Návrat na hlavní stránku

Povídka.cz povídky psané životem...

STRÁŽNÁ VĚŽ

Bylo sobotní ráno,když se u mých dveří ozval zvonek. „Kdo to tak brzy otravuje?!”,po­myslel jsem si.Otevřel jsem a stály tam dvě ženy.Jedna mladá, docela hezká a druhá stará,ošklivá baba,snad starší,než černé uhlí a s vizáží Baby Jagy.„Kupte si náš časopis Strážná věž!Dozvíte se v něm mnoho o Bohu a naší církvi!”,zaskře­hotala.Když jsem odmítl,začaly mě přemlouvat, abych vs-toupil do jejich sekty. „Miluj bližního svého, řekl Bůh!Tak pojď ty a dokaž, že posloucháš jeho učení!”,řekl jsem mladší ze dvou žen.Chytil jsem jí za ruku a dělal,že jí chci vtáhnout do bytu.„Néééé…né­éééé!”,začala ječet a druhá,o hodně starší žena,se k ní přidala,ač jsem o ní neměl nejmenší zájem. „Takhle posloucháte boží přikázání?”,stále jsem mladší ženu držel za ruku a nechtěl jí pustit.Tím křikem na chodbě se začaly otevírat dveře ostatních bytů, aby jejich obyvatelé zjistili,co se to děje.„Mají plnou hubu pánaboha,ale nechtějí se řídit jeho přikázáními!”,stále jsem držel mladší ženu za ruku,zatímco starší žena, celá rudá,se snažila ze všech sil dostat svoji kolegyni z mých rukou.
Na chodbě už bylo úplné pozdvižení.Všichni muži nabízeli oběma ženám, že jsou ochotni podržet jim,aby mohly splnit jedno přikázání z celého desatera.Ženě,kte­rou jsem držel,jsem zvednul sukni a musel jsem se rozesmát.Měla pod ní růžové kalhotky,s no­havičkou až ke kolenům.Přiskočil soused a ty kalhotky jí stáhnul až ke kotníkům. „Fúúúúj!To je smrad!Ona si tu píču nemyla snad celý měsíc!”, vykřikl a kalhotky,které jí mezitím spadly,odkopl doprostřed chodby.Mně se podařilo rozepnout jí sukni,která se poroučela za kalhotkama.„Né­ééééé!”,křiče­la a poskakovala tak,až jí i sukně odlétla kamsi na chodbu.Chytil jsem jí i za druhou ruku,aby si nemohla zakrývat kundu,zarostlou a upatlanou od kundího sejra, který málem odpadával z chlupů. „Ukaž kozy!”,další soused trhnul za halenku a vyvalily se jí kozy.„Ty jsou hezké!Ne jako ta špinavá kunda!”,chytil jí za bradavky a zakroutil jimi,až jí z kundy ucvrklo trochu moči.„Nééééé!”,je­čela,ale neměla žádnou šanci se tomu ubránit,protože jsem jí pořád držel.„Tak už jí nechte!”, soucitně řekla jedna ze sousedek,když viděla,jak mladá žena roní slzy.„Ano!Nechte jíííí,nebo zavolám policii!”,začala řvát starší žena a vrhla se na muže,kteří si pohrávali s její kole-gyní. „Ty mrcho!”,vykřikla jedna ze sousedek,když starší žena začala bušit do mužů a snažila se je odtrhnout od své kolegyně.Když zrovna jejímu muži roztrhla košili,vrhla se na ní,chytila jí za halenku a prudce trhla.Halenka to nevydržela a také se poroučela na zem.„Néééééé!Nechte měéééééé!”,křičela ta starší žena,která tím trhnutím spadla na zem,ale sousedky byly jiného názoru.Než se žena vzpamatovala, strhaly z ní všechny části oblečení a tak tam náhle byla zcela nahá. Vyskočila a zmateně pohybovala rukama,ve snaze zakrýt si obnažené tělo, ale její úsilí bylo už předem odsouzeno k nezdaru. Kozy jí smutně visely dolů a na kundu se jí raději nikdo nedíval.Utvořili jsme kolem nich kruh a ony tam zmateně pobíhaly,nevěda,co dělat.„Jest-li chceš splnit boží přikázání,tak tě vykoupu a oholím ti kundu!”,znovu jsem mladší ženu chytil za ruku. „Néééé, pusťte měéééé!”,křičela a poskakovala tam,až se jí kozy krásně natřásaly.„Po­dívej,čím bych tě omrdal!”,stáhnul jsem si trenky pod pytel,aby byl dobře vidět můj čurák.,který se hned vztyčil.Když jí na něj padnul zrak zkopněla a nebyla schopna pohybu.Snad ho viděla poprvé v životě.„Tak pojď!”,bez odporu se nechala dostrkat rovnou do koupelny.Soused zatím sebral její halenku,kabelku a sukni,hodil jí dovnitř a zabouchnul dveře,aby nás už nikdo nerušil. „Otevři pusu!”,přikázal jsem,když si sedla do vany a snažila se zakrývat,co se dalo.„Úúú…úúú­ú.....úúúú!”,chtě­la se bránit,když jsem jí chytil za vlasy a prudce jí ho vrazil až do krku.Ale ve vaně,naplněné vodou,jí to klouzalo a tak její snaha přišla vniveč.„Stoupni si a pořádně si vydrhni tu píču!”,pustil jsem jí vlasy a ona se rozkašlala.„Dě­lej!Nebudu na to čekat měsíc!”,popoháněl jsem jí. Celá rudá vstala a pokrčila nohy,aby se mezi nimi mohla umýt.„Pořádně!”, znovu jsem jí chytil za vlasy a ona rychle vrazila ruku mezi nohy a snažila se pořádně vydrhnout tu zanedbávanou kundu.Vzal jsem houbu,pořádně jí namydlil a začal jí drhnout celé tělo.„Nééé…éé­é!”,tiše kvílela,když jsem jí houbou přejížděl po bradavkách,které se jí vztyčily tak,až jsem byl překvapen z jejich velikosti. Celá se chvěla,ale asi ani sama nevěděla,zda studem,nebo vzrušením.„Před-klon!”,poručil jsem a namočil jí hlavu,abych jí také mohl umýt.Ani ona zrovna nevynikala čistotou.„Zůstaň takhle!”, zadržel jsem jí,když měla vlasy spláchnuté.Od­šrouboval jsem hlavici sprchy a proud vody jí namířil na kundu,abych jí také vypláchnul.„Né­ééé!”,vykřikla a cukla sebou. „Buď zticha,nebo ti ho vrazím až do žaludku!”,chytil jsem jí za vlasy a nastrčil jí čuráka přímo před oči.„Neee…eee…e­ee!”,přestala se bránit.Druhou rukou jsem jí roztáhnul pysky,abych jí kundu pořádně vypláchnul.„Ona je ještě panna!”,překvapeně jsem zjistil,když jsem jí chtěl jedním prstem vniknout do kundy. Zachvěla se při tom,ale už se neodvažovala ucuknout. „Néééé!”, vykřikla,když jsem jí hadici přitisknul ke konečníku a nechal do ní proudit vodu.„Ticho!”,pl­ácnul jsem jí přes prdel a ona vzdala další odpor.„Sednout a koukej to v sobě udržet tak dlouho,dokud ti nedovolím vypustit to!”,zatlačil jsem jí na dno vany.Vytáhnul jsem zátku a voda začala odtékat.„Néééé,to nejdéé …ééé!”,celá rudá vzlykala a zpod ní vytékal hnědý potůček. „Prrrrrrd!”,ozvalo se a vyřítil se z ní zbytek obsahu střev.„Klekni si!”,poru-čil jsem,když začala brečet hanbou.Proudem vody jsem všechno splachoval do odtoku a zároveň jí umýval konečník.„Zkus ještě zatlačit,ať všechno vyteče!”, znovu jsem jí dirigoval.„Utři se a jdeme!”,hodil jsem jí ručník..„To stačí!”,vy-trhnul jsem jí ho,když měla snahu zahalit se jím.„Tak už nezdržuj!”, chytil jsem jí zezadu za kozy a opřel se o ní trčícím čurákem. Když ho ucítila mezi půlka-mi,bylo to jako když koni nasadí ostruhy. „Lehni!”,povalil jsem jí v kuchyni zády na stůl a roztáhnul jí nohy.„Chytni se za paty!”,poručil jsem jí a vzal do ruky opasek.„Nééé…é­ééé!”,zavzlyka­la, když to uviděla.Zřejmě myslela,že jí chci bít.Ale omotal jsem jí ho na jedné straně kolem končetin,za které se držela a pevně utáhnul.„Coo…co­oo…to děláte?”,kokta­la,ale to už měla stejně spoutané končetiny i na druhé straně.Byla z toho vyděšená,ale její snaha o obranu zmizela kdesi v nenávratnu. Rezignovaně tam zůstala ležet a jenom tiše vzlykala. „Pane,co to děláte?Vždyť už jste mě dost umyl!”,kvílela tiše, když jsem jí začal mydlit kundu.„Jo,čistou už jí konečně máš!Ale máš jí hrozně zarostlou!Tak ti jí musím oholit!”,nepřes­tával jsem jí mydlit.„Néééé,pane to néééé!”,začala znovu kvílet.„Mám ti ho znovu vrazit do krku?!Tak buď zticha!”,opřel jsem se jí čurákem o kaďák a zasyčel jí to přímo do obličeje.Ještě chvíli jsem jí tu kundu mydlil a potom vzal do ruky břitvu.„A teď se nehýbej,nebo ti jí uříznu!”,přiložil jsem chladný kov k její namydlené kundě.Zachvěla se a zatajila dech. „No vidíš a máš píču jako jezulátko!”,usmál jsem se,když jsem skončil a omyl jí kundu.Úlevně vydechla a chtěla se zvednout,aby se podívala,jak to vypadá.„Tak se podívej!”,nastavil jsem jí zrcadlo.Zvědavě do něj koukala a bylo vidět,že i tento pohled vidí poprvé v životě. „Nééééé!Co to děláte?!Vždyť tohle se přece nedělá!”,křičela, když jsem se jí přisál ke kundě a začal jí lízat.„Nééééé­éééé!”,její hlas stoupal,když jsem se jí přisál ke klitorisu,až se na vrcholu té křivky zlomil.Tělem jí proběhla křeč a z kundy jí vytrysklo cosi, co mi moc chutnalo.„A teď se modli,aby Pán přijal tvo-je panenství!”,chytil jsem jí za pysky a silně je roztáhnul.Nasadil jsem špičku čuráka na ten zázračný otvůrek a prudce přirazil. „Ááááúúúúúííí­íí!”,zaječela a také já jsem zakřičel bolestí,když jsem si myslel,že jsem si ho zlomil.Narazil na nějakou pevnou překážku,která pod tím nárazem nechtěla povolit.„Áááá…á­áá!”, znovu jsme oba vykřikli,když ani pod dalším přírazem ta překážka nepovolila.„Né­ééé,prosím už néééé!Bůh to asi nechce!”, vzlykala a z očí jí tekly slzy jako hrachy. „Bůh to chce,ale chce tě potrestat za to,že jsi to tak dlouho odkládala a neří-dila se jeho přikázáními!A já teď musím trpět s tebou!”,kontroval jsem jí.„Tak se modli,aby ti odpustil!”,dodal jsem.„Ale pane,vždyť nemůžu sepnout ruce!”, vyhrkla,celá zmatená.„To není potřeba!Stačí,když na něj budeš myslet a budeš ho v duchu prosit,aby dopustil protržení tvé panenské blány!”,naklonil jsem se jí přímo nad obličej a nechal čuráka opřeného o tu překážku. „Ano,pane!”,zavřela oči a začala tiše cosi mumlat.Chytil jsem jí za nohy a ještě více je roztáhnul.Popo­táhnul jsem jí víc ke kraji stolu,zvyšoval jsem tlak a cítil,jak se pomalu uvolňuje.Opět jsem prudce přirazil,cosi prasklo a byl jsem v ní.„Děkuji pane,že jsi mi odpustil a nechal prasknout mou panenskou blánu!”, vytřeštila oči a vykřikla,když překážka povolila a můj čurák zajel dovnitř.Z očí jí tekly potoky slzí a z kundy,zbavené panenství,zase potoky krve. Ale obojí po malé chvilce ustalo. „Ááááúúúú!Prosím néééé!”,zase křičela,když jsem jí projížděl píču,čerstvě zbavenou panenství.Z kundy jí vytékala krev,smíšená s jejími sekrety a vše mi pomalu stékalo po stehnech na podlahu.Ještě,že na ní byla dlažba!Ještě chvíli jsem jí,bez ohledu na její nářek,mrdal,až jsem cítil,jak se moje semeno chystá k útoku. Prudce jsem čuráka vytrhnul a než se vzpamatovala,měl jsem ho v jejím kaďáku až po koule. „Aúúúúú!Nééééééé!To se přece nedělá!To je zvrhlé!”,začala křičet a zmítat se,co jí pouta dovolila.Držel jsem jí za spoutané končetiny,než jsem jí naplnil střeva poslední spermií.„Ne!Ten kdo ti tyhle myšlenky nacpal do hlavy,byl zvrhlý!Tohle všechno je normální!”,zařval jsem,až leknutím sevřela konečníkTo je krásné!Vidíš,jak ti to jde!”,liboval jsem si,když jí svaly konečníku začaly pulzovat,jako kdyby chtěly vymáčknout poslední spermii z mého čuráka. Nechal jsem čuráka zasunutého a natáhnul se k zásuvce kuchyňské linky, kde jsem měl další potřebné věci.„A teď se postarám,abys už s nikým jiným nemrdala!”,nastavil jsem jí před oči silnou jehlu.„Pa..pa­..ne,cooo tooo chce..chcete dě..lat?”,s hrůzou v očích se mě ptala.„No přece zamknout ti píču!”,zasmál jsem se.„A..a..jak?”,ce­lá se klepala.„Pověsím ti tam tenhle zámeček,aby ti ho tam už nikdo nemohl zarazit!”,ukázal jsem jí malý visací zámeček. „Ale to přece bude hrozně bolet!”,rozvzlykala se.„Tak pros Boha,aby ti tu bolest zmenšil!”,chytil jsem jí za malý pysk a napnul ho.Zavřela oči a opět něco mumlala.Vzal jsem jehlu a nasadil jí uprostřed základny pysku.Chvíli jsem čekal a když jsem cítil,jak uvolnila konečník,prudce jsem na ní zatlačil.„Ááá­ááúúúú!”, zaječela,když jehla pronikla pyskem.Sevřela mi konečníkem čuráka tak, až jsem si myslel,že mi ho uštípla. „No ty toho naděláš!”,ušklíbnul jsem se nad tím jejím projevem bolesti.„Asi jsi málo prosila Boha!Nebo že by to bylo tím, žes nebyla dost potresta-ná?”,smál jsem se jí.„Pane,prosím,už né… ..éé!”,prosila,když jsem záměrně jehlou zahýbal,abych jí způsobil další nával bolesti.„Tak se modli,abys vydržela i pokračování!”, znovu jsem zahýbal jehlou a pomalu jí vytahoval z propíchnutého otvoru.Konečník jí opět zacukal a já cítil,jak se čurák vzpamatovává a tvrdne. Roztáhnul jsem jí půlky,abych se dostal ještě hlouběji a řádně jí zašpunto-val.Vytáhnul jsem jehlu a pomalu zaváděl očko zámečku,abych si to užil.„A ticho,nebo ti ho narvu až do žaludku!”, houknul jsem na ní,když začala křičet bolestí.Zajíkla se a snažila se ovládnout.Zvednul jsem jehlu a natáhnul jí druhý pysk.Zatnula zuby,aby se opět nerozkřičela.Pomalu jsem jehlu zabodával a ona skřípala zuby,ve snaze nekřičet. Z čela jí stékaly potůčky potu,ale vydržela jenom skučet přes zatnuté zuby, než bylo očko zámečku zavedeno i v druhém pysku.„Ááá…áá­á…ááá!”,tiše vzly-kala,když jsem zámeček zacvaknul.Vytáhnul jsem čuráka z jejího konečníku a nechal vytékat vše,co jsem do ní nastříkal.„Pa­ne,prosím,už mě rozvažte!Už to moc bolí!”,prosila.„To ještě není všechno!”,uklid­ňoval jsem jí.„Ještě ti propíchnu bradavky!Máš je krásně velké a ty zámečky se tam budou opravdu vyjímat!”,oznámil jsem jí.„Néééééé!”,zak­vílela.„Já s tebou nediskutuji,ale oznamuji ti to!”,řekl jsem jí tvrdým hlasem. „Pane,prosím nééé!”,snažila se potlačit vystrašené kvílení.Na chvilku jsem odešel a nechal jí tam ležet se spoutanými končetinami a široce roztaženýma nohama,mezi nimiž zářil nový zámeček.„Néééé,pane néééé,prosííím!”,kví­lela, když jsem se vrátil a ona viděla provazy v mých rukách.„A už ticho!”,zařval jsem na ní,až se zakuckala. Přivázal jsem provaz k jednomu spoji končetin a protáhnul ho pod stolem.„Ááááá­áúúúúú!”,zařva­la,když jsem provaz připevnil i k druhému spoji a prudce ho napnul.„Zavři tu hubu,nebo ti do ní vrazím čuráka,že ho budeš mít až v žaludku!”,zařval jsem na ní a vrazil jí ho do prdele,až jí vyhrkly slzy z očí.„Néééé,prosím néé… éé!”,tiše kvílela,celá se třásla a po těle jí stékaly potůčky potu. „Ale jo!”,zašermoval jsem jí jehlou před očima a chytil jí za bradavku.„Uu-u…uuu…uu!”,snažila se potlačit křik,když se jí špička jehly začala nořit do bradavky.„Ááá­áúúúúú!”,neudrže­la se a řvala bolestí,když se jí jehla pomalu nořila víc a víc do bradavky.Svírala mi konečníkem tvrdého čuráka tak,že jsem měl co dělat,abych jí znovu nenaplnil střeva.Ale naštěstí – pro mne – omdlela. Využil – nebo snad zneužil – jsem jejího stavu a vytáhnul jsem jehlu z propíchnutého otvoru.Hned vzápětí jsem do otvoru zavedl očko dalšího zámečku,aby se propíchnutý otvor nestačil stáhnout. „Tak už se prober!”,s čurákem stále zaraženým v jejím konečníku jsem jí lehce propleskával po tvářích.„Áááá…ú­úúú!”,tiše kvílela a snažila se zbavit pout.Ta ale – k její smůle – držela pevně.To její zmítání mě čím dál víc vzrušovalo,až jsem nevydržel a opět jí naplnil útroby svým semenem.Zase jsem jí roztáhnul půlky,jak nejvíc to šlo a zarazil ho do ní až nadoraz,aby z ní nic nevytékalo. Bylo to mé zbožné přání… „Prrrrd!”,tlak v jejích střevech dosáhnul kritického maxima a vyrazil mi čuráka ven.Za ním se řítilo vše,co jsem do ní stačil napumpovat.Možná to bylo způsobeno tím,že jsem jí držel za druhou bradavku a znovu,s ďábelskou pomalostí,do ní zabodával jehlu.„Ty jsi ale prase!To doma také sereš na podlahu?!”, šel jsem do koupelny,abych se umyl.Když jsem se vracel,vzal jsem kýbl a hadr, abych v tom nešlapal. Nejprve jsem jí omyl prdel,ze které jí ještě kapaly ty sračky a potom vytřel i podlahu.Odnesl jsem kýbl a vrátil se k ní.Ten pohled na zamčenou kundu mě zase vzrušil.Čurák se mi postavil,tak jsem jí ho opět vrazil do prdele.V bradavce se jí ještě houpala zabodnutá lehla,tak jsem pokračoval.„Á­ááááá…úúúúú… néééé…ééééé!”,je­čela a zmítala se tak,že jsem jí znovu musel naplnit střeva. „Neopovažuj se!”,cuknul jsem za jehlu,když jsem viděl,že se jí oči obracejí v sloup.„Áááá­.....úúú …íííííí!”,zaječela a z kundy jí vystříknula krásně teplá moč,která mě zahřála na čuráku.To byl impuls k tomu,aby mi znovu ztvrdnul na kost.Svěrač konečníku jí nádherně vibroval,ale mé sperma ještě nebylo připraveno.Po­hyboval jsem jehlou na všechny strany a znovu – mučivě pomalu – jí vnořoval do bradavky,až vykoukla na druhé straně. „No vidíš a je to!”,ještě několikrát jsem jehlou zahýbal,abych si dosyta užil těch stahů jejího konečníku.Potom jsem jehlu vytáhnul a místo ní zavedl očko dalšího zámečku.„Teď bych ti měl ještě zamknout konečník,aby tě ani tam nik-do nemohl mrdat!”, ještě jsem ani nestačil doříct a už se rozječela.„Né­éééé!To néééééé!Jak bych se potom vyprazdňovala?!”,o­pět mi sevřela čuráka tak,až jsem o něj měl obavy. „Ono by to někudy vypadlo!”,utěšoval jsem jí a pomalu jí mrdal do kadidla.„Nééé­é…prosím néééé…ééé!!Smilujte seééé!”,celé tělo se jí otřásalo návaly plá-če.„No jóó,tak jóó!”,smiloval jsem se nad jejími prosbami.Uvolnila se a trpěli-vě snášela můj divoký mrd do jejího kaďáku.Jenom tiše povzlykávala a po tvářích jí tekly potůčky slzí. Po – pro ní nekonečné době – jsem konečně vystříknul svoji – pro dnešek ur-čitě poslední – dávku spermatu.Když jsem čuráka vytáhnul,slyšitelně si oddech-la.Ale hned vzápětí jsem jí do krásně roztažené prdele vrazil anální kolík,který nahradil mého čuráka.„A pořádně ten srací otvor sevři,ať ti to nevypadne!Jinak ti ho opravdu zamknu!”,pohrozil jsem jí.Snažila se,ale přírodní síly zvítězily… „Prrrd!”,ozvalo se a anální kolík jí vystřelil z prdele a za ním se vyvalilo vše,co ještě měla ve střevech.„Já jsem ti řekl,že to tam budeš držet a ty jsi mě neposlechla!”,zař­val jsem na ní,ale musel jsem se držet,abych se nerozesmál nad jejím zoufalým výrazem.„Pane,to se nedalo udržet!Já jsem se opravdu snažila!”, tekly jí z očí slzy.„Tak dobře!Já ti ho tam vrazím zpátky,ale ty ho tam budeš pořádně držet,jinak tě potrestám!”,musel jsem se přemáhat, abych se ne-rozesmál. Zvednul jsem kolík,opláchnul ho,omyl jí konečník a pomalu jí ho znovu za-sunoval„U..uu…u!”,pře­máhala bolestivý křik.Cítil jsem,jak zoufale svírá koneč-ník,ale to se mi líbilo.Alespoň jí tím budu způsobovat ještě větší bolest.Ááá … úúúú!”,vykřikla,když jí kolík zajel do konečníku.„Tak teď tě tedy odvážu!”,po-volil jsem provaz,který jí tolik roztahoval končetiny.Děku­ji,pane!”,vydechla. Vzal jsem jí do náruče a odnesl do pokoje.Položil jsem jí na koberec,aby klečela se svázanými končetinami. Auu…uuu…néé!”,tiše kňučela,ale nedovolila si obrátit se zpět.Jenom se trochu srovnala,aby se jí lépe klečelo.Lákala mě ta vystrčená prdel i zámeček na kundě,ale můj čurák už toho měl dost.Odemknul jsem jí zámeček na kundě a než se stačila radovat,připojil jsem k němu kus ře-tízku.„Teď se mi to líbí!”,poplácal jsem jí po prdeli,i když jenom stěží překoná-vala bolestný nářek,jak jí čerstvě zavěšený zámeček zabolel. Povolil jsem řemeny,kterými měla spoutané končetiny a ona padla na zem.„Aúúú!”,tiše zavyla,jak se jí pohnuly zámečky na kundě i bradavkách.Začala si masírovat zápěstí a kotníky,otlačené od řemenů,kterými byla spoutaná.Opatrně pohybovala nohama,aby si rozhýbala kyčle,namožené tím dlouhým upoutáním se široce roztaženýma nohama.„Dost válení a pojď něco dělat!”,chytil jsem jí za řetízek na kundě a přes její bolestný pláč jí táhnul do kuchyně. „Támhle je kýbl a hadr,tak to koukej rychle uklidit!”,pustil jsem řetízek, abych s ní nemusel pořád chodit.Jednou rukou si držela řetízek,aby jí netahal bolestivě za zámeček na kundě a druhou sáhla pro kýbl.„A čím chceš vzít ten hadr?”,se smíchem jsem se zeptal.Zmateně pustila řetízek,ale hned vykvikla bolestí, jak se jí zhoupnul.„Nedělej tu divadýlko a koukej,ať je to uklizené!”, houknul jsem na ní. Se slzami v očích vzala kýbl,natočila do něj vodu a začala vytírat vše,co jí vyteklo z kundy.Vzlykala při tom bolestí,jak se řetízek plazil po podlaze,ale snažila se ze všech sil potlačit veškeré zvukové projevy.„A teď udělej oběd!”, připravil jsem vše na linku, když měla uklizeno.„Áááá… úúúúú.....pro­sím..... néééé!”,kvílela, když jsem vzal konec řetízku a zamknul ho k noze stolu. Musela sebrat všechny síly,aby překonala bolest a dosáhla na jednotlivé in-gredience na lince.Řetízek se napínal tak,až jsem čekal,že si vytrhne zámeček z kundích pysků.Pro slzy snad ani neviděla,co dělá.Ale konečně bylo jídlo hoto-vé.„Tak si sedni a jez!”, dovolil jsem jí.„Ale pane…”,vzlykla a nenápadně uká-zala na kolík v prdeli.„Řekl jsem sednout!”,chytil jsem jí za vlasy a smýknul jí na židli. „Ááá…áááá…úúú!”,vyk­řikla a dělala všechno pro to,aby nedosedla na kolík v prdeli.Ale neměl jsem s ní slitování a zatlačil jí na ramena,aby musela celou vahou dosednout.„Pořádně roztáhni nohy!”,přistrčil jsem jí blíž ke stolu.Zavy-la,ale nezbylo jí,než zůstat sedět.Ponořil jsem se pod stůl,abych chytil za konec řetízku, který jsem předtím odemknul od nohy stolu..„Aúúúú­úú!”,znovu vy-křikla,když jsem ho napnul. „Budeš řvát,nebo žrát?”,obořil jsem se na ní.Rychle se sklonila a zacpala si pusu dost velkým soustem,abych se nenasral a nevzal jí to.Z očí jí teklo tolik slzí,že ani neviděla na to,co jí. „Pořádně to tady ukliď,já si zatím odpočinu!”,řekl jsem,když jsme dojedli a zamknul jsem konec řetízku k trubce topení.Otočil jsem se a šel do pokoje.Natáhnul jsem se na gauč a zavřel oči. Když jsem se probudil,byla kuchyň uklizená,jenom na zemi bylo pár kapiček krve.Chtěl jsem jí za to vynadat,ale když mi padnul zrak mezi její nohy,viděl jsem,jak jí krev prosakuje kolem očka zámeč-ku a stéká po stehnech dolů. Musela totiž stát zády k lince, aby dosáhla na nádobí a mohla ho umýt a ře-tízek jí silně natahoval kundí pysky.Ten pohled mi zase zvednul čuráka.„Pojď sem!”,přitáhnul jsem si jí za řetízek a vzal klíček.„Rozkroč se!Pořádně!”,po­ručil jsem a zasunul klíček do zámečku.Asi se těšila,že jí zámeček sundám,ale měla smůlu.„Aaa…uu­u!”,vykřikla,když jsem vytáhnul očko z otvoru v jednom pysku a znovu ho zacvaknul. „Čelem vzad a předklon!”,poručil jsem.S hrůzou v očích sebou plácla na stůl,aby splnila můj rozkaz a čekala,co se bude dít.„Ááááááúú­úúú!”,znovu zaječela a cukla sebou,když jsem napnul řetízek,abych jí mohl vrazit čuráka do kundy.Řetízek jí napnul jen jeden pysk a druhý zůstal volný.Naklonila se na tu stranu,kam jí táhnul řetízek. „Narovnej se!”,zařval jsem na ní.„Aúú…úúú!To nejdééé!”,kvílela a postavi-la se na špičky,ve snaze splnit můj rozkaz..„Když to nejde,tak s tím musíme ně-co udělat!”,pustil jsem řetízek a odešel jsem,abych si došel pro další potřebné věci.Vykvikla,když se řetízek zhoupnul a zatahal jí bolestivě za pysk.Oddechla si a postavila se na celá chodidla.Ale to ještě netušila,co na ní chystám. „Zůstaň tak!”,zařval jsem na ní,když jsem viděl,jak se zvedá a otáčí hlavu, aby viděla,co nesu.Rychle se oběma rukama chytila hrany stolu,aby byla připravená čelit bolesti.„Áááá­ááá!”,nejprve vykřikla,když jsem vytahoval očko zámečku z jejího pysku,ale potom si oddechla. „Řekl jsem,že se nemáš hýbat!”,plácnul jsem jí přes vystrčenou prdel tak,až mě pálila ruka.„Ááááá…ú­úúú!”,zaječela a nadskočila, jak jí ta rána překvapila.„Tak ty nepřestaneš?!”,i na druhé půlce prdele se jí objevil otisk mé ruky.„Uh… huu…uuu!”,zatnula prsty do hrany stolu,aby co nejvíce potlačila bolestivý křik.„Roztáhni ty hnáty pořádně!”znovu jsem na ní houknul.Přitiskla se ke stolu a stoupnula si na špičky,aby mohla co nejvíce roztáhnout nohy. Chytil jsem jí za kundí pysk a co nejvíc ho natáhnul.„U…huu… huu!”,celá se zachvěla a nevěděla,co jí zase udělám.Vzal jsem řetízek,na jehož konci bylo oválné očko a se sadistickým potěšením jí ho začal zavádět do otvoru v pysku.„U…hu­u…hu!”,kousala se do rtů,jenom aby nekřičela bolestí,kterou jsem jí s potěšením způsoboval.„Když se ti to nelíbí na jednom pysku,tak je budeš mít na obou!”,uzavřel jsem očko a začal zavěšovat řetízek i na druhý pysk. Protože jsem si záměrně nepočínal nijak ohleduplně,z obou otvorů jí začala odkapávat krev.Nevím,snad nějaký můj pra-pra-předek byl upír,protože mě ty kapičky začaly vzrušovat tak,že jsem poklekl a zatáhnul za oba řetízky.Cítil jsem,jak se jí napnuly všechny svaly,v očeká­vání,co bude dál.Ale já jsem se jí přisál ke kundě,abych vylizoval krev,která z těch otvůrků vytékala.„Áááá… úú.. úúú!”,neudržela se,když krev přestala vytékat a já trhnul za oba řetízky,abych obnovil její tok. Tou bolestí jí z kundy něco vystříklo,tak jsem se snažil nacpat jazyk co nejhlouběji,abych o tu lahůdku nepřišel.Po chvilce povolila to křečovité sevření svalů a tak jsem se jazykem dostával stále hlouběji.Asi i proti její vůli se jí to začínalo líbit,protože se ještě více uvolnila a z kundy jí vytékalo stále více la-hodného moku,stále ještě okořeněného krví z panenské blány. „Uuuuuuííííííí!”,ze všech sil se snažila potlačit křik a přitlačila se kundou na můj obličej.Celá se chvěla a kundou jí probíhaly křečovité záchvěvy.Už jí asi ani nevadilo,že jí řetízky roztahuji píču tak,až jí znovu vytéká krev z pysků.„Ááá…é­ééé!”,doslova poskakovala před mým jazykem,co jí stále projížděl pí-ču,odkud jí teklo tak,že jsem to ani nestačil vylizovat. „Úúúú.....úúú­úú!”,rukama drtila hranu stolu a zmítala se na něm tak,až jsem si myslel,že prodře jeho plochu svými prsy.„Musím se potom podívat,zda nepoškrábala stůl těmi zámečky v bradavkách!”,po­myslel jsem si,ale to už jsem měl čuráka tak tvrdého, až to bolelo.Vyskočil jsem a prudce jí ho vrazil do té promaštěné kundy.„Áááááá­á!”,stejně prudce sevřela svaly,ale hned je uvolnila.„Á-ááááá…ááááá…á­áááá!”,kvílela při každém přírazu,ale kunda jí krásně čvachta-la. Vyrval jsem čuráka z té bažiny a narval jí ho do kaďáku.Byl jejími šťávami tak upatlaný,že tam zajel jak po másle.„Áááá..áááá …áááá!”,křičel jsem taky, podstrčil jí ruce pod hrudník, abych jí mohl chytit za kozy a přirážel jsem jako zběsilý.„Póóój­ď”,utrhnul jsem jí od stolu a padnul s ní na židli.Stále jsem jí dr-žel za kozy a nadhazoval jí,aby prudce dopadala na mého čuráka. „Áááááááá!”,vykřikl jsem a narazil si jí na čuráka,co nejvíc to šlo.Čurákem se mi prohnala smršť,která jí naplnila střeva.Nechal jsem si jí naraženou,i když se čurák začal zmenšovat a z prdele se jí dralo vše,co jsem tam napumpoval.Vrtěla se a chtěla se nadzvednout,ale držel jsem jí pevně za kozy a pohrával si se zámečky na bradavkách.„Né­é…ééé…ééé!”,stá­le víc se mi kroutila na čuráku, který zvědavostí zase zvedal hlavičku. „Ááááááááúúúú­ú!”,vykřikla,když jsem jí pustil kozy,chytil jí za řetízky na kundě a prudce je napnul.„To je ono!”,pochvaloval jsem si,když se mi narazila na čuráka tak,až mi málem rozmačkala koule.„Stačí!Pojď mi ho vykouřit!”,pus-til jsem řetízky a shodil jí. Cítil jsem,že už bych to dlouho nevydržel a já si s ní chtěl ještě chvíli hrát. Seskočila,otočila se a poklekla.„Dělej!”,chy­til jsem jí za vlasy, když viděla, jak je celý hnědý z její prdele a vrazil jí ho až k mandlím.Zřejmě se jí to nezam-louvalo,ale to mě vůbec nezajímalo.Dalším přírazem jsem jí ho narval až do krku a rázem měla úplně jiné starosti.Pokaž­dé,když jsem čuráka povytáhnul, chtěla cosi kdákat. Tak jsem zrychlil pohyby a byl klid.Hned využívala každého zlomku vteřiny na to,aby doplnila vzduch do plic. „Dost!Lehni si na stůl!”,vyskočil jsem a chytil jí za zámečky na bradavkách.Položil jsem jí na stůl a znovu jí na každé straně svázal končetiny řemeny,které se tam dosud válely„Uuu…uuuu… ááá!”,kvílela,když jsem se jí přisál ke kundě a pilně vylizoval ten nektar. „To snad není možné!Kde se to v ní pořád bere?”,pomyslel jsem si,když jí z kundy teklo stále víc. Vstal jsem a vrazil jí ho do té promáčené jeskyně.„A.a.­.anóó!”, vykřikla a snažila se ke mně co nejvíc přirazit.Byl jsem v ní až po koule a cítil jsem,jak jí žalud olizuje děložní hrdlo.Chytil jsem jí řetízky a roztáhnul kundu,až jí zase z pysků kapala krev.Zmítala se a křičela jak raněná šelma,ale pouta jí držela pev-ně.Bušil jsem do ní tak dlouho,dokud neztratila vědomí.Nohy mi podklouzávaly v tom,co bylo na podlaze,ale nepřestal jsem,dokud jsem do ní nenastříkal i ty poslední zbytky semene. Otevřel jsem ledničku, vzal si pivo a znaveně padnul na židli. Před očima jsem měl její zkrvavenou,upa­tlanou kundu,ze které stále něco teklo.Nebyl jsem si zcela jistý,zda jsou to její sekrety, nebo moje sperma.„Ale na tom přece nezáleží!”,pomyslel jsem si. Potom mi zrak sjel mezi moje nohy a musel jsem se usmát.I já jsem byl upatlaný od její krve a našich tekutin. „Musíme se umýt!”,pomyslel jsem si,když jsem viděl,jak vypadáme.Vstal jsem a nohy mi podjely,že jsem měl co dělat,abych nepadnul na držku.Vzal jsem hadr a alespoň nahrubo setřel podlahu.„Pojď!”,od­poutal jsem jí,pomohl se stolu a táhnul do koupelny. Vlezli jsme do vany a dlouho se sebe smývali vše, co se na našich tělech uchytilo.Namáhavě jsem vylezl z vany a utřel se.„Po-lez!”,pomohl jsem jí a hodil na ní osušku. „Ukliď to tady a udělej něco k večeři!”,poručil jsem jí,když namáhavě došla z koupelny.Řetízky na kundě se jí houpaly až v půlce lýtek a to jí velmi ztěžo-valo každý krok.Nejprve umyla stůl, z něhož ještě odkapávala směs našich sek-retů a potom vytřela podlahu.Otevřela ledničku a zvědavě koukala,co by použila k přípravě jídla.Vzal jsem si zatím pivo a sledoval,jak se opatrně,aby jí ře-tízky netahaly za kundí pysky,otáčí kolem plotny. Najednou se mi únavou zavřely oči.„Pane,večeře je hotová!”, probudilo mě, jak mě lehce hladí po hlavě.Nasál jsem tu vůni a vrhnul se ke stolu.Měl jsem ta-kový hlad,že obsah talíře ve mně zmizel rychlostí blesku.„Pane,pro­sím,sundáte mi to?”,otočila se ke mně po večeři.„Na to je čas!Ale když ti to tak vadí,podej mi ten opasek!”,ukázal jsem na stůl. Ustrašeně se otočila a podala mi opasek.Utáhnul jsem jí ho kolem pasu a řetízky za něj zastrčil.Teď už se jí chodilo lépe a tak mohla bez problémů umýt nádobí a všechno pořádně uklidit.Když bylo všechno hotovo,sedli jsme si do křesel a já načal lahev vína.„Ale pane,to my nesmíme!”,zača­la,ale hned jsem jí přerušil.„To pořád slyším jenom to nesmíme,to musíme,tak už nekecej a napij se!Mrdat jsi také nesměla a jak se ti to líbilo!”,utnul jsem její vzpouzení.Váhavě zvedla ruku se sklenkou a opatrně usrkla.Obracela při tom oči k nebi,jakoby chtěla svého boha prosit za odpuštění.Dopili jsme lahev a ona se chtěla zved-nout,že musí na záchod. „Jéééé!Co se to se mnou stalo?”,divila se,když padla zpátky do křesla.„Jsi jenom opilá!”,smál jsem se.„A co mám dělat?”,začala natahovat.„Nic!Pojď se vychcat a potom se z toho vyspíš!”,chytil jsem jí za ruku a pomohl jí dojít na záchod.Z kundy,roz­tažené řetízky,jí vytrysknul úplný gejzír.Jindy by mě pohled na rozšklebenou kundu,ze které stříká silný proud moči,vzrušil až k nepříčet-nosti,ale můj čurák už byl tak unavený,že se jenom trošku přizvedl a hned zase zůstal vysíleně viset. Opláchnul jsem jí kundu a dovedl jí do postele.Padla na ní jak podťatá a vmžiku spala.„Co s načatým večerem,když se čuráku nechce pracovat?”,po-myslel jsem si,když ani pohled na kundu,roztaženou řetízky,s ním nic neudělal.Nalil jsem si ještě sklenku vína a pustil bednu.Ale ani tam nic nedávali,tak jsem si také vlezl do postele a usnul spánkem spravedlivých. V noci mě cosi vzbudilo.Žena,která spala vedle mne,se hrabala z postele a ještě se dost motala.„Co chceš?”,také jsem vstal,když jsem viděl,že zmateně bloudí po bytě.„Chce se mi čůrat!”,vzlykla­.„Tak pojď!”,chytil jsem jí za ruku a vedl na záchod.Posadil jsem jí na mísu a málem jsem ohluchnul rachotem,který dělala moč,stříkající do mísy.Bylo to jako protržená přehrada.Čurák se zvědavě díval,co se to děje. Opláchnul jsem jí kundu a vedl jí zpátky do postele.Položil jsem jí na záda, zvednul a roztáhnul jí nohy.„Uuu…uuu!”,je­nom zahučela,když jsem na ní na-lehnul a do kundy,stále roztahované řetízky,jí vrazil už zase tvrdého čuráka.„To nemá smysl!”,padnul jsem vedle ní a také pokračoval ve spánku,když jsem vi-děl,že se nenechá rušit a spí. „Auuuu!Co to je?Kde to jsem?”,probudilo mě ráno kvílení.Seděla na posteli a osahávala si bradavky se zámečky i řetízky na kundě.„Večer ses trochu opila a tak si asi nic nepamatuješ!”,zas­mál jsem se a povalil jí.„Né..né..né!”,za­čala se bránit,když jsem jí chtěl zvednout a roztáhnout nohy.„Nech toho!Už mě s tím sereš!Včera se ti to líbilo,tak neblbni!Jak myslíš,že se ti dostaly ty zámečky na bradavky a řetízky na kundu?”,zeptal jsem se jí. „Auu…uu..uu!”,ještě několikrát si sáhla na bradavky i kundu a potom si odevzdaně nechala roztáhnout nohy.„Nééé!”,trhla sebou, když jsem se jí přisál ke kundě.Ale náhle si asi vzpomněla,protože si k ní přitiskla moji hlavu a zača-la tiše kvílet.Z kundy jí zase vytékal malý potůček,tak jsem toho využil a vrazil tam čuráka.Obejmula mě rukama i nohama a tiskla mě k sobě. Pilně jsem jí protahoval píču a zámečky na jejích bradavkách mě trochu škrábaly do prsou.Ale snad to bylo to,co mě tak hrozně vzrušovalo,že jsem má-lem vytekl,jak panic.„Klekni si!”,rozepnul jsem jí opasek,abych jí mohl chytit za řetízky a pořádně jí roztáhnout kundu.„Áááááá­áá!”,křičela,když jsem do ní zarazil čuráka až po koule a řetízky si omotal kolem pytle. „Nééé…néééé…né­ééé!”,křičela při každém přírazu a tiskla se ke mně kun-dou.„Áááááúúú­ú!”,zavřískala,když jsem jí ho vytáhnul z kundy a řetízky jí zata-haly za pysky.Bolestí se přizvedla,ale to už jsem jí ho narval do kaďáku a dál jí mrdal.Cítil jsem,jak jsem narazil na něco tvrdého,ale vůbec mi to nevadilo.Ne-trvalo dlouho a znovu jsem jí naplnil střeva.„Pojď!”,táh­nul jsem jí do koupelny, když jsem cítil,jak se to nemůže vejít do střev.Už po cestě se to z ní tlačilo,ale držel jsem jí co nejpevněji. „Prrrd!”,vyletělo to z ní,když jsem povolil stisk.Pustil jsem sprchu naplno, abych to spláchnul.„Ohni se!”,poručil jsem,když byla podlaha čistá.Roztáhnul jsem jí půlky a přitisknul sprchu ke konečníku.„Vy­drž!Musím tě pořádně vy-pláchnout!”,řekl jsem, když se začala cukat.„Néé…né­é!”,tiše kvílela,když se jí do střev dostávalo stále větší množství vody. „Pane,prosím už dóóósst!Já už to nevydržím!!!”,za­čala křičet, když voda do jejích střev proudila už delší dobu.„Prrrrrd!”,­ozvalo se a z jejích střev stříkalo všechno,co jsem do nich natlačil.„Promiňte pane,to se opravdu už nedalo vydržet!”,vzly­kala.„Tak ještě jednou!Roztáhni si prdel!Pořádně!”,zno­vu jsem jí přitisknul sprchu k prdeli.Tentokrát jsem jí nechal do střev natéct jenom trochu vody a sprchu odložil. „Utři se a choď!Jest-li ti ale něco vyteče,tak to vylížeš!”,hodil jsem jí ruč-ník.Rychle se utřela,chytila řetízky a se sevřenou prdelí opatrně cupitala po by-tě.„Jdi pořádně!”,houknul jsem na ní.„Pane, to nejde!Mě by to vyteklo!”,kňuče-la.„To mě nezajímá!Koukej chodit,nebo ti pomůžu!A když ti něco vyteče,tak to vylížeš!”, znovu jsem na ní houknul,když mířila do kuchyně. Přitáhla si řetízky,až se jí kroužky v pyskách zařízly do otvorů. Snad tím chtěla překonat ten tlak v útrobách.Od­hodlaně udělala krok,ale okamžitě se za-stavila a se zpoceným čelem se snažila zadržet tekutinu,která se jí začala drát ven.„Néééé!Pane néééé!”,vykři­kla,když jsem jí plácnul přes prdel.Z prdele jí vystříknul proud vody,mírně obarvený zbytkem obsahu střev a pomalu se rozléval po dlaždičkách. „Já jsem tě varoval!”,chytil jsem jí za vlasy a smýknul jí,až padla hubou do té loužičky.„Lízej!”,při­tlačil jsem jí k podlaze.„U.. uu…uuu..!”,skučela a snažila se při vylizování té loužičky nepoblít.„Jdi si vyčistit zuby!Strašně ti smrdí z hu-by!”,pustil jsem jí, když byla podlaha čistá a mírným kopancem jí nasměroval ke koupelně.Chytila řetízky a běžela ke koupelně. Otevřel jsem ledničku a nalil si panáka.Z koupelny se ozývaly zvuky,jak pl-nila odtok umyvadla obsahem svého žaludku.Čurák se mi zvednul,aby se podíval,co se to tam děje.Zvednul jsem se také a šel za ní.„Ohni se!”,chytil jsem jí za řetízky,houpající se jí mezi nohama a napnul je.Kunda se jí rozšklebila a tak jsem do ní vrazil už zase tvrdého čuráka.„Ááááá…ú­úúúú…néééé…pro­sím néé-éé!”, křičela,když jí můj ocas prudce zajel dovnitř. Řetízky jí napínaly pysky tak,až hrozilo vytržení kroužků,ale mne to vůbec nezajímalo.Bezuzdně jsem jí mrdal,až se semeno začalo chystat na cestu.Vytrh-nul jsem čuráka z kundy a narval jí ho do prdele.„Ááá…ú­úúú!”,znovu kvílela, ale to už se jí do útrob hrnulo mé sperma. Čurák mi začínal měknout a tak jsem si jí přitáhnul za řetízky tak,až vykřik-la bolestí.„Necukej se!”,cítil jsem tlak v močáku a tak jsem jí ho vyprázdnil do střev.„Umej se a ukliď to tady!”,vytáhnul jsem už zcela měkkého čuráka a šel si znovu loknout „za korunu z flašky“.Za chvíli přišla z koupelny,omotaná osuškou.„Ty svině, kdo ti to dovolil?”,strhnul jsem z ní osušku a ona tam stála nahá a náhle nevěděla,co má dělat. „Padej udělat snídani!”,mírným kopancem,naštěstí pro ni bosou nohou, jsem jí nasměroval ke kuchyni.Napnula si řetízky a spěchala splnit můj rozkaz.Za chvilku se kuchyní roznášela vůně jídla a tak jsem zasednul ke stolu,abych do-plnil kalorie,tak zbůhdarma hned po ránu vyčerpané.„Ukliď tu!”,něco mě nadlo,když jsem dojedl.Vstal jsem a šel na chodbu.Otevřel jsem skříň a našel to,co jsem hledal. „Lehni si na stůl a podrž si nohy!”,poručil jsem jí,když jsem se vrátil zpět do kuchyně.Vylezla na stůl a podržela si široce roztažené nohy.Sklonil jsem se mezi ně a sundal jí řetízky.Oddechla si,ale předčasně.Místo nich jsem jí tam znovu nasadil zámeček.„Polez dolů!”,chytil jsem jí za ruku a táhnul na chodbu.„Vezmi si to!”, vyndal jsem ze skříně lehký plášť. „Obuj se a jdeme!”,kopnul jsem jí boty a také se obul.„Néééé! Kam chcete jít?Já takhle nikam nepůjdu!”,začala kvičet.„Tak půjdeš bosa!”,vystrčil jsem jí přede dveře.„Pane,pro­sím,já se obuji!”, tlačila se zpátky a než jsem se nadál, měla na nohách boty.Zároveň si zapínala knoflíky pláště,aby nikdo neviděl,co má – nebo spíš nemá – pod ním.„Ne,aby tě napadlo dělat blbosti!”,chytil jsem jí za ruku a vtáhnul do výtahu. „Pane,prosím,kam mě vedete?”,znovu kvílela,když jsme vyšli z domu.„Už tu hubu zavři a pojď!”,táhnul jsem jí za ruku.Poskakovala vedle mne,jak se snažila,aby mi stačila.Nešli jsme zase až tak daleko.Hned za rohem byla prodejna dámského prádla.Otevřel jsem dveře a strčil jí dovnitř. „Slečno,potřebovali bychom podprsenku,pod­vazkový pás a punčochy!”,řekl jsem,sotva jsme vstoupili.„A jaká to má být velikost?”,ptala se.„To vy jistě bu-dete vědět nejlépe!Podívejte se!”, rozepnul jsem ženě,se kterou jsem přišel, plášť a sundal jí ho.„Stůj rovně!”,plácnul jsem jí po prdeli,když se zkroutila do klubíčka,aby toho co nejvíc zakryla.„Ale pane,to nemůžete!”,vykřikla prodava-čka,když před sebou spatřila nahou ženu,se zámečky na bradavkách i na kundě. „My tu nemůžeme nakupovat?A proč?!­”,vybafnul jsem na prodavačku,až zalapala po dechu a náhle nevěděla,co říct.„Tak nejdřív podprsenku!”,přis­trčil jsem jí před oči ženu,se kterou jsem přišel,až do ní narazila prsy.„Ano..ano… ano!”,začala vytahovat různé podprsenky a rozkládat je po pultě.„Ta…ta…hle by asi byla ta správná!”,vyndala jednu a roztáhla jí.„Ne,ta má zbytečné košíč-ky!My chceme bez košíčků!”,zarazil jsem jí. Zalovila ve zboží a vytáhla takovou,která se mi líbila.Byly to proužky,které byly určeny jenom k symbolickému použití.„Tak na co čekáš?Oblékni si jí!”, poručil jsem a žena si jí rychle natáhla. Proužky jí sevřely prsy,které se krásně vztyčily.Při tom pohledu jsem měl co dělat,abych na ní hned neskočil.Rychle jsem se otočil a dával prodavačce další příkazy. „Tak teď podvazkový pás a punčochy!”,poručil jsem.Prodavačka přiskočila k jednomu regálu a začala horečně vytahovat vše,co tam měla.„Pro…pro…pr­osím vyberte si!”,koktala.„Ale slečno, vždyť vy přece víte,co pro ni bude nejlepší!”,přerušil jsem jí.„Tak jí něco vyberte a pomozte jí s tím!”,přikázal jsem jí. Prodavačka, celá rudá,rychle vzala jeden pás a se skoro zavřenýma očima ho ženě nasadila. „Tak,teď přijdou na řadu punčochy!”,řekl jsem.Prodavačka opět naházela na pult množství balíčků s punčochami a snažila se dívat stranou.„Tyhle by se k ní hodily!”,podávala jeden balíček.„Sedni si,ať ti je může obléknout!”,strčil jsem do ženy,až padla do židle.„Ale pane…!”,chtěla prodavačka něco říct.„Chopte se své povinnosti!”,pře­rušil jsem jí. Žena seděla na židli a když se k ní prodavačka přiblížila,aby jí oblékla punčochu,roztáhla nohy.„U…uu…u.­.!”,lapala prodavačka po dechu,když uviděla lesklý zámeček na ženině kundě.„Tak dělejte!”popoháněl jsem jí,když,celá ru-dá,s chvějícíma se rukama,se snažila navléknout punčochu na ženinu nohu.Snažila se dívat jinam,ale její oči byly stále přitahovány tím zámečkem. „Už zbývá jenom blůzička a sukně!Ale krátká!”,hned jsem upřesnil.„A co kalhotky?”,za­koktala prodavačka.„To je zbytečné!Ty jenom překážejí!”,utnul jsem její iniciativu.„A­..a…no..!”,vrhla se k blůzičkám a jednu vybrala.„Tahle se vám bude líbit?”,podávala jednu,z neprůhledné tkaniny.„Ne!Chceme nějakou lehkou,ve které by byly vidět kozy se zámečky!”,šokoval jsem jí dalším příka-zem.Zakolísala,až jsem si myslel,že omdlí a padne na zem. Rychle jsem po ní sáhnul a zatřásl s ní. „To je to pro vás tak namáhavé,že jste z toho tak vyčerpaná?”, držel jsem jí zezadu za kozy.„Néééé!Co si to dovolujete?”,vyk­řikla,když se vzpamatovala.„Já vás zachráním a vy mi za to ještě nadáváte?!”,stále jsem jí držel za kozy a říkal jí to přímo do ucha.„Néééé! Dóóst!”,vyškubla se mi,když mi ruka sjížděla mezi její nohy.„Tak tu blůzku!”,honil jsem jí,než se vzpamatuje. Začala se přehrabovat v blůzičkách,až nám jednu nabídla.Byla krásně průhledná a tak jsem ženě poručil,aby si jí oblékla.Sedla jí a její prsa,spoutaná speciální podprsenkou,se zámečky na bradavkách,byla krásně vidět.„Ano,to je ono!Teď už zbývá jenom sukně!”,nenechal jsem prodavačku vzpamatovat.Už úplně šílená nám nabídla sukni,nebo spíše širší proužek látky. „Obleč si to!”,hodil jsem jí ženě.Natáhla si jí na sebe a i když jí stahovala co nejníž,pořád jí svítila prdel a mezi nohama bylo vidět houpající se zámeček.„To už je moc!To by nás první policajt zatknul!”,vrátil jsem sukni prodavačce. Podala mi další,která byla o kousek delší,ale jenom o tolik,že sotva zakrývala to,co ještě před chvílí bylo vidět.„Ano,to je přesně to,co jsem chtěl!”,pochválil jsem prodavačku. „Tak nám to spočítejte!”,řekl jsem prodavačce a když šla ke kase,postavil jsem se za ní.Jednou rukou jsem jí zezadu chytil za kozy a druhou jí zajel pod sukni.„Chtěla bys taky zámečky na bradavky a na kundu?”,zašeptal jsem jí do ucha,než vůbec stačila nějak zareagovat.„Né­éééé!Nééééé!Vé­ééén!Okamžitě vé-éééén!”,celá rudá začala ječet jak nepříčetná a mlátila kolem sebe rukama.„No dobře,vždyť už jdeme!”,včas jsem uskočil,abych nějakou nedostal. Chytil jsem ženu,se kterou jsem přišel,za ruku a urychleně jsme splnili rozkaz prodavačky.„Ale pane,vždyť jsme nezaplatili!”,žena klusala za mnou.„Tak to ještě můžeme koupit boty!”,v rychlém tempu jsem jí táhnul dál,až jsme se zastavili před obchodem s obuví.Strčil jsem jí dovnitř a vstoupil za ní. „Chtěli bychom nějaké boty!”,přistoupil jsem k mladému prodavači,který se na mne obrátil a snad chtěl říct něco o otravování. Ale když uviděl ženu,se kterou jsem vstoupil,všechna slova se mu nějak zadrhla v hrdle.„A…a…a­.....no! ”, jenom stěží vykoktal a nemohl odtrhnout oči od ženiných prsou,která prosvítala skrz halenku a byly na nich krásně vidět zavěšené zámečky.S pobavením jsem viděl,že na to rázem koukají dva.Čurák mu napnul kalhoty,až to vypadalo,že každým okamžikem povolí. „Prosím,můžete nám ukázat nějaké boty,které by se k ní hodily?”,vyrušil jsem ho.Trhnul sebou,jakoby se probudil z nějakého snu.„A…a…no!”,znovu vy-koktal a přenesl zrak na její nohy.„Zuj se!”,rozkázal jsem ženě a ta rychle vy-stoupila z těch škrpálů,co měla na nohou.Prodavač jenom nasucho polknul a obrátil se k regálům s botami.„Ty…ty…hle by by..ly snad dobré!”,otevřel jednu krabici a stále marně skrýval erekci,co mu až k prasknutí napínala kalhoty. „Sedni si,ať ti je pan prodavač může vyzkoušet!”,s ús­měvem jsem poručil ženě.Ta,celá rudá,na mne vrhla zoufalý pohled,ale beze slova poslechla.Proda-vač třesoucí se rukou vzal botu a pokleknul,aby jí mohl vyzkoušet.Vzal ženinu nohu a chtěl na ní nasadit botu.Ale vtom mu zrak padl pod sukni,kde na kundě uviděl lesklý zámeček.„Nééé­é!”,pustil její nohu a na kalhotech se mu objevila mokrá skvrna.„Pro…miň­te!”,připlácnul si na inkriminované místo ruku a utekl dozadu. Chvíli jsem ho nechal,ale když se delší dobu nevracel,začal jsem halekat.„Halóóó!Je tu někdo,kdo nás obslouží?”,nesl se můj hlas prázdným krámem. Prodavač se po chvilce celý rudý vrátil a zpod pláště mu vykukovaly holé nohy.„Zavři krám a půjdeme dozadu!Můžeš si tam s ní zamrdat!”,řekl jsem mu,když, celý zmatený,nevěděl,co má dělat.„Ale pane…!”,ozvalo se dvojhlasně z úst prodavače i ženy. „Ticho a udělej,co ti říkám!Akutně to potřebuješ!”,o­brátil jsem se na proda-vače a ženin výkřik jsem nechal bez odpovědi.Jenom jsem na ní vrhnul výhrůž-ný pohled,po kterém se přikrčila a už se neodvažovala něco říkat.Prodavač chvíli bojoval sám se sebou,ale potom zamknul dveře a pověsil na ně jakousi cedulku.„Tak pojďte!”,otočil se a vedl nás dozadu.Přišli jsme do malé místnos-ti,co sloužila jako kuchyňka,odpo­čívárna i koupelna. „Svlékni se!”,poručil jsem ženě.„Ale pane…!”,tiše zakvílela.„Já ti nebudu všechno říkat dvakrát!”,otočil jsem se na ní.Rychle rozepnula halenku a sundala jí.Rozepnula knoflík a také sukně podlehla gravitaci.„Dobře!To stačí!A teď si sem lehni a pořádně roztáhni nohy!”,poručil jsem jí,když na sobě měla jenom podvazkový pas a punčochy.Třásla se studem,ale rychle splnila můj rokaz.Lehnula si na válendu,pokrčila a roztáhla nohy a čekala,co bude dál. „Líbí se ti její kunda?”,zeptal jsem se prodavače a sklonil se, abych jí odem-knul zámeček.„Aúú!”,tiše zakvílela,když jsem očko zámečku vytahoval z otvo-rů.„Tak na co ještě čekáš?”,otočil jsem se na prodavače,když jsem kundu odem-knul.Ten si rozepnul plášť a objevil se tvrdý ocas.„Tak už na ní vlez!”,pousmál jsem se,když jsem viděl,jak mu slintá nedočkavostí.„Dívej se na něj!”,poručil jsem ženě,když jsem viděl,jak,celá rudá,odvrací hlavu a zavírá oči. „Až budeš chtít vystříknout,tak jí ho vraž do prdele!”,doporučil jsem proda-vači,který se vrhnul mezi nohy ženy a vrazil jí čuráka do kundy.„Anoóó pané-éé!”,vykřikl prodavač,zvednul ženě nohy tak,až je měla u hlavy a vrazil jí ču-ráka do prdele.„Aúúúú­ú!”,vykřikla žena,když jí prodavačův čurák prudce zajel do konečníku. Stačilo několik pohybů a už jí do střev proudilo jeho sperma.„Ty jsi nějak rychlý!Tak ještě pokračuj!”,smál jsem se,když jsem to viděl. Jeho zadek se opět rozkmital a tentokrát vydržel déle,než jí znovu naplnil střeva.„Prosím,pus­ťte mě,já musím!”,odstrčila prodavače a řítila se k záchodu.„Prrrrdd!”,­ozvalo se,jak se jí vyprazdňovala střeva.„Vraž jí ho do huby!Hned!”, přistrčil jsem k ní prodavače,když na mne nedůvěřivě koukal.„Pořádně!Až do krku!”, plácnul jsem ho přes prdel,když se žena začala dávit a on ho povytáhl, aby se mohla nadechnout.Čurák mu zajel tak hluboko,že jí málem rozbil nos. „U…hu…hu…hu!”­,odstrčila prodavače,aby se mohla nadechnout.„Budeš mu ho kouřit pořádně,i kdyby ti vrazil žaluda až do žaludku!”,musel jsem se pousmát tomu obratu,co mě napadl.„Ááááá­áúúúúúú!”,zař­vala,když jsem jí chytil za vlasy,abych jí znovu narazil na čuráka prodavače.„Hl…gl­..!”,jenom se ozvalo,když jí jeho čurák znovu zajel tak hluboko do krku,až měla opět zmáčk-nutý nos.Musela se hodně ovládat,aby prodavače znovu neodstrčila. Z vytřeštěných očí jí vytékal potůček slzí,ale to prodavač neviděl.Držel jí za hlavu a pravidelnými přírazy jí mrdal do krku,až žena měla co dělat, aby to vů-bec ustála.„Až budeš,tak jí to cákni do huby,aby si to vychutnala!”,po­radil jsem mu,když jsem viděl,že už to nebude moc dlouho trvat.„A běda,jak ti vyteče je-diná kapka!”,sklonil jsem se až k obličeji ženy.„Hu…hu…hu­uuu…!”,s šíle­ným výrazem v očích vyrážela jakési zvuky. „Áááá…ááááá..­...ááááá!”,oz­valo se hned vzápětí a prodavač jí naplnil ústní dutinu natolik,že měla co dělat,aby to vůbec stačila polykat.„Pochutnala sis?”, zeptal jsem se,když se snažila kašláním zbavit bolesti v krku,způsobenou čurá-kem prodavače.„Umej si prdel i píču a lehni si sem!”,ukázal jsem na válendu. Vstala ze záchodu,vzala sprchu a pečlivě si myla prdel i kundu,jak jsem jí přikázal. „Dělej!Lehni si tam!Na záda!”,vytrhnul jsem jí sprchu z ruky, když se mi zdálo,že už jí to trvá moc dlouho.Chtěla se utřít,ale já jsem jí postrčil k válendě. Lehnula si,prodavač jí roztáhnul nohy a prudce vrazil čuráka do kundy.„Ááá… úúú!”,zaúpěla­.Využil jsem toho,kleknul jí nad hlavu a vrazil jí ho do huby. Chvíli jsme jí s potěšením mrdali, ale potom jsem se už začal nudit.„Lehni si na záda a ty na něj nasedni!”,stopnul jsem ten rozvíjející se mrd. Prodavač si lehnul na záda a žena ho obkročila.Zavedla si jeho čuráka do kundy a asi si myslela,že si odpočine.Povalil jsem jí prodavači na prsa a zaklek-nul za ní.„Pořádně jí obejmi a drž jí!”, řekl jsem.Prodavač jí pevně obejmul a čekal,co budu dělat.Poplácal jsem ženu po prdeli a potom jí roztáhnul půlky.„Drž!”,znovu jsem jí plácnul,když se začala cukat.„Aúúú…ú­úúú!”,kvílela,když jsem jí půlky roztáhnul ještě víc a zároveň jí vrazil do kundy,kde už byl proda-vačův čurák,prst. „Nééé!Prosím néééé!”,kvíle­la,když jsem jí začal kundu roztahovat.„Drž hu-bu!”,znovu jsem jí praštil přes prdel.Zajíkla se,ale snažila se být zticha.Bez ja-kéhokoli varování jsem jí bezohledně začal rvát svého čuráka do kundy,vedle prodavačova.„Á­áááá…ááááá…úú­úúúú!”,zaječe­la a snažila se mě shodit.„Ty mr-cho,drž!”,zařval jsem jí přímo do ucha a rval čuráka stále hlouběji.Cítil jsem, jak jí píča pomalu povoluje,až jsem v ní byl až po koule,které se přitiskly k prodavačovu pytli.„No vidíš, že se tam vejde!”,začal jsem se pomalu pohybovat. „Nééééé......dó­óóst…dóóóst!”,je­čela,když jsem jí mrdal stále brutálněji.Pro­davačův čurák byl jako kámen a mně bylo příjemné, jak se o něj můj čurák tře.„U…uu…u!”,pro­davač se k ní tisknul stále víc a já cítil,jak mu čurák pulzuje. Vytrhnul jsem svého čuráka z kundy a shodil jí z prodavače.„Otoč se a narvi si ho do prdele!”, poručil jsem jí.Zvedla se a opatrně nasedávala na jeho čuráka.„Ááááá…ú­úúúú!”,zavyla,když jsem do ní strčil,ona prudce dosedla a prodavačův čurák do ní zajel až po kořen. „Drž jí!”,znovu jsem jí povalil na jeho prsa a roztáhnul jí nohy, až znovu za-čala řvát.Vrazil jsem jí ho do kundy,jen to mlasklo.Držel jsem jí nohy tak,až měla kolena skoro u hlavy a prudce jí mrdal.„Nééé..­...néééé…to nejdéééééé!”, ječela a zmítala se tak,že jsme měli co dělat,abychom jí udrželi,když jsem se jí opřel čurákem o konečník.„Tam se nevejdééééé!”,řvala a stále se zmítala.„Ale vejde!Buď se tam dostane po dobrém,nebo ti z té prdele udělám trhací kalendář!”,zařval jsem na ní a stále jsem se snažil zasunout ho. „Zatlač!”,chytil jsem jí za zámečky na bradavkách.„Néé…né … éé…ééé!”, ječela bolestí,až se zajíkala.„Ááá­á…áááá…úúúú!”,la­pala po dechu,když mi ža-lud zajel dovnitř.„Drž už hubu,nebo ti ho vytáhnu z prdele a narvu ti ho do krku na tak dlouho,než chcípneš!”, znovu,už nasraně,jsem na ní zařval.Zatnula zuby, aby neřvala a z očí jí tekly slzy jako hrachy.„Drž si ty hnáty!”chytil jsem jí za ruce a přitáhnul jí je k nohám. S těžko potlačovaným vzlykáním se chytila za kotníky a držela si je.Nohy se jí vyvrátily do stran a já jí začal do kundy zasunovat prsty,jeden za druhým.„Uuuu…u­uuu…uuuu…!”,ze všech sil se snažila zadržovat bolestivý řev.Podařilo se mi zasunout jí do píči už čtvrtý prst a jenom jsem čekal,až se jí kunda roztáh-ne natolik, abych tam dostal celou ruku. Už nebyla schopná ani držet nohy a ty se jí vysmekly.„Neser mě a pořádně si je drž!”,zahýbal jsem jí zámečky v bradavkách.„U…u­uu…uuuu!”,nevy­držela tu bolest a vykřikla.Vtom jsem ucítil,jak se z prodavačova čuráka řítí semeno a plní jí konečník.Jak mu čurák změknul,dostal jsem tam toho svého až po koule. Žena už omdlévala a tak jsem jí také naplnil spermatem.Shodil jsem jí na zem a prodavač si oddechl,že už nemusí nést tu tíhu. „Vykuř nám je!”,chytil jsem jí za vlasy a táhnul jí vzhůru.„Ááá ááá…úúú!”, bolest jí donutila zvednout se a polknout mého čuráka. „Vykuř mu ho taky!”, přitáhnul jsem jí,aby se mohla přisát i k prodavačovu čuráku.Rychle ho vzala do pusy a tak netrvalo dlouho, než ho měl úplně vysátého.Pustil jsem jí a ona,s očima plnýma slzí,padla na zem a držela se za kundu i za konečník.Naše sper-ma z ní pomalu vytékalo a barvilo se krví z natržené píči i prdele. „Tak co,jaké to bylo?”,zeptal jsem se prodavače,když se trochu vzpamato-val.„Pane,to byla bomba!”,vzdychnul a znaveně se usmíval.„Chceš poznat ještě něco krásného?Tak si klekni!”,chytil jsem ho za boky a trhnutím ho dostal na kolena.Rozrazil jsem mu nohy, přidržel ho a opřel mu čuráka o konečník.„Néé-éé!To néééé!”,vykřikl a chtěl se bránit.Jenže to už měl mého čuráka zcela zanořeného v konečníku. „Néééééé!”,vzpa­matoval se a mrskal se jako ryba na suchu.Stále jsem ho držel za boky a zatlačil na něj tak,že padnul na břicho. Sevřel jsem mu nohy svými a tak mu znemožnil,už tak chabou, obranu.„Tobě se to nelíbí?”,tisknul jsem se k němu,aby se nemohl ani hnout.„Tohle se ti také nelíbí?”,trochu jsem se přizvednul, abych ho mohl chytit za čuráka. „Pojď sem a nabídni mu píču!”,sáhnul jsem dolů a opět jí chytil za vlasy. Vykřikla,ale rychle se zvedla.„Takhle si sedni!”,natočil jsem si jí,jak jsem po-třeboval.Seděla tam s široce roztaženýma nohama a čekala,co jsem si vymyslel.„Vraž jí ruku do kundy!”,zašeptal jsem prodavači do ucha,když se mu její kun-da ocitla přímo před očima.Měl menší ruku než já a tak jsem doufal,že se mu to podaří. „Nééé…néééé…!”,tiše skučela,ale neodvážila se ucuknout.„A… úúúú!”,snažila se utlumit bolestný výkřik,když jí prodavač nacpal do kundy tři prsty najednou.„Lízej jí píču,půjde to líp!”,znovu jsem mu pošeptal do ucha.Prsty,za­nořenými v kundě,si jí přitáhl tak,že měl její píču přímo u rtů.Vypláznul jazyk a pomalu jím přejížděl po pyskách,až se začala chvět. „Áááááá..!”,začala vzdychat,když se jí jeho jazyk dotknul klitorisu.Pomalu jí ho lízal,ale když se k němu přisál,vykřikla a jeho ruka náhle zajela dovnitř.„Áááá…á­áááá…ááá..!”,kři­čela a zmítala se na jeho ruce.„Vraž jí prsty také do prdele!”,pošeptal jsem mu a on tam zasunoval jeden za druhým,až tam dostal čtyři.„Nepřestávej jí lízat!”,řekl jsem mu a začal ho pomalu mrdat. Stále jsem ho držel za čuráka,který mu začal tvrdnout.Snad se mu to líbilo!„Klekni si!”,chytil jsem ho opět za boky a on se bez odporu nechal zvednout. Pomalu,abych předčasně nevystříknul, jsem ho mrdal do prdele a honil mu ocas.Měl ho opět jako kámen a tak se mu z něj vyvalilo semeno.Chytil jsem ho do dlaně a druhou rukou mu vymačkával z čuráka a ty poslední spermie. „Slízej to!”,dal jsem mu tu ruku pod jazyk.„Nééé!”,cuk­nul sebou,ale jedna ruka v ženině kundě a druhá v prdeli,mu zabránily v pohybu a tak musel všech-no vylízat.Žena mezitím omdlela a bezvládně tam ležela.Klečícímu prodavači jsem ještě více roztáhnul nohy a několikrát mu prudce vrazil čuráka co nejhlouběji to šlo.„Ááá…áááá­á..!”,vykřikl a zahýbal oběma rukama v otvorec-la žena mezi nohama. Tím pohybem se začala probírat a znovu se tiskla na jeho ruku. „Klekni si na podlahu!”,začal jsem prodavače tahat dolů.„Ne!Nech ty ruce tam,kde je máš!”,brzdil jsem ho,když je chtěl vytáhnout a natočil jsem ženu tak,aby je mohl mít pohodlně zasunuté.Teď klečel u válendy a opíral se o ní přední částí těla.Žena byla natočená tak,že ležela napříč postele a on měl jednu ruku až po zápěstí zasunutou v její kundě a další čtyři prsty druhé ruky v její prdeli. „Lízej jí ještě!”,zašeptal jsem mu opět do ucha a pomalu mu protahoval ka-ďák.Nevím,zda to vůbec vnímal,protože se celý chvěl a s citem lízal vše,co že-ně teklo z kundy.Ta se také zmítala a snažila se co nejvíce narazit na jeho ruku. Evidentně nevnímala,co se s ní děje,snad ani necítila bolest,jenom se poddávala reakcím svého těla.Také prodavač snad ani nevnímal mého čuráka v prdeli a nechal se unášet chutí šťáv,co ženě v hojném množství vytékaly z kundy.Tisk-nul se ke mně prdelí,abych se dostal co nejhlouběji a vychutnával si to,že jsem ho jednou rukou lehce držel za pytel a druhou mu honil čuráka. I když jsem se to ze všech sil snažil co nejdéle odkládat,už se to nedalo za-držet.Semeno se vyřítilo a naplnilo mu střeva.„Júííéé-ááá!”,vyrazil prapodivný výkřik a tiskl se ke mně ze všech sil.Z čuráka mu znovu vyrazil proud spermatu a já se ho snažil všechno zachytit do dlaně.Rukou,kterou měl v ženině kundě,jí zvedal tak, aby se mohl co nejvíc přisát k jejímu klitorisu.Dal jsem mu ruku se spermatem ke rtům a on to rychle vylízal,aby se znovu mohl přisát ke kundě ženy,co už zase byla v bezvědomí. Začal mě tlačit močový měchýř a tak jsem uvolnil svěrač,aby se jeho obsah přestěhoval do střev prodavače.„Úú­úúúúúú!”,doslo­va zavyl a několikrát se prudce narazil na mého,už měknoucího, čuráka.„Drž to!”,řekl jsem mu a poma-lu se zvedal.Ale on také zvadl a zůstal bezvládně ležet na posteli,s oběma ruka-ma zasunutýma v otvorech mezi ženinýma nohama.Jen,co mi čurák vypadnul, vystříklo mu z prdele vše,co jsem mu tam napumpoval. Chvíli jsem koukal,jak mu to vytéká z prdele a tvoří to na podlaze louži,ale nebyla to zrovna vůně fialek a tak jsem se rozhlédl po místnosti.Pod umyvad-lem byl kbelík s hadrem,tak jsem do něj natočil vodu a vše,co z něj vyteklo, jsem vytřel.Předtím jsem mu ale vrazil do prdele dva prsty,aby z něj vyteklo opravdu všechno a nemusel jsem to vytírat znovu.Potom jsem mu omyl koneč-ník, opatrně mu vytáhnul ruce z ženiných otvorů a položil ho vedle ní na válen-du. Venku se už šeřilo a mně se začal ozývat žaludek.Omyl jsem se,oblékl a šel ke dveřím.Odemknul jsem,vzal klíče a zamknul zvenku.Stačilo ujít jenom pár kroků,abych mohl koupit dostatek jídla pro nás všechny.Přidal jsem k tomu ješ-tě pár piv a vracel se. Prodavač se už probral a zmateně chodil po krámě.Vtom jsem vešel a zamknul za sebou.Koukal na mne jak čerstvě vyoraná myš. „Umej se a pojď se najíst!”,položil jsem velkou tašku se vším, co jsem na-koupil,na stůl a nejdřív si otevřel pivo,abych se vzpamatoval.„Tak co,jak se ti to líbilo?”,ptal jsem se ho,zatímco se myl a já připravoval jídlo.„Já nevím!To byly tak rozporuplné pocity,že se v tom nemůžu vyznat!Ještě teď mě bolí konečník, ale je to taková divná bolest!Nevím,zda mě to bolelo,nebo se mi to líbilo!”,ne-mohl se stále rozhodnout. „Až si odpočineme,tak si to můžeme zopakovat!Vždyť ona ještě včera byla panna a vidíš,co s ní dnes zažíváš!”,ještě víc jsem podpořil jeho zmatek.„Pane, já nevím!”,byl zcela zmatený,ale když se p
Sponzorovaná sekce:
Máš nejraději, když si tě slečna vezme pěkně do pusinky a krásně tě vykouří nebo dáváš přednost klasice či perverzním hrátkám? Zavolej nebo pošli sms některé z nás, svěř nám své tajné představy a užij si s námi parádní sex po telefonu teď hned.

je online

Sofie

Jsem přitažlivá čertice se sametovou kůží a nejraději to mám zezadu. Nejlepší bude, když se mi vystříkáš na záda a já pak nebudu meškat a vykouřím tě do poslední kapičky.

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 451

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA SOFIE text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je offline

Věra

Vystříkej se mi na kozičky a já to pak všechno slížu. Nebo si tě strčím do pusinky a vysaju tě do sucha. Tak jak by se ti to líbilo? A to je jen začátek…

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 458

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA VERA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je online

Vendula

Do zadečku, do kundičky, na prsíčka nebo do pusinky? Jak by jsi mi to chtěl udělat? Nebráním se žádné pozici a je jen na tobě na co zrovna budeš mít chuť.

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 450

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA VENDULA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

Zobrazit další dívky

Cena hovoru je 55 Kč/min, cena 1 sms v sms chatu je 35 Kč. Sex po telefonu a chat je určen pouze pro starší 18 let. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, www.topicpress.cz. www.platmobilem.cz

Bobr


Sex po telefonu
TOPlist

Povidka.cz | Copyrights 2021 Reklama zde | info@povidka.cz

Povídka.cz - hostováno u Mujhost.net. Máte miminko a nevíte co s ním? Zkuste JakNaMiminka.cz. Profesionální vystavování faktur: Faktura online faktury