóóóóh… božíííííčkúúúú… óóóóóó….“ zalapala po dechu, „to je síííííla, óóóóóóó… to je macek, chmmmm… to je krásááááá, áááááááááách… áááááááách! ááááááááááááách!“
Přišla druhá vlna šíleného řevu. Amir z toho byl tak vykulený, že se ani nehnul. Michaela křičela, sténala, mávala nohama ve vzduchu. Zmítala se v naprostém vytržení. Po chvíli zas přišla k sobě.
„Tak Amirku, chmmmm, Mirečkúúú…“ začala kňučet mezi vzdechy, „hmmmmm, tak co je? chmmmm… mmmm… Mirkúúúúúúú…. chmmmm… mmmm…“ nešťastně úpěla. Pokoušela se hýbat boky, ale s přišpendlenou pánví jí to nešlo. „Chmmm… tak co bude? Co bude?“ kňourala. Najednou jej popadla za boky a freneticky po nich přejížděla dlaněmi nahoru dolů. Kňučela při tom jako štěně. Začal se v ní pohybovat.
„Aááááááách! anóóóóóóóó!“ zařvala rozkoší. „Amirkúúúúú…. táááááák… to je onóóóóóó… táááááák… Amirkúúúúú! anóóóóóóó…“ vřískala štěstím. Rozkmital se. Lesknoucí se černý falus se vynořoval mezi jejími stehny a zase tam mizel.
„Anóóóóóó, óóóóóóóch! Božéééé! To je onóóóóóó! Aáááááách! Ještěéééé… ještěééééé… ještěééééééééé!“ ječela jak pominutá a zmítala se ze strany na stranu. Vrážel do ní péro čím dál tím razantněji. Její sténání a vzdychání splynulo v jeden dlouhý kvílivý řev: Áááááááááááíí­ííííoúúúúúííí­íííííí…. Ruce se jí třásly a víčka chvěla. Nebylo pochyb, že má další vrchol. Amir přirážel, až se postel rozvrzala.
„Aáááách, ááách, áááách, ááách, ááááách, ááách!“ ječela v šílené extázi.
„Oóóóóóóóóh, óóóóóóóóh, óóóóóóóóóh!“ chrčel naprostým blahem.
„Plesk, plesk, plesk, plesk…“ bedra sebou divoce mlátila o stehna.
„Sříííík, skříííík, ííííík, íííííík….“ protestovala postel.
Se zatajeným dechem jsem sledoval jak ji s chutí mrdá a ona jak má jeden dlouhý nepřetržitý orgasmus. Měl jsem, co jsem chtěl. Bylo mi z toho všelijak.

Myslel jsem, že tím skončili, ale nepřestával ji brousit ani po té, co se udělala. Chtě nechtě, obdivoval jsem jeho výdrž. Já už bych dávno odpadl. On ale pokračoval a pořád do ní přirážel. Nemohl jsem se na to dívat. Zvedl jsem se a chtěl odejít. Ze shora nebyla Míša skoro vidět. Mohutné černé tělo ji celou zakrylo. Jen zpoza jeho ramene jí vykukovala hlava a dole roztažené nohy pokrčené podél jeho boků. Hlava se jí na polštáři smýkala nahoru dolů v rytmu škubajících se Amirových hýždí. Oči měla přivřené a ústa pootevřená. Při každém nárazu slabě zasténala: „Och, óch, óch, óóch!“ To tiché sténání, ten její blažený výraz, mi nedovolily odejít. Díval jsem se na ni a strašně trpěl. Co teď asi prožívá? Výraz nejvyšší blaženosti v její tváři mě nenechal na pochybách. Šílel jsem zoufalstvím a vzrušením. Ucítil jsem v podbřišku neskutečně silný tlak. Nemohl jsem to vydržet. Rychle jsem si rozepnul poklopec. Penis mi vyskočil z kalhot jak péro z gauče. Pozoroval jsem její rozpálenou tvář a masturboval. Pak najednou otevřela oči a pohlédla na mě. Přestala vzdychat a zatvářila se polekaně. Nechtěl jsem, aby viděla mé zoufalství. Usmál jsem se na znamení, že vše je v nejlepším pořádku. Oplatila mi úsměv a úlek se z jejího výrazu vytratil. Pak pohledem sklouzla níž na mé ztopořené pohlaví. Překvapeně vykulila oči. Ústa se jí protáhla do širokého úsměvu. Mezi námi se vytvořilo tiché pouto. Já sledoval ji jak souloží s Amirem a ona zas mě jak si ho honím. Amir měl hlavu zabořenou do polštáře a naše nenadálé souznění vůbec nezaznamenal. Tiše sledovala jak ji pozoruji. Viděla jak moc mě to vzrušuje. Znova začala vzdychat. Dívala se na mě a vzdychala. Nyní přímo zářila štěstím.


Amir do ní usilovně bušil. Zrychloval. Zdálo se že se blíží k vyvrcholení. Rozechvěla se v naprosté extázi. Zvrátila hlavu vzad a s doširoka otevřenou pusou silně sténala. Z koutků úst jí vytékaly sliny. Ona, která si nikdy neopomene dát ruku před pusu, když zívá, teď slintala jako zvířátko. Amir začal hekat. Pohyby pánví jej pobízela k ještě většímu výkonu. Najednou napnula nohy nahoru a roztáhla je kolmo do stran. Ležíce na zádech předvedla naprosto perfektní gymnastický rozštěp. Rukama si napnuté nohy přidržovala dole. Pánví směřovala kolmo vzhůru. Vypadala pod Amirem jako kružítko rozevřené na hodně velkou kružnici. Zíral jsem na to naprosto perplex. Netušil jsem, že něco takového dokáže. Se mnou tohle nikdy neudělala. Maximálně roztažená, nastavila mu svou vulvu k nejhlubšímu možnému průniku. Amir překvapeně hekl a zabořil se do ní. Divoce zaryčel jako zvíře. Černý ocas byl nadoraz zabodnut do rozevřeného kružítka. Prudce škubal boky. Finišoval k vyvrcholení. Doufal jsem, že jí nevybílí hrobku a včas jej vytáhne. Tohle jsem s ním zapomněl projednat. Zvedl hlavu z polštáře a zachrčel Michaele do ucha že už bude.
„Nééé!“ zaječela. Znova cosi zachrčel. „Amirku néééé, to nemůžeš!“ kvílela.
Amir vydával hrdelní zvuky a nepřestával ji zuřivě mrdat.
„Nééééé, tam néééé!“ zoufale kňučela. „Néééé do mě! Amirku, prosííííím! Nestříkej to do mě!“ Slzy jí tekly po tváři. „Nestříkej to do mě! Prosíííím! Amirku, nestříkej to do mě!“
Uvědomil jsem si, že nebere žádnou antikoncepci. Plakala, ale nohy držela pořád kolmo od sebe. Napjatý jak pravítko, pumpoval nad ní nahoru dolů jak klika u heveru a bušil do ní až to mlaskalo. Pak divoce zařval a mohutně přirazil. Přilepený k její pánvi se na ní lehce pohupoval a hýkal přitom jako oslík. Hýždě na zadku se mu škubaly a stahovaly. Došlo mi, že to do ní právě láduje. Šíleně vykřikla v dlouhém zoufalém tónu. Tělo se jí prohnulo ve slastné křeči. Napjatá jak tětiva nehybně ležela zatímco on se v ní pohyboval. Už nijak neprotestovala. Pak zvedla hlavu a přitáhla si tu jeho k mokrým ústům. Mazlivě jej líbala zatímco on ji dole plnil svým semenem. Požitkářsky se přisála k jeho rtům zatímco on do ní stříkal své sperma. Držela mu, dokud to do ní všechno nenapumpoval. Nohy zkřížila na jeho zádech, tiskla se k němu. Viděl jsem jak se jí stahují pánevní svaly. Funěla a hekala námahou. Vymačkávala si jej do poslední kapky. Zděšeně jsem sledoval jak se od něj nechává oplodnit.

Dlouho leželi jen tak v objetí. Zdálo se, že se snad nikdy nerozpojí. Byl na ní přilepený jak žvejka na podrážce. Hladila jej po zpocené hlavě. Šťastně se usmívala. „Amirkúúú, Mííírečkúúú…“ šeptala mu sladce do ucha. „Bylo to tak úúúúžasné!“
Bolelo mě z toho u srdce. Co jsem to jen proboha provedl? Amir se opatrně zvedl a šel do sprchy. Michaela ležela zmoženě na posteli. Nohy měla široce rozhozené do stran, jako kdyby je již nikdy nedokázala dát k sobě. Nevěřícně jsem jí zíral mezi nohy. Poševní svaly byly tak roztaženy, že na tom místě mezi závojíčky, kde jindy je jen malikná dírka, zela široká tmavá díra. Fascinovaně jsem si ji prohlížel. Najednou se v ní odkudsi z hloubi objevila bílá šlemovitá tekutina. Bez dechu jsem sledoval jak se řine ven a stéká jí po zadku. Bylo toho neuvěřitelné množství. Na prostěradle to udělalo velkou louži. Moje semeno tenhle spermapád nikdy nezažilo. Dítě jsme zatím nechtěli a tak jsme to dělali jen s gumou nebo přerušovaně. Vždycky jsem jej stihl včas vytáhnout. A teď toho byla plná. Jak se to mohlo stát? S klidem pozorovala, jak jí zírám přímo do jámy.
„Tak co? Bylo to jak jsi chtěl?“ zeptala se unaveně.
Mlčky jsem přitakal. Chtělo se mi brečet. Amir se vrátil z koupelny. Míša jej vystřídala.

„Hele, kámo, to jsme si neujednali,“ spustil jsem, když odešla.
„Co jako?“
„Že mi do ní nastříkáš.“
„Jo tááák. Za to já nemůžu. Ona to chtěla!“
„Ale nechtěla! Vždyť jsem to viděl.“
„Jo? Viděl? A to jsi neviděl, jak se mi nastavila?“
„Ano. Ale neměl jsi jí to udělat. Vždyť jsi mi ji zbouchnul!“
„Tak to sorry. Ale ona to fakt chtěla. Bylo to neskutečný. Ještě se mi nestalo, abych byl v ženský tak úplně bezezbytku.“
„Vážně?“
„Jo. Většinou ženský ječej, že už to stačí, když jsem tak v polovičce. Ach jo. Škoda, že jej nemám menšího. S tímhle klackem je akorát trápení.“
„No to mě podrž! Myslel jsem, že je to terno, mít takovýho ptáka.“
„To tedy není. Ale dnes jsem konečně měl pocit, že je to přesně ono. Tvá žena se umí nádherně rozevřít. Můj ty bože! To bylo něco! Takhle skvěle jsem si snad ještě nezamrdal.“
Vrátila se ze sprchy zabalená do osušky. Určitě zaslechla minimálně jeho poslední větu. Nečervenala se ani neklopila zrak: „Amirku, musím říct, že jsi skvělý masér.“
„Ty se zas umíš perfektně uvolnit,“ vracel jí kompliment.
Překvapilo mě, že už si nevykají. Vůbec jsem si nevšiml, kdy si začali tykat. Nejspíš asi při tom. Vzpomněl jsem si na starou hlášku z vtipu ‚Je tam, milostivá, můžeme si tykat,’ a zasmál jsem se.
Natáhla se k němu a pohladila jej: „Udělal jsi mi to naprosto božsky.“
Úsměv mi zmrzl na rtech.
„To proto, že dokážeš tak fantasticky pracovat s údy,“ mrkl spiklenecky.
Zvedla ruce nad hlavu a protáhla se. Osuška povolila a spadla na zem. Nahá se dál v klidu před námi protahovala a ukazovala nám své skvostné tělo. Amir ji hltal očima. Neuhnula pohledem. Dívali se na sebe tak, že to vypadalo na další číslo. Šmarjá!, pleskl jsem se dlaní do čela. Teď už jsem věděl naprosto jistě, že jsem udělal strašnou kravinu. Nehty jsem si drásal tváře. Božíčku! Co jsem to jen provedl? Vypustil jsem džina z lahve. Jak jej teď dostanu zpět? Byl jsem zoufalý. Rychle jsem vypakoval Amira pryč.


Večer jsem se chtěl s Míšou pomilovat. Potřeboval jsem ji ošukat a dobýt tak zpět ztracené území. Odmítla, že je moc unavená.
„S ním bys ale píchala, co?“ odvalil jsem se naštvaně.
„Ale no tak Honzíčku, uklidni se,“ pohladila mě po vlasech, „dnes to bylo opravdu vyčerpávající.“
„Hmmmm, jsem viděl,“ vrčel jsem. „No hlavně, že sis to užila.“
„To jo. Bylo to fakt neskutečné. Ten pocit, když na mě nalehl tak mohutný muž…“ zasnila se, „…to se nedá popsat.“
„Nech toho,“ snažil jsem se ji umlčet.
„A když jsem ucítila, jak se tam dole do mě pokouší dostat tu šílenou věc…“ nedala se zastavit, „…bála jsem se, ale… ale zároveň jsem se na to těšila. A pak… Pak jsem to ucítila v sobě. Ach! Tak mocně se do mě tlačil. Zpočátku to bolelo, ale zároveň i velmi vzrušovalo. Byl to tak silný tlak! Čím víc to tlačilo, tím víc to vzrušovalo. Jak to do mě proniklo, byla to nepopsatelná rozkoš. Myslela jsem, že se zblázním slastí. Ta věc mě tam dole uvnitř tak nádherně božsky rozevírala. Najednou jsem již necítila žádnou bolest. Jen nezvladatelnou touhu po tom, aby se ke mě přitiskl co nejtěsněji. Toužila jsem tu věc mít v sobě co nejhlouběji. A pak… jsem najednou ucítila něco tak zvláštního. Takový pocit. Nikdy jsem nic takového nezažila. Hýbalo se mi to v břiše. Svrbělo to, mrazilo to, pálilo to. Pak mi z toho do těla vystřelil chvějivý palčivý proud. Zasáhl mě úplně všude. Pronikl do každičkého koutu mého těla. Ruce i nohy mě brněly. Pochva se mi sevřela v tak silné slastné křeči, až mi to vyrazilo dech…“
Zasnila se. S otevřenou pusou jsem na ni strnule hleděl a v krku měl sucho. Probrala se a pohlédla na mě.
„No co tak koukáš?“ zasmála se. „Mít mezi nohama něco takového se mi nestává každý den.“
Zaúpěl jsem. „Teda, jestli mě tohle mělo uklidnit, tak to šlo hodně vedle.“

Další večer jsme se konečně pomilovali. Nejdříve jsem zkoušel tu fintu s prsty v pěsti, při které s Amirem tak šílela. Nebylo to ale ono, nic to s ní nedělalo. Chtěl jsem být perfektní. Chtěl jsem jí ukázat, že jsem taky tak dobrý. Byl jsem nervózní a ztrácel erekci. Zatvářila se nespokojeně. Čím víc byla nespokojená, tím víc mi měkl. Po chvíli snažení jsem toho nechal. Nevypadala, že by ji to nějak vadilo. Následující den mi oznámila, že si u Amira objednala na odpoledne masáž.
„Ne!“ zaúpěl jsem.
„Co ne?“ mračila se.
„Zase další šukání.“
„Říkala jsem masáž. Masáž! Ne šukání.“
„Já vím, vím. Masáž. I vnitřní? Bude i vnitřní?“
„Nech už toho,“ řekla naštvaně, „na pátou je tady a hotovo,“ ukončila rázně debatu.
„Jak na pátou? Vždyť víš, že dříve než v šest domu nedorazím.“
„No a? Nemusíš být u všeho.“


Zařídil jsem si to v práci tak, abych mohl vypadnout dřív. Dorazil jsem domů těsně po páté. Na věšáku visela Amirova bunda a pod ní ležely velké boty. Zajímalo mě, jestli přišel dřív, než bylo dohodnuto, nebo jestli mi schválně udala pozdější čas. Potichu jsem se plížil do bytě. Šel jsem najisto ke dveřím ložnice. Byly zavřené. Nastražil jsem uši. Slyšel jsem Míšu, jak tam vzdychá a sténá: „Oóóóóch! Hmmmm… To je ono… Aááááách! Oóóóóch!“
Zatmělo se mi před očima. Zlostí jsem se orosil jako lahváč vytažený z ledničky. Prudce jsem rozrazil dveře a vlítl tam. „Tak co se tu děje!?“ zaječel jsem.
Míša ležela na lehátku a Amir jí masíroval záda. Zadek měla decentně přikrytý bílou osuškou. Amir se zarazil a ona zvedla hlavu. Oba na mě pohlédli.
„Co zase vyvádíš?“ zamračila se, „vždyť jsem ti říkala, že tu dnes Amir bude.“
„Ééé, jó, vždyť jo,“ zakoktal jsem se. Trapas! „Jsem vedle, kdyby něco.“

Vypadl jsem rychle ven a zavřel za sebou. V tom rozčilení jsem ale dveře řádně nedovřel. Šel jsem do kuchyně vzít si něco k jídlu. Udělal jsem si sendvič. Žvýkal jsem bagetu se salámem a poslouchal, jak Míša v ložnici slastně vzdychá. Díky nedovřeným dveřím to bylo dobře slyšet. Snědl jsem sendvič a zvažoval, jestli si nedám ještě jeden. Najednou jsem si uvědomil, že v ložnici je už nějakou chvíli ticho. Tak to asi skončili, pomyslel jsem si. Zvedl jsem se a šel se jich zeptat, jestli nechtějí také něco zakousnout. Nedělal jsem při tom žádný hluk a nemusel otvírat dveře. To co jsem spatřil se mi navždy vrylo do paměti. Kéž bych tam byl býval nechodil! Kéž bych se byl býval nepodíval! Nemusel bych se dívat na tlustou černou klobásu v její puse. Nahý Amir stál se zavřenýma očima a se slastným výrazem ve tváři těsně u její hlavy. Ona ležela na zádech s nohama od sebe. Přidržovala si jej za zadek a kouřila mu péro. Zakloněnou hlavou pohybovala sem a tam. On ji držel mezi nohama s prostředníčkem zalomeným uvnitř. Ani jeden z nich si mě nevšiml. Šokovaný, stál jsem u dveří jako solný sloup, neschopen pohybu. Nemohl jsem od té scény odtrhnout oči. Tiše jsem vycouval zpět.

Vrátil jsem se do kuchyně a nalil si pořádného panáka kořalky. Kopl jsem to do sebe. Horko se mi rozproudilo po těle. Nalil jsem si dalšího. Přemýšlel jsem co teď? Nevěděl jsem, co mám dělat. Pak jsem zaslechl vrznutí postele. Nastražil jsem uši. Ticho. Hodil jsem panáka do sebe a napjatě poslouchal. Uslyšel jsem tiché Míšino zasténání „Ummmmmmm, hmmmmm, mmmmmm…“. Tak to tedy ne! Přece si nenechám jen tak ošukávat ženu! Konečně jsem dospěl k rozhodnutí. Rychle jsem do sebe kopnul ještě jednoho prcka a šel tam na ně. Michaelino tiché sténání mezitím nabralo na intenzitě: „Oóóóóóóóh! Hmmmmmmm! Ummmmm… áááááááách!“ Škvírou mezi dveřmi jsem zahlédl Amirovu hlavu kývající se mezi Míšinými roztaženými stehny. Sténala s takovou rozkoší, že jsem věděl, že teď tam vlítnout nemůžu. Do smrti by mě nenáviděla. Zoufalý, vrátil jsem se zpět do kuchyně a dal si dalšího pořádného frťana. „Oóóóóóóch, óóóóóóóch, óóóóóóch!“ slyšel jsem, jak vedle má žena heká slastí. Zaryl jsem si prsty do uší, abych to neslyšel a hned je zas vyndal, aby mi nic neuniklo. Zatočila se mi hlava. Rychle jsem si nalil dalšího panáka. Ruce se mi třásly tak, že jsem to rozlil po stole. Doprčic, taková škoda! Tohle tu tedy nenechám. Přisál jsem se rty ke stolu a lízal rozlitou kořalku. „Aáááááách, ááááách, anóóóóóóóóó!“ řvala Michaela vedle, „táááák, táááááák mi to dělééééééj!“ Srkajíc, rejdil jsem jazykem smyslně po stole. „Óóóóóóóch, óóóóóch, óóóóóch,“ kvílela v extázi, „to je onóóóóóó, anóóóóó, óóóóóó!“ Rty jsem se mazlil se stolní deskou jako naprostý úchyl. „Aááách, áááách, áááááááááách!“ naslouchal jsem sténavému nářku své ženy. Oslintal jsem stůl jako prase. Natáhl jsem se pro houbičku u dřezu, abych to po sobě utřel. Nebyla tam. Rozhlížel jsem se po kuchyni, ale nikde jsem ji neviděl. Otevřel jsem skříň pod dřezem a vyndal z police balíček se sadou nových houbiček. „Amirkúúúú, to bylo tak kráááásnéééé…“ slyšel jsem ji vzdychat štěstím. Roztrhl jsem fólii a houbičky se rozlétly po kuchyni. Popadl jsem do každé ruky jednu a stíral s nimi sliny ze stolu. Pustil jsem do dřezu horkou vodu a houbičky pod ní oplachoval.
„Amirúúú! Tak pojď! Pojď už!“, zaslechl jsem její vzrušený hlas. „Chci tě tam!“
Zatmělo se mi před očima. Ještě před chvílí jsem mohl doufat, že to skončí jen vylízaným stolem a pekáčem. Zmáčkl jsem houbičky tak zuřivě, až se voda rozstříkla kolem. Horká voda mi postříkala kalhoty a natekla až za poklopec. Rychle jsem jej rozepnul a vytáhl ptáka ven. Okamžitě se napřímil do dálky, perfektně připraven na akci. „Tak pojď už! Pojď!“ zaprosila. To její škemrání mě dohánělo k nepříčetnosti. Přetáhl jsem si kůžičku přes žalud. O tebe má sakra škemrat a ne o ten černý buchar! Představil jsem si ji, jak tam leží s nohama od sebe a netrpělivě čeká, až se jí zmocní. Sklapl jsem mokré houbičky k sobě a přiložil k nim svého ztopořeného nešťastníka.
„Tam ne,“ ozval se z ložnice vzrušený šepot, „sem!“
Vzrušením jsem se celý zpotil. Zatlačil jsem a žaludem pronikl do spáry mezi houbičkami.
„Au! Pomalu!“ vykřikla poplašeně.
Ach bože! Tak už se to opravdu děje! Právě teď cizí chlap strká své péro do kundy mé ženy.
„Aaa…!“ ozvalo vzrušeně se od vedle. Vybavila se mi její zpověď o nádherném božském tlaku…
„Aaaaaa…“
…o tom, jak je to úžasné, když jí chlap svým údem uvnitř rozevírá vagínu.
„…ááááááááááá­ááááááááách!“ zazněl od vedle táhlý ženský výkřik plný slastné rozkoše. Nebylo pochyb. Kocour je v troubě! Zatlačil jsem bedry a penisem projel houbičkami. V mozku se mi roztříštila oslepující chvějivá rozkoš. Všechno se ve mě sevřelo. Udělalo se mi mdlo. Najednou jsem se ocitl v jakémsi pokrouceném růžovém tubusu. Vlhké kroutící se stěny mě stiskly mezi sebe. Na druhém konci tubusu se něco hýbalo. Stěny se tam najednou rozestoupily a mezi nimi se objevila hnědá oválná věc. Prodírala se tubusem směrem ke mě jako velký razící štít. Stěny tubusu se pod náporem rozestupovaly a štít se rychle přibližoval. Všiml jsem si, že uprostřed má malý otvor. Než jsem začal mít obavy z toho, že mě rozmačká, zastavil se a vracel se zpět. Ani jsem se nestačil probrat z leknutí, když s novou razancí se znova prodíral směrem ke mě. Z dálky jsem slyšel svou ženu jak kvílí rozkoší: „Aáááááách, óóóóóóóóch, achich, áááááách, Amirkúúúú, můj ty bože, Amirkúúú, óóóóóóóóóóóch! Ty jsi tak velký, hmmmmmmm… oúúúúúúúúch! Bože! Óóóóóóóóóó! To je ono! áááách… áááááááách! Ještě! Pojď! áááááááááách! ješšššštěééééé…!“
Křik zesiloval a slábl, klokotal a bublal, doprovázen hlubokým hekáním a vzrušeným funěním. Divoce jsem škubal pánví. Štít se s mohutnou razancí pohyboval tubusem sem a tam. Pak se přiřítil až přímo ke mě a místo aby mě rozmáčkl na kaši, vylil ji na mě. Spoustu řídké bílé kaše řinoucí se z otvoru uprostřed. Podbřišek mi sevřela křeč vyvrcholení. Stříkal jsem a poslouchal její extatické sténání „Oóóóóóóóó…, óóóóóóóó… óóóóóóóch!“ až do zdušeného zmučeného „óóóúúúúúmmmmmmm…. mmmmmmm…. ummmmm… mmmmmm!“
Setřel jsem si pot z čela. Rozhlédl jsem se kolem. Všude se válely houby na nádobí. Co jsem to tu proboha vyváděl? Vždyť já obcoval s úklidovou pomůckou! Je tohle vůbec možné? A kdyby jen to. Zatím co já kopuloval s houbičkou, jiný chlápek ojížděl mou ženu! Existuje na světě větší zoufalec než jsem já? Nezdržoval jsem se naléváním a lemtal kořalku přímo z lahve. Ožral jsem se jako prase.


Probral jsem se až druhý den dopoledne. Michaela vařila v kuchyni oběd a zpívala si. Šel jsem se osprchnout. Oholil jsem se a navoněl. Přišel jsem do kuchyně. Zářila štěstím jako sluníčko. „Kdopak se nám to probudil?“ smála se. Přitiskl jsem se k ní a políbil ji. „Hmmmmm, ty krásně voníš! Hej! Nech toho, musím uvařit oběd. Tak neblázni! Dej ty ruce pryč! Ummmmmm! Měj rozum, óóóóóh! Nech toho! Ty divochu! Dnes nebudeme jíst? No počkej přece, musím to vypnout nebo se to spálí.“
Odnesl jsem si ji do ložnice. Hodil jsem ji na postel a svalil se na ni. Líbal jsem ji a netrpělivě z ní stahoval oblečení. Ona mi pomáhala. Mazlili jsme se a já byl vzrušený. Zvedl jsem se a strčil jí ztopořený penis k obličeji.
„Ale no tak fuj!“ mávla rukou, „dej to pryč!“
„Jak to, že jemu ho kouříš a mě ne?“
„Musela jsem.“
„Cože? On tě přinutil násilím?“
„Ale ne. Jen měl málo času a potřeboval odejít dřív.“
„A proto jsi mu hulila brko?“ řekl jsem naštvaně. Nemohl jsem si pomoct. Vztek mě ovládl. Věděl jsem, že tyhle výrazy bytostně nesnáší. Mračila se jako čert.
„Jo!“ odsekla zlostně, „byl to nejrychlejší způsob jak jej uschopnit. Obávala jsem se, že mě nestihne omrdat.“
Zalapal jsem po dechu. Proboha! Kdo jsi a co jsi udělala s mou ženou?
„Co je?“ pobaveně sledovala můj šokovaný výraz. „Požádala jsem jej o další masáž. Ale jemu se to moc nehodilo. Umluvila jsem jej na zkrácený čas. Tak moc jsem to chtěla. Masáž i to druhé. Hovořila jsem sice jen o masáži, ale myslím, že věděl co chci. Když pak s masírováním skončil, litoval, že na to další mu už nezbývá čas. Omlouval se, že potřebuje nějakou dobu, aby se uschopnil. Zeptala jsem se, co mám dělat. Nechtěl mi to říct. Trvala jsem na tom.“
„A tak jsi mu cucala banán.“
„A tak jsem jej ochutnala.“
Přistrčil jsem jí svého těšitele významně před obličej.
„Ne, děkuji,“ zavrtěla rozhodně hlavou, „banán si dám jen s čokoládovou polevou.“
To mě naštvalo. Začali jsme se hádat.
„Vůbec se mi nelíbí jak ze mě děláš paroháče,“ vztekal jsem se.
„Jakého paroháče?“ ječela na mě, „vždyť jsi mě sám k tomu donutil!“
„Ale nedonutil!“
„Jó? A proč jsi ho sem teda přivedl?“
„Přivedl jsem jej na masáž.“
„Co to kecáš? Přivedl jsi jej, aby mě omrdal! Jen to přiznej.“
„No dobře, dobře. Přiznávám. Ale to bylo v pořádku. U toho jsem byl.“
„Co? Takže když to dělám s jiným chlapem za tvé přítomnosti, tak to je v pořádku?“ spražila mě pohledem, „zatímco, když to dělám bez tebe, tak to v pořádku není?“
„Jo! Ne!“ křičel jsem a zas si připadal jako naprostý cvok.
„Tomu se tedy říká mužská logika!“ Vzala si věci a odešla do kuchyně.
Následovala tichá domácnost.


Po několika dnech se zdálo, že se to urovnalo. Nemluvili jsme o tom a nespali spolu. Z počátku byla dost nervózní, ale pak se uklidnila. Věci se dostaly do normálu. Jen po mě nevyžadovala žádný sex. Čekal jsem, až s tím sama začne. Nezačala. Uběhlo několik týdnů a pořád nic. Jindy by z toho už šílela, ale teď byla v naprosté pohodě. Pak jsem náhodou potkal Moniku.
Zamračila se na mě: „Honzíku, říkal jsi jen na chvíli půjčit a ne že si jej zabere jen pro sebe.“
„Cože? Ona s ním pořád chrápe?“
„Ty o tom nevíš? Vždyť jsi jim to sám zařídil. A Mireček mě teď tak zanedbává,“ podívala se smutně. „Ta tvoje dračice jej vysává tak, že už na mě nemá sílu.“
Zatmělo se mi před očima. V uších mi hučelo.
„Jsem tak frustrovaná…,“ přitiskla se ke mě, „nevybouřená…“ ukazováček mi zapíchla do košile, „sexuálně neukojená…“ zaškubala se mnou, „…já bych šukala, až bych plakala.“
Zatáhl jsem ji do nejbližšího průjezdu. Vyhrnul jsem jí sukni. Funěl jsem chtíčem. S potěšením sledovala jak se jí hrabu ve výstřihu. Na místě jsem ji přefikl. Na stojáka. Vrážel jsem ho do ní tak tvrdě až nadskakovala. „Óóóóóóóóh! Ty kanče!“ sténala pod mými přírazy, „Oóóóóch, óóóóóóch…“ Čím zuřivěji jsem ji mrdal, tím více se jí to líbilo. „Ty divochu! Kdy jsi to dělal naposled? To muselo být dáááávnoóóóóóó!“

Když jsem se vrátil domů, hned jsem se na Michaelu osopil, že vím, že mě s Amirem podvádí.
„Nepodvádím,“ řekla rozhodně, „to tedy ne!“ Vyndala z tašky videokazetu a podala mi ji. „Tady to jsem nahrála pro tebe. Podívej se na to a tím to bude podle tvé mužské logiky v pořádku.“
Měl jsem zlé tušení. Šel jsem do pokoje, vsunul kazetu do přehrávače a zapnul televizi. Pak jsem se díval na to nejžhavější porno, co jsem kdy viděl. V něm má žena nezřízeně souložila s mohutným černochem. Poslouchal jsem její roztoužené sténání a nemohl se od toho odtrhnout. Ti dva spolu vášnivě mrdali na všechny možné způsoby. Bral si ji ze všech stran. Ona se mu vždy rychle nastavila jak potřeboval a už to jelo! Sledoval jsem, jak do ní divoce vráží to své obrovské černé kopí. Každý jeho příraz se mi zabodával do těla jako nůž. Její roztoužené sténání tím nožem otáčelo v mém těle dokola. Její prosebné žebrání ať nepřestává, mi ránu zasypávalo solí. Vzdechy plné nepopsatelné rozkoše rozžhavovaly čepel nože doběla. To kroutící se ženské tělo chtivě do sebe vstřebávající ten obrovský černý předmět mi drtilo varlata. Její daleko od sebe rozhozená stehna mi svírala útroby.
Nejbolestivější ale byl pohled do jejích očí. Kamera ležela hned vedle postele. Při jedné z poloh se obličejem dostala až těsně před objektiv. Její tvář vyplnila celý obraz tak, že byl vidět každičký detail: zarudlé líce, zpocené čelo, nateklé rty. Upřela znavený pohled přímo do objektivu. Její krásné oříškové oči byly vzrušením rozšířeny. Byl to vědoucí pohled. Dívala se na mě. Věděla, že se na ni dívám.
Najednou se tvář otřásla pod nějakým silným nárazem provedeným mimo obraz. Zamrkala chvějícími se řasami a vykřikla rozkoší. Další otřes. Znova vykřikla v ještě větší rozkoši. Stále ale upřeně hleděla do objektivu. Ten pohled říkal: „Dívej se Honzíčku, dívej, co tvá ženuška provádí. To máš za trest, abys věděl!“
Cosi mimo obraz do ní pravidelně naráželo. Zmučeně sténala a hekala. Podle chvějících se nateklých rtů jsem poznal, že to na ni jde. Údery kdesi daleko přidaly na razanci. Mlátilo to do ní až to pleskalo. Najednou vykulila oči a otevřela ústa v němém výkřiku. To znám, takhle se zatváří těsně před tím, než se udělá. Pak s pronikavým výkřikem explodovala jako atomovka. Emoce rozbouřené na maximum vybouchly přímo do objektivu – šílená slast, božská rozkoš, bezbřehé potěšení. Údery nepřestávaly a tvář se jí otřásala v pravidelném intervalu. Křičela jako šílená. Sténala, vzdychala, kvílela, sotva popadala dech. Chrlila do kamery všechnu svou právě prožívanou nekontrolovatelnou rozkoš.
Údery ustaly. Cosi s ní ještě naposled několikrát zacloumalo. Hluboké mužné héééch, hóóóóuch, oúúúúúch, ozývající se při tom kdesi na pozadí, dávalo tušit, že tahle buchta je právě teď plněna řídkou bílou polevou. Už se nedívala do objektivu ale kamsi skrze něj. Chvějící se oči nabyly výrazu nekonečné blaženosti. Upřený pohled přestal být upřený. Zbavený veškeré příčetnosti ztratil kontakt s okolní realitou. Slastně se usmívala, plná neskutečného absolutního štěstí. Zastřeným zrakem bloudila po vzdálených krajinách nepopsatelné rozkoše. Ocitla se na jiném místě, plném chvějivého nadpozemského uspokojení. Uspokojení, které se v ní rozhostilo, mě propichovalo skrz naskrz tisíci jehlicemi. Její nekonečná blaženost mě drtila hrudník jako svěrací kazajka. Nemohl jsem dýchat. Bylo mi špatně. Cítil jsem tupou bolest kdesi hluboko v duši. Z očí mi tekly slzy zoufalství. Tak strašně mě ztrestala. Bylo to hrozné. Myslel jsem, že horší to už být nemůže. Ale bylo.


Sedla si naproti mě a klidně mi oznámila: „Honzíčku, budeš táta, jsem těhotná.“
„C-co?“ zakuckal jsem se, „Jak… jak to? Jak se to stalo?“
„No, tak se to stane, když to spolu muž a žena dělají…“
„Vždyť, vždyť… jsi děti nechtěla,“ řekl jsem pitomě.
„Rozmyslela jsem si to.“
V tu chvíli mi to docvaklo: „To je Amirovo!“ zařval jsem.
„To není tak jisté,“ odporovala.
„Jak není!? On tě teď pořád píchal!“
„Tys mě píchal také!“
„Ale jen jednou!“
„To je jedno kolikrát,“ řekla rozhodně. „Jsi můj manžel? Jsi! Měl jsi se mnou pohlavní styk? Měl! Podle zákona jsi otec.“
„Ale neudělal jsem se do tebe!“ zaječel jsem vztekle.
„Nech toho řvaní. Z toho se nevykroutíš.“
„Tak on ti naprská do gramofónu a já jsem otec?“ řval jsem nepříčetně.
„Tak praví zákon!“
Rozbrečel jsem se jak malé děcko. „Tak… tak… ona má od Amira naštěkáno do boudy a ono je to moje.“
„Prosím tě nech toho! Co je to za výrazy?“
„P-proč? p-proč?“ koktal jsem mezi vzlyky. „Jak to, že najednou chceš dítě? Kdy se to stalo?“
„Já nevím,“ pokrčila rameny. „Asi tehdy, když jsi jej přivedl k mému nakrytí.“
„Proboha k jakému nakrytí? Co je to za výrazy? Copak jsi nějaká chovná klisna?“
„Nejspíš asi. Zmanipuloval jsi mě, abych se mu podvolila. Věděl jsi, že nic neberu a přesto jsi jej nechal, aby na mě vykonal nechráněný pohlavní styk. Proč jsi to udělal?“
„Já… já… nevím,“ koktal jsem v rozpacích. „Byl jsem příliš vzrušený. Vymklo se mi to. Nedalo se to zastavit. A proč ty jsi to nezarazila?“
Teď se zas zatvářila rozpačitě ona.
„Já… já byla také moc vzrušená. Nejdříve ta úžasná masáž. Byla to neskutečná slast. Pak neuvěřitelná soulož. Udělala jsem se několikrát za sebou. Myslela jsem, že už nic úžasnějšího přijít nemůže. A pak jsem zpozorovala, že se na mě díváš. Hrozně jsem se lekla. Bála jsem se co s tebou udělá, až mě uvidíš ležet pod jiným chlapem. Že budeš zuřit, až se budeš dívat, jak pod ním roztahuji nohy. Že na mě budeš naštvaný, až budeš sledovat, jak to s ním dělám. Ty jsi nás ale klidně pozoroval jak souložíme a usmíval ses. A ještě jsi při tom masturboval! V tu chvíli se mi nesmírně ulevilo. Všechny strachy ze mě spadly. Strach, že mě zavrhneš, když tu tak cizoložím přímo před tvýma očima. Ta hanba, že se nechávám ošukávat úplně cizím chlapem. Stud z toho, jak moc se mi to líbí. Najednou jsem pocítila hlubokou úlevu. Chtělo se mi šíleně se smát. V mé mysli se rozhostil absolutní klid a mír. Proměnila jsem se v tichou klidnou hladinu. Dokonale uvolněná, nevnímala jsem nic jiného, než pohyb obrovského mužského genitálu hluboko v těle. Zvolna se ze mě vysouval a stále znova do mě pronikal. Ten okamžik, kdy do mě ten masívní předmět znovu vnikl, ve mě vyvolával nepopsatelnou božskou slast. Ten moment, kdy se mi protlačil za poševní hrdlo, mě neskutečně rozpaloval. Ta chvíle, kdy se ve mě klouzavě pohyboval, byla nádherně rozkošná. Z prostředka klidné hladiny se začala zvedat mohutná vlna slasti. Neustále sílila a prudce zrychlovala. Žádný pozvolný vzestup jako jindy. Šílenou rychlostí jsem se řítila na obrovský vrchol, strmý jako Matterhorn. Všechny ty okolnosti mě rozžhavily na absolutní maximum. Bylo to tak neskutečné. Bože, vždyť já souložila s úplně cizím chlapem! Nemohla jsem tomu uvěřit. A kdyby jen to. Dělal mi to nádherný svalnatý černoch. Ach bože! Jak byl mocný, jak silný. A k tomu všemu měl tak úžasně velký úd. Achich ááách! Tak fantasticky velký! A k dovršení všeho, nechala jsem si to od něj dělat přímo před svým manželem! Ach bože! Ležela jsem pod mohutným ebenovým dobyvatelem a můj milovaný manžel se díval, jak do mě ten cizí rozvášněný býk zasouvá svůj obří ztopořený falus. Tak hluboce jsem se styděla! Ale už jsem se nebála. Šíleně mě to dráždilo. Tvůj vzrušený pohled upřený mezi má stehna mě k zbláznění provokoval. Vyvolával ve mě divokou nezvladatelnou vášeň. Aáách! To byl pocit! Spalující drásavý žár! Dech beroucí vichřice. Bylo to jako při vysoké rychlosti, když se mi vítr opírá do tváře. Lapala jsem po dechu a prožívala nepopsatelnou rozkoš. S netušeným potěšením jsem si vychutnávala nový dosud nepoznaný pocit, že mám ve vagíně penis jiného chlapa a ne ten tvůj. Vždyť já ti byla věrná, přestože příležitost jsem měla. Věrná, i když jsi mi zahýbal s tou zrzavou čubkou. Pomsta nemohla být sladší. Najednou ve mě něco povolilo. Jako kdyby praskly nějaké obruče, které mě doposud svíraly nebo tak něco. Cítila jsem se nádherně volná. Osvobodila jsem se. Čas se na chvíli jakoby zastavil. V pochvě mi explodovala rozbuška slasti a vyvolala záplavu nepopsatelné rozkoše. Tak nádherně božsky mě mrdal. Stud byl najednou ten tam. Dostala jsem chuť na tebe zakřičet: ‚To koukáš, co? Viděl jsi někdy větší ocas, než ten, co mám teď v kundě? To je macek, co? Líbí se ti jak moc mi ho tam vrazil? Líbí? Mě jo!’ Ach božíčku. Nepoznávala jsem sama sebe. Připadala jsem si jak nějaká laciná děvka. A víš ty co? Mě se to nehnusilo. Mě se to líbilo! Přímo mě to vystřelilo do nadoblačné rozkoše. Tvé vytřeštěné oči plné zoufalství mě provokovaly. ‚Vidíš mužíčku s jakým potěšením se ti ženuška kurví?’ S gustem jsem vrtěla boky. Ach to byla jízda! Mrdala jsem s takovou vervou, až mi z toho hučelo v uších. Tvůj nešťastný pohled to celé umocňoval do strhující bláznivé euforie. Hekala jsem slastí v bezbřehé všeobjímající extázi. Přála jsem si, abys pěkně zblízka viděl, jaký velký pták se do mě zapichuje. Chtěla jsem, aby ses díval, jak ve mě jezdí. Měla jsem ho tam! Masívní tvrdý předmět. Achich áááách! Ohmatávala jsem jej poševními svaly. Roztáhla jsem nohy jak nejvíc jsem uměla, aby se do mě ten obr dostal celý. Taková neskutečná slast! Zvířecí rozkoš! Vášeň mě zcela pohltila. Šílela jsem slastí. Cítila jsem to mohutné černé tělo, jak se na mě vlní a uvnitř pohybuje. Napnula jsem nohy nahoru a předsadila pánev proti němu, aby se ve mě mohl snadněji hýbat. Tak božsky ve mě klouzal! Tak silně jsem jej tam cítila! Tělo se mi sevřelo v očekávání toho nejsilnějšího orgasmu, jaký jsem kdy měla prožít. Pak Amir zvedl hlavu z polštáře a zachrčel mi do ucha: ‚Už budu! Musím ho ihned vytáhnout!’
‚Nééé!’ zaječela jsem zoufale. Tohle bylo to poslední, co bych si přála.
‚Už to nevydržím, musím ihned ven!’
‚Amirku néééé, to nemůžeš!’ prosila jsem o slitování. Teď rozhodně musel zůstat. Potřebovala jsem jej tam. Potřebovala jsem, aby mě dokončil. Nutně jsem potřebovala, aby mi to dělal. Aby do mě bušil jako o život.
‚Musím!’, sténal mi do ucha, ‚mohu ti to nastříkat na prsa? Bude toho hodně.’
‚Nééééé, tam néééé!’ kvílela jsem nešťastně. Slast mi divoce vířila žilami a já se šílenou rychlostí řítila k vrcholu. Za nic na světě se to nesmělo přerušit! Věděla jsem, že mám ovulaci. A právě teď se ve mě pohyboval ten největší pohlavní úd jaký jsem kdy viděla a chystal se ejakulovat. Z ničeho nic jsem pocítila neodolatelnou syrově živočišnou touhu být oplodněna. Bytostně jsem zatoužila, aby mě s tím monstrem otěhotněl.
‚Tak kam?’ hučel netrpělivě, ‚na břicho?’
‚Néééé! Do mě! Amirku, prosííííím! Nastříkej to do mě!’ Slzy mi zoufalstvím vyhrkly z očí. ‚Nastříkej to do mě! Prosíííím! Amirku, nastříkej to do mě!’ šeptala jsem mu zoufale do ucha.
‚Jak chceš,’ zachrčel a pevně se ke mě přitiskl. Pak začal hekat a vzdychat. Hluboko v těle jsem cítila jak mu úd sebou divoce škube. Ta obrovská tyč se v mé pochvě otřásla a vibrovala. Z jeho varlat do mě proudilo semeno. ‚Aááááááááááá­áááách!’ vykřikla jsem v závratné rozkoši a udělala se. Tiskla jsem se k němu a prožívala ten nejfantastičtější orgasmus, který jsem kdy měla. Rozkoš ve mě explodovala jako supernova. Obrovský žár vycházející z mého lůna se propálil napříč mým tělem. Zešílela jsem slastí. V mozku mi vířila světelná erupce. Vše zmizelo. Obklopila mě bílá tma. Neexistovalo nic, než úchvatný, neuvěřitelně silný slastný orgasmus. Koupala jsem se v božské rozkoši zatímco on mě svým pohlavním orgánem oplodňoval. Proměnila jsem se v pradávnou Zemi, která se po nárazu obrovského tělesa roztavila v rozžhavenou kouli. Všechno ve mě se rozpadlo. Rozplynula jsem se v horkém magmatu. Ten mohutný předmět pohybující se v mém těle mě tak neskutečně dráždil. Stala jsem se sopečným vulkánem, jen žhavá láva se nevylévala ze mě, ale hluboko v mém těle tekla z něj. Můj horkem sálající vrchol mě rozložil na prvočinitele. Pak, když odezněl, jsem se znovu stávala lidskou bytostí. Pomalu jsem vychládala a nově se formovala kolem toho úžasně velkého pyje zasazeného v mém lůně. Pevně svírajíce ten pohlavní orgán, znova jsem se zrodila. Stala jsem se jeho součástí a odevzdala se mu. Nic již nedávalo smysl, než jen tisknout v sobě ten nádherně mohutný mužský úd. Já byla úrodná země Gaia, na povrchu zdánlivě chladná, avšak uvnitř trvale rozžhavená. On byl mocný bůh, který ji obdělává, svým semenem ji zalidní a udělá z ní šťastný prosperující svět. Smysl života byl konečně nalezen. Vše ostatní se stalo podružným. Od této chvíle jsem s ním tvořila jeden neoddělitelný celek…“

Na chvíli se odmlčela. Pak na mě pohlédla s odhodláním: „Pořád jsem na něj musela myslet. I ve chvílích, kdy jsi mi to dělal. Čekala jsem, až se na mě dohoupáš a pak usneš, abych se pak zvedla a šla za ním. Milovala jsem se s ním každou noc. Pořád jsem za ním chodila, až jsem měla strach, že jej to se mnou přestane bavit. Smál se, že toho se bát nemusím. Že prý jej fascinuje, jak se s ním vždycky tak šíleně udělám. Nikdy prý neměl ženskou, která by se při tom tak naprosto rozložila.“
No bodejť, pomyslel jsem si. Dokud před ním bude takhle dychtivě roztahovat stehna, tak jí šukat hned tak nepřestane.
„A já byla šťastná. Nemohla jsem si pomoct. Toužila jsem po něm. Potřebovala jsem, aby mě naplnil.“
„Naplnil čím?“ stiskl jsem čelisti, až jsem si rozkousl ret. „Tak ty ses takhle pářila a mě si nechávala, abych ho z tebe vždycky vytáhl?“
„Mohl jsi mi jej tam klidně nechat. Stejně to bylo už jedno. Tvůj výstřik by byl jen kapkou v moři. Měla jsem toho v sobě tolik, že to ze mě pak teklo po celý následující den. Má buchtička dole se pořád lehce chvěla. Připomínala mi, kam mám v noci zase jít. Pro novou dávku. Nemohla jsem se dočkat. Musela jsem to mít. Nemohla jsem se už na nic jiného soustředit. Promiň, ale je to tak. Nedokážu to změnit.“

Tiše jsem hleděl do prázdna a hlavou mi překotně vířily myšlenky. Žádná z nich ale nenabízela řešení. Některé věci již nelze vzít zpět. Za chyby se musí platit, to jsem věděl. Že ale budu muset zaplatit tak moc, to jsem netušil. Neměl jsem vypouštět džina z lahve.
Sponzorovaná sekce:
Máš nejraději, když si tě slečna vezme pěkně do pusinky a krásně tě vykouří nebo dáváš přednost klasice či perverzním hrátkám? Zavolej nebo pošli sms některé z nás, svěř nám své tajné představy a užij si s námi parádní sex po telefonu teď hned.

je online

Týna

Kalhotky jsou zbytečnost. Mám ráda chození naostro, sex kdekoliv a kdykoliv pro mě není problém. Rozdáme si to spolu, máš na to chuť a není nikdo s kým by sis to udělal?

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 459

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA TYNA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je online

Věra

Vystříkej se mi na kozičky a já to pak všechno slížu. Nebo si tě strčím do pusinky a vysaju tě do sucha. Tak jak by se ti to líbilo? A to je jen začátek…

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 458

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA VERA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je online

Verča

Jedno číslo mi nestačí, chci to pořád a neustále mám chuť na pořádný ocas v moji šťavnaté kundičce. Zajíčci jsou vítáni, ráda zaučím i ty nezkušené.

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 457

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA VERCA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

Zobrazit další dívky

Cena hovoru je 55 Kč/min, cena 1 sms v sms chatu je 35 Kč. Sex po telefonu a chat je určen pouze pro starší 18 let. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, www.topicpress.cz. www.platmobilem.cz

Monika Lada


Sex po telefonu
TOPlist

Povidka.cz | Copyrights 2021 Reklama zde | info@povidka.cz

Povídka.cz - hostováno u Mujhost.net. Máte miminko a nevíte co s ním? Zkuste JakNaMiminka.cz. Profesionální vystavování faktur: Faktura online faktury