Návrat na hlavní stránku

Povídka.cz povídky psané životem...

Nápravný tělocvik

Bylo to na konci šedesátých letech minulého století. Spádová obec asi 10 kilometrů od většího městečka. Sem do školy docházeli děti z okolních vsí. Škola tu byla jen pro čtyři nejvyšší ročníky, šestá, sedmá, osmá a devátá třída. Čtyři kantorky, každá byla třídní v jedné třídě a občas zaskakující ředitel. V každé třídě tak okolo dvanácti až osmnácti žáků. V obci jen tato škola, kostel, hospoda, malý krámek se základními potřebami, a to bylo vše. Jednou týdně pojízdná prodejna s masem a uzeninami, třikrát týdně s pečivem a dalšími potřebami. Zubař v sousedním městě, lékař dojížděl z vedlejší obce na zavolání. Většina rodičů dětí pracovala od ráno do pozdního odpoledne v zemědělství, nebo dojížděla do města za prací. Neměli na děti mnoho času, a tak veškerá výchova spočívala většinou na škole. V té době ještě měli učitelé respekt a autoritu nejen u svých svěřenců, ale i u jejich rodičů. Slovo učitele bylo téměř jako zákon. Vždyť kantor býval po doktorovi a faráři jedna z nejvzdělanějších osob v obci a často za ním chodili lidé na radu s věcmi, které ani nijak se školou nesouvisely. Učitel či učitelka byli prostě študovaní lidé, a tak požívali určité úcty. A také se ještě stále používaly ve školách některé tělesné tresty, jako pohlavek, vytahání za vlasy, pravítkem přes zadek nebo přes ruce, klečení v koutě a písemné tresty. Třeba stokrát napsat „Nemám zlobit při vyučování“ a podobně. Nejběžnějším trestem bývalo být za trest po škole. To pak učitelka seděla třeba až do sedmnácté hodiny za katedrou, opravovala slohová cvičení, nebo se připravovala na další den a celou tu dobu musel potrestaný žák sedět rovně v lavici s rukama založenýma za zády, nebo psát písemný trest. Bylo to na počátku března, osmá třída, třídní učitelka okolo devětadvaceti let. Ženská, která měla vždy autoritu. S ní se nediskutovalo jako v dnešních časech. Co řekla, to platilo a bez odmlouvání. Ale na druhou stranu byla příjemná a dalo se s ní mluvit o čemkoliv. Žáci ji měli rádi. Moc se o ní nevědělo, jen že žije sama a přistěhovala se sem před dvěma lety. Právě probíhala hodina češtiny, když se ze školního rozhlasu ozvalo „Pozor, pozor! Následující den, tedy zítra, přijede do školy dětská lékařka. Bude provedeno očkování proti tetanu a lékařská prohlídka všech žáků a žákyň osmé třídy. Všichni přijdou do školy řádně umytí a čistě oblečení. Konec hlášení“. Druhý den to nastalo. Učilo se jen první dvě hodiny a pak se čekalo na příchod lékařky. Děcka se zatím vzájemně strašila, jak strašně injekce proti tetanu bolí. Konečně dorazila a vstoupila do třídy doktorka, věkem podobně jako jejich učitelka. S třídní učitelkou se přivítaly jako dobré známé. V jedné ruce velkou kabelu, v druhé bílý plášť. Odložila si kabát na věšák u dveří a oblékla si plášť. Zatleskala rukama, aby se všichni ztišili. „Chlapci teď posunou lavice a židle. Přehradí s nimi třídu tak, aby ji vzadu rozdělili na dvě poloviny. Na levé se pak shromáždí dívky a na pravé chlapci“. Zatím se o něčem domlouvala s třídní učitelkou a ta donesla ještě jednu židli. Chlapci dokončili přesun lavic a židlí. Znovu zatleskala „Všichni se teď svléknete do spodního prádla“. Třídou to zašumělo. Dívky se rozpačitě dívaly jedna na druhou. Pak se jedna osmělila „A to se máme svlékat před kluky?“ Třídní se do toho vložila „Jste dost daleko od sebe a co je na tom jiné, jako když jste u rybníka v plavkách. Nechci slyšet žádné další námitky. Paní doktorka nemá moc času, musí ještě navštívit další školu“. A dodala „Budete voláni podle abecedy. Každý vyvolaný sem přijde, dostane injekci a paní doktorka ho prohlédne. Po prohlídce se už můžete obléknout“. Obě si sedly za katedrou a něco probíraly. Holky rychle postavily židle na lavice a mezery mezi nimi vyplňovaly taškami a přebytečným oblečením, aby co nejvíce znesnadnily klukům výhled. Kluci byli svlečení během chvilky, zůstali jen v trenýrkách a vesele se bavili a pokukovali po napůl svlečených dívkách. Holkám to trvalo déle, ale nakonec i ony zůstaly jen v kalhotkách a podprsenkách a mačkaly se jedna na druhou v rohu místnosti zády ke klukům. A pak to začalo. Nejdříve šli hned po sobě dva kluci. Nejdřív se musel každý opřít rukama o katedru a ohnout. Doktorka mu stáhla trenýrky až pod zadek, píchla včeličku, pleskla ho přes zadek a nechala ho vytáhnout trenky nahoru. Pak musel s doktorkou za katedru, kde seděla i třídní. Tam si musel před nimi svléknout trenýrky úplně. Katedra zakrývala jeho postavu až do pasu, a tak spolužáci viděli jen jeho záda. Tak stál úplně nahý, čelem k oběma ženám a obě si ho pozorně prohlížely. Pak ho doktorka obešla, musel se předklonit a svěsit ruce volně dolů, doktorka přitlačila prst na jeho krční obratel a pomalu přejížděla po jeho páteři dolů až na konec kostrče. Pak se musel narovnat a ona porovnala narudlou čáru s polohou páteře ve stoje. Prohmátla mu ramena, lopatky a uzliny v podpaží. Znovu ho obešla a usedla na židli vedle učitelky. Musel se trochu rozkročit, doktorka mu prohmatala třísla, pak sevřela v dlani šourek. Prohmatala, zda jsou jeho varlata v pořádku, uchopila do dlaně jeho penis a stáhla mu předkožku. Takto ležící penis ve své dlani nabídla třídní k prohlídce. Obě se něčemu usmály a doktorka vrátila předkožku na své místo. Teď si to zkusila i učitelka. Mít penis v jemných dlaních hned dvou žen byl sice na jednu stranu příjemný pocit, ale na druhou, to bylo trochu ponižující. Konečně si mohl chlapec rudý až po kořínky vlasů, natáhnout trenýrky a odejít. Zatím, co přicházel další, obě si něco špitaly a smály se. Další chlapec a stejná procedura jako předtím. Teď přišla na řadu jedna dívka. Rychle přeběhla vzdálenost z protějšího rohu místnosti, s načervenalou tváří se opřela rukama o katedru. Na rozdíl od kluků ji doktorka šetřila, nestáhla jí kalhotky až pod zadek, ale jen do půlky. Včelička, plesknutí přes zadek, a dokonce jí pomohla povytáhla kalhotky zpět nahoru. Obě přešly za katedru. Děvče zůstalo stát zády do třídy, čelem ke třídní. Podprsenka musela dolů a kalhotky také. Pro kluky trochu vzrušující pohled, když zahlédli její holá záda a tušili svléknutí kalhotek. Opět předklon, zarudlá čára na páteři, prohmatání ramen, lopatek a podpaží. Doktorka ji obešla a obě ženy si děvče vpředu prohlížely. Pár tichých otázek, prohmátnutí prsů, rozkročení, rozhrnutí ochlupení, nepatrné rozevření skulinky. A děvče rudé jako krocan si mohlo navléknout podprsenku i kalhotky. Teď bylo těžší se vrátit k ostatním. Ještě rudá v obličeji, sledovaná všemi klučičími pohledy, hodnotící její postavu, musela projít téměř polovinu třídy. Zakrývajíc si vpředu podprsenku a rozkrok kalhotek rychle přeběhla k ostatním dívkám. Jako další šli po sobě opět dva kluci, pak dvě dívky. Nyní byla na řadě Anička. Vše probíhalo stejně, jen když doktorka porovnávala čáru od prstu s její páteří, trochu se zarazila. Uchopila Aničku za rameno a potočila ji zády k učitelce, aby se na to mohla také podívat. Na poslední chvíli si Anička ještě stačila zakrýt dlaněmi své prsy, aby je nikdo ze spolužáků nezahlédl, a tak teď stála čelem do třídy s oběma dlaněmi na svých ňadrech a rudou tváří. Kluci se pobaveně rozesmáli. Doktorka s učitelkou si nevšímaly reakce kluků a prohlížely Aniččiny záda a probíraly její mírné vybočení páteře do stran. Konečně se mohla otočit zpět. A doktorka jí ještě projela prstem po středu hrudního koše a ukazovala učitelce, jak i vepředu je nepatrně vidět vybočení. Dál už prohlídka probíhala stejně jako u ostatních. Jako další nastoupily po sobě dvě další děvčata. Také tam to proběhlo stejně a bez problému. Další na řadu přišel Pavel, i jemu našla doktorka malé vybočení páteře. A opět si obě se zájmem prohlédly pěkně zblízka jeho penis ve svých dlaních. A jako pokaždé, si i učitelka také neopomenula zkusit přetažení předkožky přes žalud. Pavlík zrudnul, a i když měl paní učitelku docela rád, v téhle situaci by nejraději utekl. Propustily ho a opět si s tichým smíchem, hlavy nakloněné k sobě, něco šeptaly. Teď došlo na Hanku, trošku oplácanější děvče s největšími ňadry ze třídy. Už pohled na ni zezadu, dráždil kluky. Její vetší zadek, v něm zaříznuté kalhotky, macatá stehna, lákalo jejich pohledy. Opřela se o katedru a předklonila. Doktorka jí vzadu stáhla kalhotky o něco víc, asi chtěla udělat klukům radost a celý zadek vykoukl. Šup tam včeličku a nechala ji ať si vytáhne kalhotky sama. Když Hanka za katedrou svlékla podprsenku a sehnula se přetáhnout kalhotky přes kotníky, její visící prso vykouklo do strany a na okamžik mohl pozorný pozorovatel zahlédnout i bradavku. Páteř se doktorce nezdála už od pohledu, nebyla vyhnutá do strany, ale v oblasti lopatek se dost prohýbala dopředu. Inu váha větších prsů v tomto mladém věku dělala své. Doktorka si včas uvědomila, že kdyby Hanku pootočila, aby učitelce její záda ukázala, tak by Hance její ruce na zakrytí nestačily, a tak kývla na třídní, ať vstane a podívá se. Obě si něco tiše říkaly a třídní přikyvovala. Teď si ji obě prohlížely zepředu. Doktorka objížděla rukou obliny prsů, pak faldy na břiše, a nakonec porozhrnula její ochlupení. V prstech promnula tučné pysky a trošku rozevřela skulinu. Pak ještě prohmátla vnitřní stranu stehen. Opět si obě tiše vyměnily názory. Hanka si mohla konečně natáhnout kalhotky a podprsenku. Při cestě zpět si rukama nechránila naditou podprsenku, bylo by to zbytečné, jen trochu přidržovala ruku před rozkrokem, ale stejně se dal zahlédnout vyboulený venušin pahorek a vykukující chloupky z nohaviček kalhotek. Snažila se ignorovat pohledy kluků a červená ve tváři, spěchala do dívčího kouta. Další chlapec na řadě. Doktorka mu opět stáhla trenýrky až pod zadek, bylo jasné, že to dělá schválně, aby se holky pobavily a trochu z nich spadnul stud. A už byl za katedrou a obě ženy si ho se zájmem prohlížely. Penis v doktorčině dlani a prstíčky třídní stahující předkožku. Další, kdo od nich odcházel úplně rudý. Na řadu přišel Jenda. Opět trenýrky až pod zadkem a smích z dívčího rohu. Včelička, plesknutí na zadek a svléknout se za katedrou. Tady prohlídka trvala trochu déle, obě ženy skloněné k jeho rozkroku si prsty vzájemně vypomáhaly. Tady byl s předkožkou trochu problém. Přetáhnout šla, ale zpátky to šlo špatně, čtyři ruce a stejně to bylo hodně nepříjemné. Doktorka sáhla do brašny a vytáhla mastičku, namazala žalud a společně s učitelkou uchopily kůžičku po celém obvodu a přetáhly zpět a znovu. Teď už to po promazání šlo lépe, ale pořád to nebylo dobré. Také nepatrné zakřivení bederní páteře. No nic, mohl si natáhnout trenky a odejít zpět. Doktorka dodělala zbývajících pár chlapců a děvčat a zvedla se k odchodu. Třídní vstala „Všichni, kdo už budou oblečení, mohou odejít domů. Zůstane tady jen Anička, Hanka, Pavlík a Jenda“. Ti se na sebe udiveně podívali, zatímco ostatní se rychle dooblékali a postupně prchali ze školy. Konečně se třída vyprázdnila. Ještě jednou musel znovu nastoupit Jenda, opět si musel před oběma ženami stáhnout trenýrky. „Tady máš mastičku. Budeš si stále shrnovat a natahovat kůžičku předkožky a také se ji snaž roztahovat i do stran“ předváděla mu to doktorka svými štíhlými prsty za přispění učitelky. „Tady paní učitelka to bude stále kontrolovat. Neboj, nebude to nikde povídat. Kdyby se s tím nic nedělalo, musel bys časem na operaci, a to by ti pak odřízli celou předkožku“. Plácla ho po zadku „Můžeš se obléci“. Teď se obrátila k zbývajícím. „Tak mládeži, vaše páteř se začíná křivit. To platí i tady pro Jendu. Jste v pubertě, v době rychlého růstu kostí. Pokud se s tím něco neudělá teď, tak později už to nepůjde. Tobě Hanko se páteř prohýbá dopředu a vám dvěma do stran. Jenda je na tom nejlépe, ale také má malé vybočení hned nad kostrčí. Tady paní učitelka se vám bude zvlášť věnovat. Dvakrát týdně dvě hodiny po vyučování bude s vámi cvičit nápravné cviky. Ostatní si už domluvíte s ní“. Třídní se do toho vložila „Zítra začínáme. A teď už plavte domů“. Mládež odešla. „Tak sis užila?“ zeptala se doktorka s úsměvem. „Jo, nebylo to špatné, ale chtělo to něco staršího“ přikývla s úsměvem učitelka. „To máš blbý, já jsem jen dětská doktorka, já ti nic staršího nedohodím. To si musíš sehnat jinde“. Objaly se a doktorka jí ještě strčila do ruky druhou mastičku na penis a brožurku s cviky na rovnání páteře. „Tak ahoj“ a zmizela ve dveřích. Druhý den hned po vyučování zmizely Hanka s Aničkou na dívčí záchody a převlékly se tam do teplákových souprav. Když se vrátily do třídy, s učitelkou tam stál Pavlík s Jendou jen v trenýrkách. Třídní při pohledu na obě děvčata jen povytáhla obočí, ale nijak to nekomentovala. „Děcka, půjdete se mnou do kabinetu a dovlečeme sem žíněnku. Společnými silami dovlékli do třídy velkou žíněnku. „Tak, dámy si nejdříve svléknou ty tepláky“. Holky se ni vyděšeně podívaly. „Copak děvenky, něco se vám nezdá?“ „To tady máme být jen ve spoďárech?“ zmohla se malý odpor Anička. „Ano. Za prvé: budete tady poctivě cvičit, byly byste moc upocené. Za druhé: potřebuji vidět na vaše svaly, jak pracují. Za třetí: Pavlík s Jendou jsou taky jen v trenýrkách. Konec diskuze a svlékat“. Neochotně ze sebe svlékly teplákové soupravy a zůstaly trochu přihrbeně stát, s dlaněmi překříženými před rozkrokem. Pro kluky příjemný pohled. V plavkách u rybníka to vyšlo na stejno a tady toho kluci neviděli o mnoho víc, ale bylo to daleko vzrušivější. „Nejdříve si vás ještě jednou důkladně prohlédnu. Nejdřív Jenda“. Sedla si na židli a chlapec k ní předstoupil zády k ostatním. Uchopila ho na bocích za gumu trenýrek a stáhla mu je téměř ke kolenům. Reflexně stiskl nohy k sobě a jeho ruce vystřelily na zakrytí přirození. Zároveň zrudnul v obličeji. Holky se začali při pohledu na jeho obnažený zadek chichotat. „No tak holky, to jste ještě neviděly klučičí zadek“ napomenula je. Odstrčila jeho ruku stranou a dlaní nadzvedla jeho šourek. Prsty druhé ruky uchopila penis a polohlasně se zeptala „Tak co, přetahoval sis doma předkožku?“ Zrudlý v obličeji přikývl. „Až skončíme, tak se na to ještě podívám“. Uchopila ho za boky a otočila zády k sobě. Ani si nestihl tak rychle zakrýt oběma rukama své ohanbí. Na okamžik se před děvčaty ukázal v celé své nahotě. Obě děvčata trochu zrůžověla ve tváři a těžko skrývala smích. Teď tu stál, s dlaněmi překříženými před svým rozkrokem. Pomalu mu začala prohmatávat spodní část páteře až ke kostrči. „Tak, další na řadu“ a pleskla ho po zadku. Rychle si vytáhl trenýrky nahoru a uvolnil místo Pavlovi. Tomu jen stáhla trenýrky do půlky zadku a pečlivě prozkoumala celou páteř. „Další“. Pavla vystřídala Anička. Postavila se před učitelku zády k ostatním. „Tak šup, podprsenku dolů“. S uzarděním si svlékla podprsenku. Třídní ji porovnala ramena, aby stála úplně rovně a kousek poodstoupila. Zkoumavě si ji prohlédla a pak projela prstem po celé délce hrudní kosti. Znovu poodstoupila, aby lépe zhlédla případné zakřivení. Uchopila ji za ramena a pootočila ji na jednu stranu, aby si prohlédla ze strany. Anička ani nestihla zvednout ruce na zakrytí prsů, a tak se její ňadra ukázala z profilu na několik okamžiků i ostatním. Zrudla a opožděně si je zakryla. „Teď ty Hanko“ pobídla ji třídní a Anička si rychle navlékla podprsenku a červená ve tváři přenechala své místo Hance. Podprsenka dolů a stejný postup. Ale při pootočení, Hančiny prsy setrvačností opsaly větší oblouk a zhouply se víc do stran, a tak měli oba kluci na pár okamžiků hezký výhled. Hanka také zrudla a rychle si nacpala prsy do košíčků podprsenky. „Tak začneme. Uděláte smíšené dvojice, kluk a holka. Po pár cvicích se vyměníte, abyste spolu necvičili stále ti samí. Nejdříve Pavlík s Aničkou a Jenda s Hankou. Chlapci si sednou na žíněnku, nohy co nejvíce od sebe. Každá ho uchopíte za kotníky a přitisknete je k podlaze“. Zkontrolovala posed. „Kluci sepnou ruce za hlavou a položí se. Teď zvednout trup a čelem se dotknou kolena jedné nohy a zpět, zvednout a dotknout se čelem kolena druhé nohy a zpět a svižně. Ráz, dva, ráz, dva,….“ Zvyšovala rychlost povelů. V širokých nohavičkách trenýrek při těchto rychlých pohybech, bylo chvilkama vidět jejich ochlupený pytlík a konec penisu. Obě holky trochu zrůžověly v obličeji, uculovaly se a kradmými pohledy se snažily nenápadně nakukovat do trenek. Pavlíkovi už po čele stékala první kapičky potu. „Dost“ zavelela učitelka „Střídání. Teď si sednou děvčata a chlapci je uchopí za kotníky“. Obě dívky si neochotně vyměnily s chlapci místo. Bylo jim nepříjemné, že se na jejich rozkrok bude někdo dívat od spodu. „Tak dělejte, nohy od sebe a vy je za ně chyťte“. S přemáháním daly nohy od sebe a položily se na záda. Učitelka jim ještě poupravila nohy, ještě víc je musely roztáhnout. Teď se naskytl Pavlovi pěkný výhled na bílé kalhotky s krajkami na okrajích nohaviček a vyboulený hrbolek podbřišku. A Jendovi pohled na macatý podbřišek Hanky a lehce navlhlou čárku od potu na roznoží jejích kalhotek. „Tak jedem“ zavelela učitelka „Ráz, dva, ráz, dva,…“. Hance to moc nešlo, čelem se ke svému kolenu mnoho nepřiblížila, faldíky na břiše tomu bránily. Učitelka jí musela vždy trochu zatlačit do zad, aby se její čelo alespoň trochu ke kolenu přiblížilo. Pavel začínal mít problém, vždy, když se Anička položila na záda, napnula se tenká látka kalhotek v rozkroku a okopírovala tvar skuliny a chumáček chloupků trochu nazvedl tkaninu. Pavlík ucítil slabé zabrnění v penisu. To by byl hrozný trapas, kdyby se mi teď postavil, pomyslil si a odvrátil zrak jiným směrem a snažil se myslet na něco úplně jiného. Ale stejně se mu každou chvíli oči stočili zpět. Podobně na tom byl i Jenda. Chloupky vykukující z nohaviček Hanky neustále přitahovaly jeho pohled a macaté pysky protlačovaly svůj tvar látkou kalhotek. Hanka funěla a vlhký proužek na jejích kalhotkách se zvětšoval a protahoval dozadu. „Dost, výměna partnerek“ konečně zavelela třídní „Teď si chlapci sednou vedle sebe v tureckém sedu. Ruce opět sepnuté za hlavou a budete se trupem natáčet střídavě na jednu a druhou stranu. Holky budou stát za vámi, uchopí vás za ramena a budou vám v natočení pomáhat“. Chvilku pozorovala jejich snažení. „Málo se natáčíte, musí to zabolet. Hanko, ustup“. Sama uchopila Pavla za ramena a pomohla mu natočit se do strany. Až mu křuplo v zádech. „Takhle to musíte dělat, ale s citem, ať někomu neublížíte“. Hanka se znovu postavila za Pavla. Tentokrát byla učitelka spokojená a přešla k druhé dvojici. I tam už to probíhalo správně. Chvíli je pozorovala a pak zavelela „výměna“. Děvčata usedla a za ně se postavili chlapci. Pavel uchopil Hanku za ramena a potlačil na jednu stranu a pak na druhou. Když pohlédl dolů, Hančiny prsy poletovaly i s podprsenkou do stran a žlábek mezi nimi se otvíral a přivíral. Raději odvrátil oči. „Teď uděláte dva kotrmelce za sebou“ ukázala na žíněnku „oběhnete žíněnku a znovu. Jeden po druhém. Po deseti kolečkách byli všichni udýchaní. „Tak a teď něco na oddechnutí“. Všichni se položí na záda a zvednou nohy a zadek nahoru, podepřete si rukama boky a udělejte pěknou svíčku“. Prošla se okolo nich a porovnala jejich nohy, aby trčely kolmo vzhůru. „A teď roztáhnout nohy co nejvíc, přinožit, roztáhnout, přinožit, ráz, dva, ráz, dva,…“ . Procházela okolo nich a nad Pavlíkovou hlavou se zastavila. „Víc roztáhni nohy, ještě, přinožit, ráz, dva, ..“. Pavlovi se tak ale naskytl pohled, jaký se zatím nikomu ze třídy nenaskytl. Pod modrým učitelským pláštěm zahlédl ze spodu její nohy vysoko nad kolena. Až tam, kde se v šeru daly zahlédnout její béžové kalhotky. „Dost, končit. Teď si každý zkusí stojku. Nejdřív Pavlík, Hanka s Aničkou mu budou dělat záchranu“. Postavily se každá z jedné strany. Na druhý pokus se mu povedlo udělat stojku. Našponované nohy a za každé stehno ho přidržovala jedna. „Teď roznož, víc, ještě víc, přinožit, roznožit, …“ Anička se zapýřila, vždyť nohavičkou trenýrek vždy, když roznožil, viděla vše. Pohlédla na Hanku a spatřila, že její pohledy směřují úplně stejným směrem. Snažila se odvracet zrak, ale oči to tam stále táhlo. Nechtěla, aby si toho učitelka všimla, ale ta schválně dál Pavlíka pobízela. I on tušil, že oběma asi poskytuje pohled do nitra trenýrek, ale netušil jak moc. Přesto v obličeji zrudnul. Další přišel na řadu Jenda. Vše se opakovalo s podobným výhledem. Jen si obě děvčata stačila všimnout, že Jenda je o poznání vybavenější. Teď musela udělat stojku Anička, a záchranu jí dělal Pavlík s Jendou. Už dopředu tušila, jaký jim poskytne pohled na své roznoží, a tak si co nejvíce vytáhla kalhotky, aby zamezila odtažení nohaviček při roznožení. Ale bylo jí to málo platné, po pár roznožení se kalhotky posunuly, a tak se dalo zahlédnout kousek ochlupení a zbytek si domyslet. Pavlovi opět zabrnělo v penisu. Rychle se snažil myslet na něco úplně jiného, ale každé její roznožení přitáhlo jeho pohled jako magnet. Oddechl si, když třídní nařídila výměnu. Anička si s červenou tváří rychle urovnávala obsah košíčků podprsenky a povytahovala kalhotky. Stojku teď měla udělat Hanka, ale nešlo jí to. Musela jim pomoct i učitelka, aby obě nohy zvedla a dostala se do svislé polohy. Guma kalhotek se tím snažením posunula až k okraji ochlupení, a tak pokaždé, když musela roznožit, volnými nohavičkami se dalo zahlédnout v ochlupení i část skuliny. Hanka ani netušila, co vše ze svého roznoží ukazuje, protože se plně soustředila na to, aby se udržela na rukách ve svislé poloze. Anička to viděla a bylo jí jasné, že Pavlík a Jenda, přidržující ji za stehna, mají ještě lepší výhled než ona. Zčervenala a její pohled přeskakoval z tváře Pavlíka na tvář Jendy. Oba sice odvraceli tvář, ale bylo vidět, jak to jejich pohledy stále přitahuje. I učitelka viděla, co jim Hanka nechtěně ukazuje a svým zkušeným okem zaregistrovala, že nebude dlouho trvat a u chlapců se projeví erekce. A aby to nebylo všechno, Hance podprsenka neudržela těžké prsy a ty se vyvalily vrchem ven. Hanka ihned poklesla na rukách a pokusila se stočit do klubíčka a ochránit své vnady dlaněmi, ale vzhledem k tomu, že ji ze stran přidržovali nohy oba chlapci, tak to zas tak rychle nešlo, takže si pohled na její prsa mohli všichni vychutnat dostatečně dlouho. Celá rudá teď seděla na žíněnce a nacpávala si je zpátky. „Tak dost, dáme si pauzu“ vysvobodila je všechny učitelka „Běžte se všichni vyčůrat, ať nemáte plný močový měchýř. Čeká vás ještě další cvičení“. Anička na záchodě ve svém nitru bojovala s tím, zda má Hance říct, že jí bylo skoro vše vidět, ale pak to raději zavrhla, jen by ji zbytečně stresovala. Konečně se všichni vrátili do třídy. „Další cvik bude, že se k sobě postavíte zády, zaklesnete se vzájemně za lokty a střídavě budete druhého ohýbat přes svoje záda. Pavlík s Jendou a Hanka s Aničkou“. Ještě, než se Hanka s Aničkou do sebe zaklesly, Jenda už ohnul Pavla tak mocně, že Pavlovi praskla guma trenýrek. Pavel bezmocně ležel prohnutý na Jendových zádech a své nádobí vystavoval všem na obdiv. Chvilku mu trvalo, než se vyprostil z Jendových zaklesnutých loktů, a tak měli obě dívky i třídní dostatek času, aby si ten pohled mohli vychutnat. Holky vyprskly, a i třídní se usmívala. Pavel si konečně uvolnil ruce a rychle si povytáhl trenýrky nahoru a teď si je rudý v obličeji, přidržoval rukou. „No tak holky nesmějte se mu, tohle se mohlo stát i vám“. Pokročila ke katedře a ze šuplíku vylovila kobylku. „Pavlíku sundej si ty trenky“ přikázala. Pavel celý rudý dál nerozhodně stál. „No tak bude to? Vždyť už jsme tě všichni viděli a nejen teď. Vždyť vám klukům je nohavičkami trenýrek stejně všechno vidět“. Obrátila se oběma děvčatům „ Holky, že mám pravdu?“ Obě se uculovaly a horlivě přikyvovaly. „Tak šup, nezdržuj“. Pavel se k nim otočil zády a neochotně stáhnul trenýrky a zakrývajíc si alespoň jednou rukou své přirození, podal ten kus hadříku učitelce. Ta se obrátila k ostatním „Zatím pokračujte v prohýbání, ať ten čas využijete“. Jenda se ohradil „Ale já nemám s kým“. „Jak to?“ namítla třídní „máš přece Pavlíka. Klidně pokračujte, holky už na něm nic nového neuvidí, a navíc k nim bude Pavlík zády“. Pavel neochotně přešel k Jendovi a znovu se zaklesli lokty. Obě děvčata už také začala cvičit. Třídní rychle po hmatu našla místo, kde končil jeden konec prasklé gumy. Malinko rozpárala šev a vytáhla celou gumu ven. Na její konec připevnila kobylku a začala gumu protahovat otvorem. Po chvíli se jí povedlo protáhnout konec gumy až k vypárané dírce, oba konce gumy spojila uzlíkem a s trenýrkami v ruce pokročila k oběma chlapcům. S potěšením sledovala, jak při každém rychlém prohnutí Pavlův penis i se šourkem poskočí nahoru a dolů. Ještě chvilku to pozorovala „Tak stačí. Pavlíku můžeš si je obléct“ a podala mu opravené trenky. „Děkuju“ zamumlal a rychle si je oblékl. „Teď, když už je vše v pořádku, budete dělat trakaře. Holky spolu a kluci spolu. Pavel se vzepřel na rukou a Jenda ho uchopil za kotníky. To samé udělala Anička a za kotníky ji chytla Hanka. „Čtyřikrát oběhnete žíněnku a pak se vyměníte. Po čtyřech kolech se konečně Pavel a Anička mohli postavit. Oba zadýchaní a zarudlí v obličeji. „Výměna“ zavelela učitelka. Tentokrát dělali trakaře Jenda a Hanka. Už v prvním kole Hance opět vyskočily neposlušné prsy ven. Zrudlá ve tváři si je opět nacpala zpět, ale v každém dalším kole se to opakovalo. Sice byla stále rudá v obličeji, ale už s vracením prsů do podprsenky tak nespěchala, jako když to bylo poprvé. Věděla, že se to bude stále opakovat. Rezignovala, stejně už si všichni její ňadra dokonale prohlédli. „Teď to uděláme jinak“ ukončila to třídní. „Vzhledem k tomu, že ještě i příští dny budeme cvičit další náročné cviky a Hanka má problém se svými ňadry, který se bude stále opakovat, bude dále cvičit bez podprsenky“. Hanka vytřeštila oči. „Podívej, už jsme je všichni několikrát viděli, takže o nic nejde“. Hanka otevřela pusu a chtěla něco namítnout, ale učitelka pokračovala „A aby si se necítila znevýhodněná a bylo to spravedlivé, tak Anička bude také cvičit bez podprsenky“. Hanka si musela přiznat, že sice to bude pro ni nepříjemné, ale na druhou stranu byla ráda, že se tak předejde dalším trapným situacím. A navíc v tom nebude sama. Za to Anička se ohradila, že to je nespravedlivé, když se takhle budou muset ukazovat před kluky. „A že vy jste viděly oba kluky bez trenek a celé cvičení se jim do nich pořád koukáte, to je spravedlivé?“ zeptala se učitelka. Obě zčervenaly a Anička se kousla do rtů, ale raději se nezmiňovala, že i kluci viděli v Hančiných kalhotkách víc, než by měli a nebyla si jistá, kolik toho mohli vidět i u ní. „Tak šup, podprsenky dolů“! Obě červené ve tváři si neochotně svlékly podprsenky a teď tu stály se sklopenýma očima a zakrývaly si dlaněmi prsy. „To snad nemyslíte vážně“ zamračila se třídní „Takhle přece nemůžete cvičit. Ruce dolů podél těla“. Neochotně spustily ruce. Pro kluky to teď byla přímo pastva pro oči. Nalevo Hanka s většími prsy a hnědými bradavkami a dvorci, napravo pak Anička s menšími, ale pevnými kozičkami s růžovými bradavkami a dvorci. „Tak dost okukování a jdeme cvičit. Chlapci si lehnou na záda, sepnou ruce za hlavou. Děvčata si kleknou za jejich hlavu a přitlačí jim lokty k zemi“. Anička si vybrala Pavla a na Hanku zbyl Jenda. „Chlapci zvednou nohy nahoru a obě současně položí na jednu stranu, dotknou se kotníkem podlahy, nohy nahoru a pak na druhou stranu“ vysvětlila třídní. „Tak jedem, nohy nahoru, doleva, nahoru, doprava, nahoru, doleva, ……..“. Když Pavel pozvedl oči, měl přímo před očima Aniččiny pevné kozičky. Mohl si je teď prohlížet úplně do detailu. Anička zachytila jeho pohled a zapýřila se. Zato Jenda ani moc nemusel zvedat oči, pohupující se Hančiny prsy měl těsně nad obličejem. „Výměna“ zavelela třídní. Ani nyní to pro oba chlapce nebyl špatný pohled, když klečeli za jejich hlavami a mohli si nerušeně vychutnávat pohled. „Tak, pro dnešek končíme. Holky se můžou obléknout a odejít. Pavlík s Jendou odnesou žíněnku do kabinetu“. Šla s nimi. „Pavlíku, ty můžeš jít, Jenda tu zůstane“. Po odchodu Pavla usedla třídní na židli. „Tak Jendo, šup trenky dolů a ukaž, jak to vypadá“. Jenda si poslušně stáhnul trenýrky ke kolenům. „Trochu se rozkroč“. Dlaní nadzvedla jeho šourek, prsty druhé ruky obemkla jeho penis a něžně ho sevřela v dlani. Pomalu táhla rukou a opatrně mu přetahovala předkožku dozadu. Pohled shora do jejího výstřihu pláště, kde bylo vidět žlábek mezi prsy, k tomu teplo její dlaně na varlatech a penis v její druhé ruce, udělalo své a jeho penis se začal trochu probouzet. Postřehla nepatrné zvětšení ve své dlani a dokončila úplné shrnutí předkožky. Lehce sevřenou dlaní mu přejela po obnaženém a teď tedy velice citlivém žaludu. Jenda trochu ucukl, ale penis zareagoval a opět trochu přibral na objemu. Jenda zrudnul, zachvátila ho panika, penis v teplé dlani se stále pomaličku zvětšoval. Trapná situace. Co teď? Třídní potlačila touhu, sklonit hlavu a vložit si konec penisu mezi zuby, lehce stisknout zuby za hlavičkou, aby nemohl ucuknout a jazykem obkroužit obvod žaludu. Jen znovu přejela jemně dlaní po celé délce jeho údu. Ucítila, jak se opět zvětšil a uvnitř sebe poznala, že sama začíná vlhnout. Nebylo divu, vždyť už víc jak dva roky neměla žádného chlapa. Jenda trochu pohnul kyčlemi dozadu, aby se vymanil z její dlaně a pokusil se zakrýt si rukou, stále vzrůstající mužství. I jeho šourek vyklouzl z její dlaně. „To nic“ konejšivě pronesla „To se mužům stává. Nic si z toho nedělej. Ale teď ta předkožka půjde moc špatně zpátky“. Zvedla se, u tabule vzala houbu a v umyvadle v rohu učebny ji v ledové vodě vyprala a řádně namočila. „Na, přilož si to tam sám, ať tě mé dotyky nevzrušují a až se to trochu zmenší, tak s tím něco uděláme“. Raději odvrátila oči, aby ho dál neztrapňovala. Trvalo skoro deset minut, než se velikost jeho penisu alespoň trochu vrátila k normálu. Z kapsy pláště vyndala mastičku a potřela jeho žalud i s předkožkou. Uchopila okraj kůžičky z obou stran a pomalu přetahovala zpět. Jenda párkrát syknul, jak to bolelo, ale nakonec se to povedlo. „Tady vidíš, jak je důležité s tím něco dělat. Časem bys mohl mít velké problémy“. Cvrnkla ho prstem do penisu a lehce pleskla po zadku „Tak už plav a doma trénuj přetahování. Pozítří si tě zase zkontroluju. Když se po jeho odchodu v kabinetě převlékala, všimla si vlhké skvrny vpředu na kalhotkách. Asi dnes hned tak neusnu, pomyslela si. Pár týdnů uplynulo, každý týden dvakrát nápravné cvičení. Holky si už téměř zvykly na cvičení bez podprsenek. Jen vždy, když si je měly sundat, překonávaly počáteční stud, který v průběhu cvičení postupně vymizel. I prohlídky Jendova penisu probíhaly raději jinak. Nechala jen na něm, aby jí předvedl, jak mu to jde, jenom mu pak pomohla svými štíhlými prsty natáhnout předkožku zpět.
Dnes mělo být další cvičení. Hanka se omluvila, právě dostala své dny a bolelo ji břicho. Aničce také nebylo už druhý den dobře, a tak zbýval jen Jenda a Pavel. Ale hned na konci vyučování se tu zastavil otec Jendy se zprávou, že jeho strýc leží v sousedním městě v nemocnici, a tak tam hned oba musí zajet. Zatím, Pavel v trenýrkách, připravený na cvičení, už čekal v prázdné třídě. Objevila se třídní „Jenda musel domů“ oznámila mu. „Tak to dnes nebudeme cvičit, jsem tu sám“. Třídní chvilku přemýšlela „No, bylo by to škoda, už si dlouho říkám, že bych si také měla občas zacvičit a samotné se mi nechce. Tak budu dnes tvojí partnerkou já“ usmála se. „Pojď se mnou, doneseme žíněnku. Pavel se zarazil, tohle nečekal ani ve snu. Jak to asi bude probíhat? Když dovlekli žíněnku, zarazila se na okamžik „Počkej moment, jen se podívám, jestli ještě někdo nezůstal ve škole a zamknu školu“. To budu spíš cvičit jen já a ani se nezastavím, pomyslel si trochu rozmrzele. A proč jde zamknout školu? Tohle přece nikdy nedělala. Třídní se vrátila. Vyklouzla z papučí a začala si rozepínat plášť. Odvrátil zrak trochu stranou. Bylo mu trochu trapně. Odložila plášť a zůstala jen v bílé podprsence a modrobílých pruhovaných kalhotkách. „Raději jsem zamkla školu, bylo by trapné, kdyby se sem někdo pro něco vrátil a uviděl svou učitelku ve spodním prádle“ dodala na vysvětlenou. „A já vám nevadím?“ otázal se. Znovu se usmála „Nevadíš, vždyť tebe jsem přece viděla úplně nahého, tak co na tom, že tu teď já budu jen ve spodním prádle“. Přejel jí pohledem. Pěkná postava, hezké nohy, tak asi střední prsa, kulatý zadek a vepředu dole vyboulený hrbol kalhotek, pod kterým se asi schovával chumáč chloupků. Až mu zabrnělo v penisu. „Tak jdeme na to“ pobídla ho, aniž by dala najevo, že si všimla, jak se jeho pohled na okamžik zastavil na jejích kalhotkách. „Čím začneme?“ zeptal se. „Jako vždycky, nejdříve pár kotrmelců, to jsem nedělala už pěkně dlouho“. Stoupla si k okraji žíněnky, postavila se do vzorného stoje s rukama podél těla, pak se zhoupla na špičkách, skrčila se a skulila se do dvojitého kotrmelce a znovu se vzorně postavila. Jako nějaká gymnastka, pomyslel si Pavel. Zkusil to jako ona. Párkrát to oba zopakovali. „Dobrý“ pochválila se. „Tak jsem to nezapomenula, jdeme zkusit stojku. Nejdřív ty“. Připravila se, aby mu dělala záchranu. Povedla se mu docela dobrá. Přidržovala ho za boky „Roznožit, přinožit, roznožit, ….s pohledem upřeným do nic neskrývajících volných nohaviček jeho trenýrek. Nechala ho tak cvičit docela dlouho. „Vyměníme se“ konečně ho vysvobodila. „Tak teď já. Ale až budu stát na rukách, tak mne pevně přidrž za boky, neboj se mě pořádně chytit a budeš mi velet“. Vyšvihla takovou stojku, že Pavel jen vykulil oči. Naprosto rovná jako kůl. „Chytni mě“ připomenula se. Opatrně ji uchopil za boky. „Pořádně“ sykla. Uchopil ji pevněji. Měl teď její vyboulený pahrbek přímo před očima. Penisem mu projelo zabrnění při představě, co se tam dál skrývá. Zavelel „Roznožit, přinožit, roznožit, .. Nohy měla napnuté jako strunky a roznožovala a přinožovala svižně, a přitom dávala nohy tak daleko od sebe, že to jindy nedokázala ani jedna z dívek, tvořily téměř přímku. Díval se jí při tom do rozkroku kalhotek, který měl jen kousek od obličeje a při každém jejím roznožení vykoukl z jejích nohaviček kousek tmavého ochlupení a při přinožování se vytvořila v onom místě rýha, jak její pootevřená lasturka sevřela tenkou látku kalhotek. Znovu a daleko víc, mu zabrnělo v penisu a v ústech měl sucho. „Konec“ vypravil ze sebe s lítostí, že mu skončí ten krásný pohled. Postavila se, trochu zrudlá v obličeji námahou a porovnávala si obsah košíčků podprsenky. „Málem mi vypadly jako Hance“ zasmála se „Ale mohls ještě chvíli pokračovat, nemusíš mne tak šetřit“. „Co dál?“ zeptal se. „Kačáky, ale nejdřív si jen něco zkusím, jestli jsem to nezapomenula“. Nejdříve udělala perfektní hvězdu a pak se postavila několik kroků od žíněnky, chvilku očima přeměřovala vzdálenost, pak se krátce rozběhla a vyšvihla salto a na koci žíněnky zůstala opět rovně stát s rukama podél těla. Z horního okraje košíčku jí vykukoval kousek hnědého dvorce i s bradavkou. „Teda paní učitelko, vy umíte“ uznale ze sebe vyhrkl, zatím co si ona opět srovnávala napůl vypadlá ňadra v podprsence. Pousmála se. „Na škole jsem dělala gymnastiku“ řekla na vysvětlenou. „Tak jdeme na ty kačáky“ vyzvala ho. „Pěkně do dřepu a ruce v bok“. Vyrazila a Pavel hned za ní. Všiml si, že má záda naprosto rovně, vůbec není shrbená, jako když to dělaly holky. Sotva jí stačil. Po čtvrtém kolečku okolo žíněnky skončila. Zadýchaná a zrudlá námahou. Pavel byl na tom podobně. Všiml si, jak jí žlábkem mezi prsy stéká malý potůček potu. Chvíli oba oddechovali. Sklonila hlavu podívala se předek kalhotek. Malá vlhká čárka. Zachytila jeho pohled. „To jsem se nepočůrala“ řekla vesele na vysvětlenou „To je jen pot, už jsem nějak odvykla takové námaze“. Rozpačitě přikývl. „Musím si oskočit“ pronesla a zmizela na chodbě. Sluníčko se teď opíralo do oken a ve třídě začínalo být dost teplo. Vrátila se a v ruce držela ručník. Odložila ho. „Zaklesneme se za lokty a budeme se protahovat“. Přitiskl se zády k ní. Cítil horkost jejího těla. Nejdřív prohnula ona jeho, a ještě s ním trochu zatřepala. Cítil, jak mu v zádech dvakrát zapraskalo. Pokusil se udělat totéž a na podruhé se mu to také povedlo. Ještě chvíli se takto vzájemně protahovali. „Teď si lehni na záda a ruce sepni za hlavou. Nohy od sebe“ zavelela. Klekla si a přitiskla jeho paty k zemi. „Do sedu a hlavou k jednomu koleni, lehnout, ke druhému kolenu, lehnout, …. Povely šly rychle za sebou, až byl skoro schvácený. „A teď já a nešetři mne“. Položila se na záda a do široka roztáhla nohy. Uchopil ji za kotníky a přitiskl je k zemi. „Hlavu ke koleni, zpátky, znovu, zpátky,… Pavel přidával na rychlosti. Opravdu ji nešetřil. Byla rudá v obličeji a vlhký proužek na jejích kalhotkách se zvětšoval a prodlužoval dozadu. Vzrušovalo ho to. Znovu mu zabrnělo v penisu. Už ji týral déle, než ona jeho. Mezi prsy jí stékal stále mohutnější potůček potu. „Konec“ ukončil cviky. S úlevou se postavila. „Tys mi dal“ postěžovala si, ale v očích měla jiskřičky veselí. „Jsem celá mokrá a úplně všude“. Otočila se k němu zády, rozepnula si podprsenku a stáhla z ramen. Zahlédl přitom část jejího ňadra. Obdivoval její holá záda a všiml si, jak má i mezi půlkami po celé délce kalhotek mokrý proužek. Ručníkem si otřela upocená ňadra a potůček potu ve žlábku. Znovu si navlékla podprsenku, sáhla dozadu a snažila se spojit oba konce. Ale ty byly přilepené ke zpocenému tělu, a tak jí to nešlo. „Mohl bys mi to zapnout?“ požádala ho. Ještě nikdy žádné ženě nic takového nedělal, a tak se mu třásly ruce, když uchopil oba konce zapínání. Trochu zariskoval a jako by v žertu pronesl „Ale paní učitelko, když si musely holky svléknout podprsenky, tak by bylo přece spravedlivé, když místo nich se mnou cvičíte vy a viděla jste mne nahého, abyste si ji také svlékla. Nebo ne?“ a s obavou čekal na její reakci. Přidržela si dlaněmi oba košíčky a otočila se k němu. Oba konce zapínání mu vyklouzly z prstů. Chvíli se mu dívala do očí a pak v jejích očích poskočily jiskřičky, usmála se. „To máš pravdu, že jsem tě viděla celého nahého a nejen to. Možná by to opravdu bylo spravedlivé, abych s tebou cvičila bez podprsenky. Ještě zaváhala, ale pak nechala sklouznout ramínka podprsenky ze svých ramen a podprsenku odložila na katedru. Tohle nečekal a vyrazila mu tím dech. Stála před ním od pasu nahoru nahá, krásně vytvarované prsy s nahnědlými dvorci a vystupujícími bradavkami. Odvrátil zrak, protože mu v penisu silně zatepalo. „Tak jdeme na další cviky“ pobídla ho. „Lehni si s rukama sepnutýma za hlavou“. Klekla si za jeho hlavu, naklonila se nad jeho obličej a přitlačila mu lokty k žíněnce. Pozvedl oči. Téměř nad svým obličejem teď měl její ňadra. Do detailu viděl její bradavky. Znovu mu ještě silněji zabrnělo v penisu. „Zvedni nohy sounož nahoru a polož je na levou stranu, nahoru, na pravou, nahoru, … Poslušně je zvedal a pokládal. Přitom se těsně nad jeho obličejem pohupovaly oba její prsy. Ale neměl kam uhnout s očima. Cítil, jak jeho penis pomalu nabývá na síle. Snad to nebude vidět, modlil se v duchu. Vysvobodilo ho až její „Stačí“. Vyměnili se. Přihrbeně se při tom snažil krýt tak, aby nebylo vidět, jak se stále víc opírá jeho chlouba o látku trenýrek a tlačí ji kupředu. Všimla si toho, ale dělala že ne. Teď klečel za její hlavou a pozoroval její vypnutou hruď. Její prsy se vůbec nerozplácly, dál držely svůj tvar. Zavřela oči, aby mu umožnila se nerušeně dívat. Zvedla nohy nahoru a čekala na povel. „Na levou stranu položit, zvednout, napravo položit, zvednout, …“. Její tělo se před ním natáčelo do stran, její prsy se mírně pohybovaly do stran a jemu se už vepředu značně vyboulily trenýrky. Začal panikařit. Co udělat pak? Už nemohl dál povely prodlužovat. „Konec“ pronesl chraplavě a pustil její lokty. Třídní sice na jeho rozkrok neviděla, ale tušila, už podle jeho nervózního hlasu, co se děje. Než stačil vstát a otočit se, vytáhla své ruce z poza hlavy a zvedla je nahoru. Jako by náhodou zavadila o jeho už úplně tvrdý penis. Zrudnul a rychle se v kleku otočil k ní zády a zůstal přikrčeně klečet. Vstala a přistoupila zezadu k němu „Copak se děje?“ zeptala se, i když přesně věděla o co jde. „Nějak mě bolí břicho“ hrbil se a oběma rukama si zakrýval trčící stan. „To nebude břicho“ přiklekla za jeho zády a opřela se mu ňadry o lopatky. Cítil na svých zádech to horké tělo a jak se mu její bradavky tlačí do kůže. Penis už byl jako kámen. Její paže se mu ovinuly okolo těla a dlaněmi sjížděly po jeho břiše níž a níž. Jednou rukou odstrčila jeho dlaně a druhá mu zajela do trenek a její prsty a dlaň pevně obemkly jeho úd. „To nebylo břicho, to bylo to, že už je z tebe muž“ tiše zašeptala, a přitom jemně pohybovala dlaní po celé délce penisu. Přidala i druhou ruku a sevřela v dlani jeho šourek. Nedalo se to vydržet a první kapky vzrušení zmáčely její prsty a látku trenýrek. Dál pokračovala s jemnými pohyby své dlaně, až zasténal a několika za sebou rychle jdoucími výstřiky se vyprázdnil do její dlaně a do látky trenýrek. Bylo to nádherné, ale na druhou stranu si připadal strašně trapně. Ještě pár jemných tahů po celé délce penisu a dost. Otřela svou ruku o jeho trenýrky, postavila se a tahem za rameno ho přinutila, aby se také postavil a obrátil se k ní čelem. Byl rudý v obličeji a nevěděl kam s očima. „To je v pořádku, nic si z toho nedělej, to je normální. Moje vina. Neměla jsem si sundávat tu podprsenku“ omlouvala se. Jen mu na okamžik proběhlo hlavou, že když už to dopadlo takhle, že je škoda, že si před tím nesundala i kalhotky. Uchopila ho za gumu trenýrek a stáhla mu je pod zadek. Stál s hlavou sklopenou a uhýbal očima. „Sundej si je“ a natáhla ruku. Poslušně si je stáhnul a podal jí je. Druhou rukou si zakrýval doznívající erekci. Přešla k umyvadlu a pečlivě je přemáchla a vyždímala. Když se vracela od umyvadla a podávala mu je, všimnul si na jejích kalhotkách v dolní části velkého mokrého fleku. Zaregistrovala jeho pohled a pousmála se „Nediv se, také mne to dost vzrušilo. Jsem už dlouho bez chlapa“ přiznala smutně. „Tak se oblékni, pro dnešek jsme už skončili“. Zatím, co si natahoval vlhké trenýrky, uchopila svůj pracovní plášť a ručník, popošla k umyvadlu. Plášť i ručník pověsila na věšák u umyvadla. Pak se předklonila a stáhla si kalhotky a hodila je do umyvadla. Při předklonu a zvednutí nohy, aby nožku vytáhla z kalhotek, na moment zezadu zahlédl její štěrbinu orámovanou tmavým ochlupením. Znovu mu v penisu zapulsovalo a trenýrky se opět začaly boulit. Rychle si začal natahovat kalhoty, ale nespustil z učitelky oči. Mírně se rozkročila, předklonila a mokrou houbou si několikrát projela mezi půlkami vzadu a v roznoží vepředu. Přitom mu zezadu opět na moment ukázala svou štěrbinu. Utřela se ručníkem a pak přemáchla a vyždímala své kalhotky. Pavel už měl obléknutou i košili, ale stále stál a nemohl spustit oči ze své učitelky, jak před ním stojí sice jen zády, ale úplně nahá. Vsunula paže do rukávů svého pláště a otočila se čelem k němu. Po celé délce rozepnutý a rozhalený plášť neskrýval vůbec nic. Teď uviděl téměř vše, na co je každý kluk tak zvědavý. Ochlupený tmavý trojúhelník a v něm částečně skrytá štěrbina. Přistoupila až k němu, mírně se rozkročila, uchopila ho za ruku a jeho dlaň si přitiskla na svůj ochlupený klín, a ještě trochu přitlačila na hřbet jeho dlaně, aby nemohl s rukou uhnout. V dlani teď svíral její kožíšek a pod konečky prstů cítil okraj její vlhké a horké skuliny. Penis už mu opět naplno stál a bolestivě se napínal v kalhotách. Lehce pohnul prsty a opatrně projel po celé délce okraje skuliny. Vyšla mu podbřiškem vstříc, ale přitom si pomalu začala od shora zapínat plášť. „To máš za to, abys zase neřekl, že je to nespravedlivé, když jsem já měla tvůj penis v ruce a ty nic“ zašeptala. Pak pomalu odstrčila jeho ruku a zapnula zbytek knoflíků. „Koukám, že je nejvyšší čas skončit“ a přejela mu dlaní po vybouleném rozkroku. A dodala se šibalským úsměvem „Nebo se budou muset ty trenky prát znova. Že?“. Pohladila ho po tváři „Tak už běž a doufám, že to zůstane jen mezi námi“. Obrátila se k němu zády, sebrala ručník, podprsenku a mokré kalhotky a zmizela chodbou do svého kabinetu. Do konce školního roku chyběl už jen necelý měsíc. Těch posledních několik nápravných cvičení proběhlo jako obvykle. Jendovi se za tu dobu povedlo svou předkožku roztáhnout do té podoby, že nepotřeboval už žádnou mastičku a učitelce to vždy musel předvést sám, bez její pomoci. Jen na poslední kontrole, si jeho úd vzala opět do ruky a sama si vyzkoušela, jak jde přetahování předkožky. Přitom sevřela v dlani jeho pytlík a pomalými pohyby v sevřené dlani přetahovala předkožku tak dlouho, až jeho penis nabyl maximální velikosti. Když i pak šla kůžička přetáhnout bez problému, tak Jendovi, zrudlém v obličeji tím trapným okamžikem a studem, řekla „No vidíš, tak jsme to dokázali“ a na rozloučenou mu sevřela v hrsti jeho pytlík až vyjekl. Během posledních týdnů začal Pavel chodit s Aničkou. A když pak začaly prázdniny a ona mu v teplých podvečerech, někde stranou na lavičce dovolila, aby jí zajel rukou pod blůzku a později i do kalhotek, vždy se mu před očima objevila vzpomínka na krásná prsa a rozkrok jejich třídní učitelky. A paní učitelka? Hned na začátku prázdnin zmizela z jejich obce. Až v září, při nástupu do deváté třídy, se žáci dozvěděli, že paní učitelka už se nevrátí. Prý se vdala a žije někde ve městě. Autor: Bobis
Sponzorovaná sekce:
Máš nejraději, když si tě slečna vezme pěkně do pusinky a krásně tě vykouří nebo dáváš přednost klasice či perverzním hrátkám? Zavolej nebo pošli sms některé z nás, svěř nám své tajné představy a užij si s námi parádní sex po telefonu teď hned.

je offline

Týna

Kalhotky jsou zbytečnost. Mám ráda chození naostro, sex kdekoliv a kdykoliv pro mě není problém. Rozdáme si to spolu, máš na to chuť a není nikdo s kým by sis to udělal?

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 459

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA TYNA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je online

Simona

Chci to udělat tvrdě do zadečku! Vůbec se se mnou nemazli a začni mi to dělat do mé kakaové dírky.

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 455

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA SIMONA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je online

Věra

Vystříkej se mi na kozičky a já to pak všechno slížu. Nebo si tě strčím do pusinky a vysaju tě do sucha. Tak jak by se ti to líbilo? A to je jen začátek…

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 458

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA VERA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

Zobrazit další dívky

Cena hovoru je 55 Kč/min, cena 1 sms v sms chatu je 35 Kč. Sex po telefonu a chat je určen pouze pro starší 18 let. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, www.topicpress.cz. www.platmobilem.cz

Bobis


Sex po telefonu
TOPlist

Povidka.cz | Copyrights 2022 Reklama zde | info@povidka.cz

Povídka.cz - hostováno u Mujhost.net. Máte miminko a nevíte co s ním? Zkuste JakNaMiminka.cz. Profesionální vystavování faktur: Faktura online faktury