Návrat na hlavní stránku

Povídka.cz povídky psané životem...

RYBÁŘ 3

3.Díl

Už mě to přestalo bavit,tak jsem vzal hadici a začal jí kropit ledovou vodou.Mělo to přímo zázračný účinek-jako bych jí kropil živou vodou.Hned se probrala a po celém těle jí naskočila husí kůže.S obavami sledovala,co se bude dít dál.Když uviděla v mé ruce kleště,celá se roztřásla,protože nevěděla,co bude následovat.Sklonil jsem se k její bradavce a začal uzavírat kroužek.Z bradavky jí sice přitom trochu tekla krev,ale ta kurva zase kvílela,jako by měla vykrvácet.Robertek v kundě jí přitom poskakoval všemi směry,až jsem jí začal podezřívat,že to dělá proto,aby se rajcovala. Ten zmrd nerozhodně přešlapoval,jako by nevěděl,co má dělat. „A co ten druhý kroužek?!Kdo myslíš,že jí ho bude zavádět?!Nebo ti mám pomoct?!“,natáhl jsem ruku k biči. „Huhuhuhu!“,vyrazil jakýsi zvuk a okamžitě skočil k mističce a vytáhl jehlu.Jednou rukou jí natáhl bradavku a začal opatrně zapichovat jehlu.Protože zrovna neoplývala ostrostí,ta píča i s ucpaným zobákem ječela a třásla se tak,že se mu jehlu stále nedařilo zapíchnout.A potom -pro změnu-zase omdlela.No,to už mě vážně přestalo bavit.Vždyť opakovaný vtip není vtipem! Ten zmrd zase čuměl,jako by mu někdo sežral svačinu.Jednou rukou stále držel bradavku a v druhé ruce svíral jehlu,jakoby to bylo něco,co vidí poprvé v životě.Vstal jsem a sáhnul do skřínky. Vytáhl jsem odtud krabičku a dva kablíky.„Uhni!Já té svini dám, pořád omdlívat!“Pustil bradavku a kousek odstoupil.Zavěsil jsem krabičku na okraj stolu a připojil ony dva kablíky.Na druhé straně byly zakončeny záclonovými žabkami.Vzal jsem jeden kablík a
otevřel žabku naplno.Nasadil jsem jí na bradavku,ve které už byl zavedený kroužek a prudce pustil.Zoubky se jí hladově zakously do bradavky a stiskly jí v místě,kudy procházel kroužek. Z pod nich vytryskly kapky krve.Probralo jí to a spustila sirénu. „Ty svině,já ten tvůj jekot nebudu pořád poslouchat!“,řekl jsem jí,ale asi mě vůbec nevnímala.Třásla se a snažila se přetrhat pouta.Ha,ha!To by musela mít několikrát větší sílu!Chvilku jsem se bavil jejími marnými pokusy,ale potom jsem vzal druhou žabku. Robertek stále pevně vězel v její rozšklebené kundě a nad ním trčel nalitý klitoris.Přiblížil jsem žabku k němu a pustil.Chvíli to vypadalo,že vstane i se stolem a ječela,že jí muselo být slyšet snad až na opačné straně zeměkoule.A sa­mozřejmě-aby neporušila tradici-znovu omdlela.Ten zmrd pořád poskakoval kolem a nevěděl, co má dělat.„Já tě odnaučím omdlévat,ty kurvo zasraná“! Vzal jsem krabičku,odklopil víčko a zatočil kličkou.Tomu zmrdovi mohly vypadnout oči.Nevěřícně zíral,jak se,pevně připoutaná na gynekologickém lůžku,zmítá jak žížala,napíchnutá na háček.Ale probralo jí to. A mělo to ještě jednu výhodu-už byla tak ochraptělá,že nemohla ječet,ale jenom sípala.„Bude si madam ještě přát elektroléčbu?“,zep­tal jsem se jí hlasem,do kterého jsem se snažil vložit veškerou starostlivost. Očima,které polovičním šílenstvím vylézaly z důlků,se mi snažila naznačit,že už je vyléčená.Potom jimi začala kmitat kolmo na původní pohyb a něco přitom hučela. „Co je,já ti nerozumím!“Zase se snažila očima ukazovat dolů.„Jo,ty bys chtěla odpojit ty dráty,viď!“Sou­hlasné zamrkání potvrdilo mou domněnku.„Ale na to je ještě čas!Co kdybys znovu potřebovala
terapii!Kdo se s tím potom má znovu namáhat?!“Z očí jí vytryskly slzy.„To jsi najednou tak dojatá mojí péčí?No dobře! Tak já tomu tvému zmrdovi dovolím,aby ti zavěsil kroužek i do druhé bradavky!Poděkovat mi můžeš až potom!“řekl jsem, když se znovu začala zmítat a něco kvílet. Ten zmrd tam čuměl jak čerstvě vyoraná myš.Kdyby neměl tu držku zašitou,asi by měl bradu až někde u kolen.Vzal jsem důtky a šlehnul jsem ho.Probudilo ho to a on vyskočil,až jsem měl oba- vy,že zaboří hlavu do stropu.„Tak co je?To tě snad mám prosit?!“
Vrhnul se jí na kozu a znovu jí začal zpracovávat bradavku.Byl jsem z toho všeho už unavený,tak jsem krabičku pověsil na hranu stolu a přitáhl si židli.Než jsem se na ní usadil,vzal jsem si z led-ničky pivo,abych doplnil tu zbůhdarma promrh(d)anou energii. Dal jsem si pořádného loka.Už jsem to po té námaze potřeboval jako sůl.„Tak makej!“,pohodlně jsem se usadil. Nechápavě se na mně podíval a předváděl,jak jí natahuje bradavku. „Prásk!“,zasvištěly důtky a obtočily se mu kolem těla. Poskočil, ale bradavku se neodvážil pustit. „Koukej,ať už tam má ten kroužek!“Zřejmě si myslel,že jí tam ten kroužek vleze sám.Vzal jehlu a opatrně se snažil vnořit jí do bradavky.„Dělej!Ne­ser se s tím!“ Prameny důtek se mu zakously mezi nohy,aby ho popohnaly. „Dělej!“,další rána a prameny důtek mu přes ramena dopadly až na prsa. Zoufale zavyl a pořádně se opřel o jehlu.Ta svině taky zavyla,ale to už se hrot jehly prodíral bradavkou,aby hned vzápětí vykoukl na její druhé straně.A jak na to zareagovala?No,jak asi?Přece omdlením!Tak jsem se musel zvednout a zatočit kličkou. V tu ránu zase všechno pozorně vnímala…Po tom namáhavém výkonu jsem opět musel doplnit pohonné hmoty.„Na co čekáš?!“, zeptal jsem se ho,když čuměl jako vítěz. „Kroužek!“,rozkázal jsem,když jsem polkl ten božský nápoj.Nečekal,až zase sáhnu po důtkách a rychle vzal kroužek.Se zájmem jsem koukal,na co přišel.Jednou rukou stále držel bradavku a druhou se snažil kroužkem postrkovat jehlu tak,aby prošly bradavkou společně.Pyšně se na mně podíval,když se mu to povedlo.„No,vi­dím,že nejsi úplný debil!“,pochválil jsem ho.Pyšně se na mně podíval.V klidu jsem dopil pivo,potom jsem se
zvedl,vzal kleště a uzavřel kroužek.Zase začala očima škemrat o sundání žabek kabelů s bradavky a klitorisu. „Vytáhni jí ten hadr ze zobáku!“,dovolil jsem mu.A teď jí můžeš sundat ty kabely!“,milostivě jsem mu dovolil.Opatrně vzal žabku na bradavce a zmáčknutím jí otevřel.Nervy,zne­citlivělé stiskem žabky,se vzpamatovaly a daly o sobě vědět.Začala zase ječet.„Tak ty nevíš,co vlastně chceš!Nebo ti jí tam mám zase vrátit ?!“,zeptal jsem se jí.„Nééé,nééé!“,vy­rozuměl jsem z jejího
kvílení. Ono také s rozvěrákem v hubě se špatně komunikuje. I když se snažila ze všech sil,při sundavání žabky z klitorisu ne-jen,že ječela jak siréna při velkém požáru,ale také se bolestí poch-cala.Už mě to začínalo unavovat a tak-i když jsem ještě neměl dopité pivo-jsem se zvedl a vrazil jí do otvoru v rozvíráku gumového robertka.Zajel tam asi dost hluboko, protože najednou zapomněla na ječení a měla dost práce s jeho zvládnutím.Tak jsem se konečně mohl zase posadit,abych dopil pivo.Ten zmrd se mi ale pořád motal před očima. „Táhni mi z očí!Kdo se na ten tvůj ksicht pořád dívat?!“ doporučil jsem mu,když mi pořád rušil výhled.„Do kouta!“, rozkázal jsem,když nevěděl,co má dělat.„Na kolena a držkou ke zdi!“Poslušně se složil do kouta a mně už nic nebránilo ve vychutnávání pohledu na tu svini.Krev z bradavek jí pomalu tekla po kozách,až jsem chvilku uvažoval o tom,že tomu zmrdovi rozpářu držku,aby jí to mohl slízat. Ale – zaplať Pán Bůh – mi ta myšlenka zmizela stejně rychle,jako se zjevila. Když už jsem se tolik namáhal se zašitím,tak proč se ještě namáhat s páráním. Dopil jsem pivo a přemýšlel o tom,že na tom krásném výhledu ještě něco chybí. A co? Přece ještě jeden kroužek!Přinesl jsem ho a hodil do mističky. „K noze!“,vyštěkl jsem rozkaz a ten zmrd se chystal zvednout.Popadl jsem bič a „prásk!“,dopadl mu na záda a jeho konec se mu asi zakousl někam do slabin,protože ho to srazilo na všechny čtyři.„K noze!“,o­pakoval jsem a on rychle přilezl a snažil se mi zašitou tlamou políbit ruku.„Podívej,co tu pro tebe ještě mám!“,ukázal jsem mu mističku. Když tam uviděl další
kroužek,naskočila mu husí kůže jak dudlíky.Roztřásl se tak,až se
chvěla i podlaha. Už víš,kam přijde?“,zeptal jsem se ho a on jenom ustrašeně zakroutil hlavou. „No tak se podívej!“,ukázal jsem mu špičkou biče, který jsem ještě držel v ruce,na frajtra,který vyzývavě trčel nad robertkem v její píče. Roztřásl se ještě víc a prosebně sepnul ruce. „Nehodlám s tebou diskutovat! Koukej dělat!“,bič znovu přistál na jeho zádech,prolétl mu mezi nohama a jeho špička se mu zakousla do břicha. „Prásk!“,další rána dopadla a špička biče se mu zakousla do kaďáku.Vyskočil tak,že hlavou málem prorazil strop a začal tam stepovat.Bez ohledu na zašitou držku řval tak,že se mu z ní zase začala valit krev. „Tak dost a makej!“,další rána ho přivedla k rozumu a tak se přestal rukama hrabat v prdeli,jak se snažil utišit bolest a nešťastně se postavil mezi její nohy. Znovu jsem zvednul ruku a on rychle vzal jehlu a ukazoval,že je bezradný,co s ní. „Natáhni jí ho jako bradavku a tady propíchni!“,chytil jsem ho za ruku s jehlou a natočil jí k místu,kde měl být vpich. Klepal se tak,že málem ani nebyl schopen udržet jehlu.„Tak dělej,nebo ti tu zasranou prdel rozšvihám na cucky!Nejdřív jí toho frajtra porajcuj!“,do­poručil jsem mu.Chytil jí za něj a začal ho jemně mnout.Té svini se to evidentně líbilo,protože začala slastně vzdychat a kunda jí slintala jako bernardýn.„Natáhni jí ho a zabodni jehlu!Hned!“,za­šeptal jsem mu do ucha a významně potřásl tím,před čím měl takovou hrůzu-dřevěnou plácačkou s hroty.Už jednou s ní dostal a potom se hodně dlouho ani nemohl dotknout prdele. Nadechl se,natáhnul jí klitoris a začal zabodávat jehlu do místa, které jsem mu označil.Té svini se to nelíbilo, protože ze spokojeného vrnění přešla do příšerného jekotu,který by snad přehlušil i sirénu. Ten zmrd se u toho potil,jako by to byla bůhvíjaká námaha. Když špička jehly vykoukla, bezvládně se složil na podlahu.Ta svině také omdlela.Copak neumí nic jiného?Natočil jsem ledovou vodu,odkopl toho zmrda,aby se mi nepletl pod nohama a vychrst-nul to na ní.Snažila se lapat po dechu, aby mohla pokračovat v jekotu.Zdvihl jsem varovně ukazováček. „Ne!“Tak se to alespoň snažila vydýchat. „To je rajc,viď?“zabrnkal jsem jí na jehlu.„A počkej, až ti tam budu dávat ten kroužek!“ Vyvalila oči a chystala se k dalšímu řevu. Zase jsem varovně zvedl ukazováček.„Ať tě to ani nenapadne!“Znovu jsem zabrnkal na jehlu a ona jen s největším úsilím odolávala řevu.„Líbí se ti to, viď?,“ Jehlu měla protaženou frajtrem zhruba na polovinu,tak jsem za ní škubnul,jako bych jí ho chtěl urvat.To už nevydržela a zase spustila sirénu.„Tak ty nepřestaneš?!“,vzal jsem malý bičík a začal jí zpracovávat,pad­ni,kam padni. Už nebyla schopna ani ječet, tak konečně alespoň trochu zmlkla, ale se zoufale vyvalenýma očima stále něco hučela. Přestal jsem jí bít a vzal do ruky kroužek. „Podívej se, jak ti bude slušet!“,dal jsem jí ho před oči. Stále ji-mi kroutila a něco hučela.„Já vím, už se nemůžeš dočkat,že?“, stáhnul jsem ruku s kroužkem k její kundě.„Neopovažuj se zase ječet!“, pohrozil jsem jí a začal vytahovat jehlu a zavádět kroužek. Celá se zpotila,jak se snažila ovládnout. Konečně byl kroužek na místě a uzavřený.Myslela,že pro ní už všechno skončilo a tak si oddechla. Sednul jsem si do křesla a sáhl po biči. „Prásk!“,dopadl konec řemínku na toho zmrda,co se pořád válel na zemi.„Co tu chrápeš?Jsi tu snad na rekreaci?!“Rychle se zvedl na nohy.„Vyndej jí z kundy toho robertka a trochu jí omyj!“ Uchopil robertka a snažil se ho vyndat,ale ke svému údivu zjistil, že to nejde.Té svini se nelíbilo, že by jí s robertkem asi vytáhl i vnitřnosti a tak zase začala řvát.„Tak jí ho tam nech,když se jí to tak líbí!“Znovu začala kvílet a něco hučet,přitom kroutila očima směrem ke mně.Odstrčil jsem toho zmrda a sáhnul po robertkovi. Ať jsem dělal cokoli,dosáhl jsem jenom toho,že řvala a z očí jí tekly úplné potoky.
„Tak to budeme muset udělat jinak!“,řekl jsem a odešel.Vrátil jsem se s tenkou hadičkou a začal jí zasunovat kolem robertka do-vnitř.Ani to se neobešlo bez bolestivých zvuků.„Tak už se rozhod-ni, co vlastně chceš!Když ti mám vyndat toho robertka,tak tam ne-jdřív musím dostat hadičku!“Vyloudila nějaký zvuk,který jsem považoval za souhlas a zavedl jsem jí do kundy potřebný kousek hadičky.Začal jsem do ní foukat a zároveň pomalu vytahovat robertka.Až to mlasklo a byl konečně venku.Za ním se vyvalilo cosi… Pohodil jsem ten rozpálený a upatlaný kousek umělé hmoty na zem.„Ukliď to a umej!“rozkázal jsem tomu zmrdovi. Vrhnul se na to a za chvilku bylo hotovo.„Vraž jí tam ruku a pořádně jí vymrdej!“,padl další rozkaz.Ta svině to snad považovala za špatný vtip, protože vyvalila oči a začala něco huhlat.Ale než se nadála,měla v sobě jeho ruku až po zápěstí.„Tak jí mrdej!“Začal
hýbat rukou a té svini se to líbilo tak,že začala vzdychat,různě se
kroutit a z kundy jí teklo jak z vodovodu.Pak se celá roztřásla a řvala tak,až z toho začínala modrat.No a samozřejmě – podle tradice – zase omdlela. Ale tomu jsem se ani nedivil – po takovém orgasmu… Hodil jsem mu hadr.„Vytáhni z ní tu ruku!“Pomalu jí vytaho-val,jako by očekával,že začne zase řvát.Když jí měl venku,utřel si jí a očekával,co bude dál. Podal jsem mu mističku,ve které byla další jehla – tentokrát silnější.Vyvalil oči a odtáhl ruku.Zakroutil hlavou,čímž chtěl naznačit,že to dělat nebude.„Dělej,dokud nevnímá!Kdo má zase poslouchat ten její jekot!“Natáhl ruku a nesměle do ní vzal jehlu. „Propíchni jí malé pysky uprostřed jejich základny!“Natáhl jí malý pysk a jehlou naznačil místo vpichu.„Ne,ještě níž!To je ono!“,řekl jsem,když se dostal na to správné místo. Bylo vidět,jak zatnul zuby a opřel se o jehlu.Protože ani tato jehla nebyla zrovna nejostřejší, zpočátku se kůže pysku jenom vyboulila a jehla jí stále víc natahovala,až jí konečně pronikla.„No a hned pokračuj druhým!“,přikázal jsem.Natáhl jí druhý pysk a znovu se opřel o jehlu.„Musíš tou jehlou trochu zapáčit!“,poradil jsem mu,když jsem viděl,jak jehla ještě nepronikla malým pyskem
a už se opřela o velký.Konečně kůže malého pysku nevydržela a jehla jí pronikla.Vítězně se na mně podíval a očekával,co dál. „A teď jí tu píču zamkni!“,podával jsem mu malý visací zámek.„Nečum a dělej,dokud je klid!“,poručil jsem mu,když na mně up-řel nevěřícný pohled.Vytáhl jehlu a do otvorů po ní zaváděl očko zámku.„Zaber pořádně,však ono to tam půjde!“,rozkázal jsem, když mu to stále nějak nešlo.Ta svině se už začínala probírat a tak mě poslechl a očko zámku konečně proniklo otvorem v prvním
pysku. To už ta svině nastartovala sirénu a zmítala se,co jí pouta dovolila. Sice toho nebylo moc,ale stačilo to na to,aby mu to znesnadňovalo zavádění očka zámku do druhého pysku. Přestalo mě to bavit,tak jsem jí zase vrazil hadr do zobáku.Konečně se mu podařilo dostat očko zámku i do druhého pysku a tak ho protáhl tak, aby ho mohl zamknout.Pustil zámek,zvedl ruku a otíral si zpocené čelo. Právě jsem dopil další pivo a kochal se pohledem na zamčenou kundu,když se mi začalo chtít chcát.Ocas mi stál jak betonový sloup,jak jsem byl vzrušen právě proběhlým dějem,tak jsem se zvedl a vrazil jí ho do prdele.Protože jí měla celou upatlanou od mazu,který jí ještě vytékal z kundy,zajel mi tam okamžitě až po koule.Začal jsem jí pravidelnými tahy mrdat,ale místo aby mi byla vděčná,tak vyrážela jakési bolestné zvuky.Že bych to dělal špat-ně?Že bych málo přirážel a tím pádem jí to málo rajcovalo?Přira-zil jsem tak,až jí zámeček narazil do kroužku ve frajtru.Ječela i přes roubík a z očí jí tekly potůčky slz. „Tak tohle je teprve ten správný rajc,který se ti líbí?“,celkem zbytečně jsem se jí zeptal.Snažila se mi všemi prostředky dát naje-vo,že to není to pravé ořechové.Tak drž hubu a čekej,až budu hotový! Pro takovou,svini jako ty,je to velká pocta!“Zavřela oči a chtěla demonstrativně trpně snášet to,jak jí mrdám.„Otevři oči a čum na mně,jak na nějakého boha,který ti poskytuje to největší potěšení!“, plácnul jsem jí současně po obou kozách. Oči jí vystřelily z důlků a bylo vidět,že se chystá k dalšímu řva-ní.„Ani to nezkoušej!“,zakýval jsem jí vztyčeným ukazováčkem před očima.Přitom jsem jí nepřestával protahovat kaďák.„Teď ti to vytáhnu ze zobáku!Ale jestli cokoliv uslyším,tak ti to tam vrazím zpátky tak,že ti to vykoukne z prdele!“,pohrozil jsem
jí.Viděla,že to myslím vážně a tak jenom s rozšířenýma očima sledovala, jak se má ruka blíží k jejímu zobáku.Vytáhl jsem toho gumového robertka z rozvíráku a tím jí dovolil pohodlněji dýchat.Hned toho využila a snažila se dostat do plic co nejvíce kyslíku.Stále jsem jí mrdal jako stroj a už jsem si myslel,že toho dnes na mně bylo už moc,ale pak mi přece jenom zacukalo v koulích a už se do ní hrnulo semeno. Při tom posledním přírazu sice sykla,když jsem jí narazil do zámečku,ale okamžitě se opanovala a byla zticha.Trpělivě čekala, kdy ho z ní vytáhnu,ale když cítila,jak do ní začínám chcát,tak pochopila.„Podej mi to umyvadélko!“,roz­kázal jsem zmrdovi a on zatáhnul oči,které mu visely na stopkách a okamžitě skočil a přinesl umyvadélko.Ukazoval do něj a tázavě se na mně
díval. Dobrý,nech ho prázdné!“,přikázal jsem a on jenom nechápavě čuměl a umyvadélko držel tak,jako by ho ukradl. „Teď ho z tebe vytáhnu a běda,jak ti ukápne jediná kapička!“, řekl jsem jí.Cítil jsem,jak sevřela prdel tak,že mi ho málem uštípla.Vytáhl jsem ho z ní a opravdu z ní nevytekla ani kapička.Vyklonil jsem držáky.„Dej to sem!“ Položil jsem do nich umyvadélko,které teď měla přímo pod prdelí.„Odvaž jí!“,poručil jsem.Vrhnul se na řemeny a začal jí je chvatně rozepínat.„A ty dáš okamžitě ruce za záda a nebudeš si na nic sahat!“,poručil jsem.Ale všechno dopadlo jinak… Když slezla,nohy,dlouho bolestivě roztažené,jí neudržely a ona spadla jak pytel brambor.V tu chvíli jí také začalo z prdele stříkat.„Ty svině,já jsem řekl,že ti neukápne ani kapička!“.Vzal jsem bičík a začal jí vštěpovat zásady slušného chování.„Na mozku máš o dva závity víc,než slepice!A víš proč?Abys věděla,že nemáš srát, kde tě napadne!“,vys­větloval jsem jí.„Promiňte Pane…“,chtěla ještě něco říct,ale bičík jí umlčel.„Ukliď to po sobě a buď ráda,že tě to nenechám vylízat!“ Snažila se zvednout,ale nohy jí stále neudržely,tak se snažila alespoň po čtyřech dolézt pro potřebné věci.Když jsem viděl,jak jí to nejde,kopnul jsem jí do prdele.Zavyla jak poraněný šakal a zkroutila se do klubíčka,asi očekávala další rány.Ale já jsem se nehodlal víc unavovat. Vždyť už jsem vynaložil tolik námahy. Abych se vzpamatoval,musel jsem si dát další pivo.Ale ještě předtím jsem tomu zmrdovi poručil:„Ukliď to a fofrem!A vykoupej jí!Podívej se,jak vypadá!No a ty na tom nejsi o moc líp!“,řekl jsem mu,když jsem viděl,jak vypadá. Zatímco jsem doplňoval pohonné hmoty,ten zmrd jí dotáhl do sprchového koutu a začal jí pečlivě omývat.Sice se to neobešlo bez bolestivých výkřiků,když se jí nevhodně dotkl zavěšeného
kroužku nebo zámečku,ale já jsem to velkomyslně přehlédl.„Pane,už jsme hotovi!“,hlásila ,když jí pomohl dojít až ke mně. Asi jí stále dělalo potíže chodit a také zámeček mezi nohama jí nebyl zrovna dvakrát příjemný.„Támhle si dřepněte a nerušte!“, ukázal jsem na lavici a vychutnával si každý lok piva. „Tak jdeme!“,zavelel jsem,když jsem dopil.Zmrd té svini musel pomáhat do schodů,ale už se mi nechtělo vracet pro bičík,abych jí
popohnal.Došli jsme do dílny.„Tady jí přivaž!“,rozkázal jsem.Pochopil,co chci,protože to bylo stejné místo,na kterém byl předtím přivázaný i on.Omluvně jí přivázal za roztažené ruce.„Víc to napni,neflákej to!“,poručil jsem mu,když jsem viděl,jak to dělá opatrně.Vzdychl a provazy napnul tak,že musela stát na špičkách. „Přes kozy,v pase a pak nohy!A ať to odsejpá!Přece tu nevystojím důlek!“Netrvalo dlouho a byla tam krásně přivázaná.„Nečum a pojď mi pomoct!“,křikl jsem na něj,když tam stál s pocitem vítěze. Přiskočil,aby mi pomohl se stojanem se svěráčkem,do kterého jsem zašponoval kroužek v bradavce.Ještě nezbytný štítek s tepel-nou izolací a připojit kabel svářečky.„Zavři oči!“,vzal jsem do ru-ky pistoli svářečky a oblouk ozářil dílnu.Zmrd už byl připraven chladit.Potom jsem svařil kroužek i v druhé bradavce.Přestavili jsme stojan tak,abych jí mohl svařit také kroužek v klitorisu.Po celou dobu se neodvažovala křičet,jenom vydávala tiché,ustrašené zvuky. „Jen jí tam ještě nech!“,řekl jsem,když se k ní vrhnul,s úmyslem jí odvázat.Začal jsem jí pečlivě opracovávat svary na kroužku v bradavce.Snažila se být zticha,ale když se mi nechtěně povedlo nešetrně zatáhnout za kroužek,vykřikla bolestí.„Jen se neposer!“, řekl jsem a dokončoval úpravu kroužku.Na druhé bradavce se mi dařilo líp a tak to komentovala jenom tichým sykáním. Ale zato ve frajtru!Jen jsem se kroužku dotkl kleštěma, neudržela se a začala skučet.Museli jsme zase přistavit stojan se svěráčkem a do něj kroužek zase zašponovat.Teprve potom jsem mohl svar dokonale opracovat tak,že nebyl poznat.„Teď to můžeš sundat a uklidit!“,dovolil jsem mu.„A potom jí smíš odvázat!“
řekl jsem,když jsem viděl,jak se jí provazy zařezávají do zápěstí,až jí ruce začínají fialovět.„A ty dáš ruce za záda a nebudeš se ničeho dotýkat!“,poručil jsem jí.Ten zmrd se mohl přetrhnout, jak rychle jí odpoutával.Podíval jsem se jí na zápěstí,ale kromě otlaků tam neměla žádná zranění.Chytil jsem jí za kroužky v kozách.“Tak co?Už se těšíš domů?“ Trhla sebou,snad se chtěla bránit, nebo něco říct,ale včas se vzpamatovala. „Tak se netěš!“,řekl jsem jí,když jsem se na ně podíval.Jí to slušelo,ale ten zmrd se mi nějak nelíbil.Potom jsem si uvědomil,že zatímco ona má v bradavkách kroužky,on ne.To se musí hned napravit!„Tak jdeme!“,rozkázal jsem a vedl je zpátky do mučírny. Zatímco koukali,co se bude dít, připravil jsem mističku a dal do ní tři kroužky a jehlu.Dva kroužky byly menší a jeden větší. „Tumáš!“,podal jsem jí mističku.Koukala na mě jak čerstvě vyoraná myš.„Tyhle mu dáš do bradavek a tenhle do pytle!“,poručil jsem jí.„Ale…“,víc nestačila říct. Chytil jsem jí za kroužek v bradavce a zatáhl. „Nééé!“,zařvala. „Tak dělej!“ Povalila ho na zem,sedla mu na břicho a začala mu vytahovat bradavky.Potom vzala jehlu a beze stopy slitování mu propíchla nejdřív jednu a pak i druhou bradavku.Odložila jehlu do mističky a vzala kroužky.I přes jeho zoufalý řev mu je brutálně zavedla do bradavek.Otočila se na něm a chytila ho za pytel. Začal mrskat nohama,ale když mu pytel zmáčkla tak,že mu málem rozdrtila koule,přestal se mrskat. „Kam?“,jenom se zeptala,když znovu měla v ruce jehlu.„Sem!“,ukázal jsem jí a než jsem se nadál,s rozmachem mu jehlu zabodla.To ho probralo,ale než se stačil vzpamatovat,měl tam
zavedený kroužek.„Ještě ho podrž!“,vzal jsem kleště,abych kroužek uzavřel.Ještě uzavřít ty na bradavkách a: „Šup!Jdeme do dílny!“ Zvedla ho jako peříčko a odtáhla. Zatímco ho pevně držela,svařoval jsem mu postupně kroužky. Konečně bylo vše hotovo.Chvilku jsem se na ně zálibně díval,ale začínala mě zmáhat únava.Vzal jsem provaz a uvázal jí ho kolem krku.K němu jsem jí uvázal ruce a totéž udělal tomu zmrdovi.Už jsem je chtěl vyhnat,když mě napadlo ještě něco.Vzal jsem kousek řetízku,jeden konec jí drátkem připevnil k zámečku na kundě, protáhl jí ho mezi nohama a druhý konec připevnil ke kroužku v čuráku toho zmrda. Alespoň se nebudou po cestě nudit.„Táhněte do prdele a za čtrnáct dní se budete hlásit!Oba!A bě­da,když si něco sundáte!Jenom tu držku mu smíš rozpárat!“,vyhnal jsem je na cestu a těšil se na zasloužený odpočinek…
Sponzorovaná sekce:
Máš nejraději, když si tě slečna vezme pěkně do pusinky a krásně tě vykouří nebo dáváš přednost klasice či perverzním hrátkám? Zavolej nebo pošli sms některé z nás, svěř nám své tajné představy a užij si s námi parádní sex po telefonu teď hned.

je online

Věra

Vystříkej se mi na kozičky a já to pak všechno slížu. Nebo si tě strčím do pusinky a vysaju tě do sucha. Tak jak by se ti to líbilo? A to je jen začátek…

Milenkou ti budu na

909 551 234

a po vyzvání zadej kód 77

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA VERA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je online

Blanka

Orál, anál i klasika. Jak si to budeš přát? Máš to rád zezadu? Já to miluji. Není nic lepšího, když si mě hezky zezadu přidržíš a budeš do mě přirážet ze všech sil. Vlna orgasmů nás nemine.

Milenkou ti budu na

909 551 234

a po vyzvání zadej kód 38

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA BLANKA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je online

Marta

Už jsi zažil sex s nadrženou profesionálkou, která má zrovna chuť na pořádný ohon, který bych si hned vzala do pusinky a pořádně ti ho do sucha vykouřila?

Milenkou ti budu na

909 551 234

a po vyzvání zadej kód 39

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA MARTA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

Zobrazit další dívky

Cena hovoru je 55 Kč/min, cena 1 sms v sms chatu je 35 Kč. Sex po telefonu a chat je určen pouze pro starší 18 let. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, www.topicpress.cz. www.platmobilem.cz

Bobr


Sex po telefonu
TOPlist

Povidka.cz | Copyrights 2019 Reklama zde | info@povidka.cz

Povídka.cz - hostováno u Mujhost.net. Sex a PORNO VIDEA zdarma. ČESKÉ PORNO a amatéři na domácím videu. Máte miminko a nevíte co s ním? Zkuste JakNaMiminka.cz. Profesionální vystavování faktur: Faktura online faktury