Návrat na hlavní stránku

Povídka.cz povídky psané životem...

SVATÁ CESTA 4

„Ale…ale…to je přece Marie! Marie se vrací ze svaté cesty!” za­čal křičet a lidé se začali sbíhat, aby jí přivítali. Za malou chvilku přijel kočár. „Prosím, nastupte, král by vás také chtěl přivítat!” lokaj seskočil, aby jí pomohl nastoupit. Kočár se dal do pohybu a lidé uctivě ustupovali z cesty. „Marie se vrací ze svaté cesty!” neslo se kolem nich. Kočár projel vraty a zastavil na nádvoří.„Marie, vítám tě!” přicházel král a podával jí ruce, aby mohla sestoupit.

Na nádvoří bylo náhle plno lidí a všichni se s ní chtěli přivítat.„Tak už jí nechte! Podívejte se,jak po té cestě vypadá!” smál se král tomu nadšení a chytil jí za ruku, aby jí odvedl dovnitř. „Post­rejte se o ní!” poručil dvěma starším služkám a ty se jí ujaly. Od­vedly jí do komnaty s kádí, svlékly jí a pomohly do vody. Pečlivě jí umývaly, až se jí mezi nohama znovu objevil ten pocit. Zachvě­la se a ženy myslely, že jí asi způsobily bolest a tak ustaly. „Pro­sím, nechte mě chvíli o samotě!” poprosila Marie a ženy s úklo­nou odešly.

Byla tak vzrušená, že si musela dát ruku mezi nohy a hladit a laskat ten kouzelný kousek těla, který jí dokázal tak potěšit.„Úú…úú!”, zatínala zuby, aby se naplno nerozkřičela slastí. Několikrát se ponořila, aby se sebe smyla to vzrušení, když se ozvalo zaklepání na dveře a znovu vešly ty dvě ženy. „Paní, dovolte, abychom vás osušily!” roztáhly velký kus látky a pomohly jí vylézt z kádě.

„Prosím, lehněte si sem!” ukázaly na lavici. Marie si na ní lehla a ženy se nad ní sklonily. Rozhalily látku, do které byla zahalena a začaly jí mazat tělo vonnými mastmi, až znovu cítila, jak jí tvrdnou bradavky. Také mezi nohama ucítila to známé mravenčení, které se rychle stupňovalo. „Prosím,už dost! Já na to nejsem zvyklá!” Marie se zahalila a ženy se usmály. Nemohly přehlédnout to vzrušení, které na ní bylo vidět. Odešly, aby měla čas zklidnit se.

Po chvíli se opět ozvalo zaklepání na dveře a ženy vstoupily s nádhernými šaty. „Abyste se králi líbila!” položily je a přistoupily k Marii. Učesaly jí, upravily a pomohly jí obléct ty nádherné šaty. Její mladé tělo v nich doslova zářilo. „Smíme vás dovést ke krá-li?” otázaly se, když byla Marie připravená. „Ano!” vydechla a naposledy se zatočila před zrcadlem, aby se prohlédla ze všech stran. Ženy se s úklonou otočily a otevřely dveře. Marie klopýtala chodbou, nezvyklá na boty, které jí obuly. Přece jenom byly jiné, než ty, co nosila ve mlýně.

„Výsosti! Marie, která se vrátila ze svaté cesty!” zavolal komoří u dveří. Marie v něm poznala toho, který jí ráno odvezl a dal jí ra-dy na cestu. Vstoupila a udělala pukrle, které jí ženy učily.„Výsosti! Přišla jsem na vaše přání!” pronesla zvučným hlasem.„Smíš vstoupit!” řekl král. „A nechte nás o samotě!” dodal. Sloužící odešli a zavřeli za sebou dveře. „Byla jsi pryč jenom chvíli a já už měl strach, že se nevrátíš!” vyskočil král, obejmul jí a přisál se jí ke rtům.

„Já jsem se také nemohla dočkat! Když mě ty ženy připravovaly, tak jsem dvakrát měla ten nádherný pocit!” stydlivě mu zašeptala do ucha. „Opři se tady!” přistrčil jí ke stolu a zvednul sukni. Opřela se rukama o stůl a rozkročila se. Ten nádherný králův čurák do ní zajel jak po másle. „To je krásné!” vycházela vstříc jeho pohybům, až jí to bolelo. Ale bylo to tak nádherné,že jí to nevadilo.

„Vezmi mi ho do pusy!” král z ní vytrhnul toho krásného čurá-ka a ona náhle měla mezi nohama takové prázdno. Ale to už měla jeho čuráka před obličejem. Rychle se k němu přisála a lačně po-lykala to, co z něj v mocných dávkách prýštilo. „Buď mojí královnou!” padl na kolena a přisál se jí k ústům, ještě plným jeho spermatu. „Ale výsosti, vždyť já jsem obyčejná holka ze mlýna!” vytrhla se mu z náruče. „Já vím, ale lepší nenajdu!A už neodmlouvej!” znovu jí objal a políbil.

„Svolejte lid a připravte hostinu!” král vyskočil a vzal do ruky zvone. Jeho zvuk se rozlehl všemi chodbami a přivolal obě ženy i toho muže, kteří králi sloužili. „Ano,výsosti!” obě ženy odběhly, aby zařídily vše potřebné. „Promiňte!” muž se Marii lehce uklonil a odvedl krále stranou. Chvíli spolu tiše mluvili a potom muž odešel. „Marie, teď musíš něco vědět a teprve potom mi odpovíš na moji nabídku! Nerad bych tě ztratil, ale když se rozhodneš, tak přísahám, že budeš zase svobodná a už o mně neuslyšíš !” se za­chmuřenou tváří jí řekl král.

„Výsosti, neděste mě!” vykřikla Marie a objala ho. Přitiskla se mu ke rtům, ale král jí lehce odstrčil. „Nejdřív pojď se mnou!” chytil jí za ruku a otevřel dveře. „Jste si jistý, že jste se rozhodl správně?” stál tam muž, který měl ke králi asi blízký vztah.„Ano!” pevným hlasem odpověděl král. „Když mě potom Marie nebude chtít, tak má naprostou svobodu!” znovu opakoval.

„Tak jdeme!” muž vykročil a král s Marií za ním. Sestupovali po schodech dolů, až přišli ke dveřím, opatřeným několika zámky. Muž je otevřel a vešli dovnitř. Dveře za nimi s bouchnutím zapadly, až Marii naskočila husí kůže. Sestoupili po dalších schodech, až přišli k dalším dveřím. Muž je otevřel a Marii ztuhla krev v žilách. V místnosti byly čtyři ženy, na jejichž kundách se houpal zámek, od něhož vedl dlouhý řetěz ke kruhu ve zdi. C..c..co..to…je?” zděsila se Marie při pohledu na ty ženy.

„Také jsem je poslal na svatou cestu a stalo se jim přesně to, co tobě! Ale ony si hned myslely, že jsou královny! Tak jsem je musel zkrotit a připoutat je tady, aby to nikomu nevyzradily! Jenom ty můžeš rozhodnout o jejich osudu!” král se obrátil k Marii,která, celá bledá, na ně hleděla rozšířenýma očima. „Výsosti, prosím, odpoutejte je! Vždyť je to musí hrozně bolet!” vykoktala Marie.

„Tak lehnout!” přikázal král a dívky se rychle položily na pod­lahu a roztáhly nohy. Muž, který je doprovázel, si mezi ně klekl a odemykal zámky, které měly na kundě. Marie viděla, jak jí procházejí velkými i malými pysky a při té představě se zachvěla. Muž odpojil řetěz a tázavě se podíval na krále. Ten jenom lehce zavrtěl hlavou a muž zámky zase zamknul. „Ale zůstanou tu pod dozorem!”,řekl a Marie lehce kývla.

Cestou nahoru nepromluvili ani slovo. Teprve, když za nimi za­padly dveře a muž odešel, zeptal se král smutně. „Ty mně asi ne­budeš chtít, že jo? Jenom tě prosím, abys se mnou ještě byla na slavnosti na tvé přivítání po svaté cestě!” řekl. Marie se náhle otočila a objala ho. „Výsosti! Já vám nic nevyčítám! Vím, že jste se musel zachovat jako král!”, přisála se k jeho rtům, aby zabránila dalším slovům.

„Děkuji!” král chytil Marii za ruku a táhnul jí do královské lož-nice. Sotva za nimi zapadly dveře, nedočkavě strhával z Marie šaty a sám se také zbavoval všeho, co měl na sobě. „Ano, ty budeš ta nejlepší královna!” šeptal při tom a tisknul jí ke svému horkému tělu. Cítila jeho čuráka, jak jí pálí do břicha a už se také neovládala. Zasunula mu jazyk hluboko do úst a ze všech sil se k němu tiskla.

„Pojď!” padli spolu na postel. Položil jí na záda a roztáhnul jí nohy. Prudce jí vrazil žhavého čuráka do jejího uslintaného otvůr-ku. „Ano!” objala ho rukama i nohama. Vzpínala se proti jeho pohybům, až znovu přišel ten nádherný pocit. „Áááááááá!” křičela a snažila tisknout se k němu tak, aby jeho krásný čurák byl co nejhlouběji. Král jí také obejmul, až jí skoro praskaly kosti v těle a z jeho čuráka se vyřítilo to horké, co vždycky vysávala.

„Néééé!Já teď budu mít dítě!”,náhle si uvědomila,co říkaly star­ší kamarádky, které se už vdaly a chtěla uniknout z jeho objetí.„Ano! Budeš královnou se vším všudy!” stále jí k sobě tisknul, aby ani kapka té drahocenné tekutiny nevytekla. Vzdala se jeho objetí a líbala ho, kam dosáhla. Cítila, jak se jeho čurák znovu škube a proudí z něj další smetánka, jak si to vždycky nazývala. Přišla na ní další křeč a ona ztratila vědomí.

Když se probrala, ležela na nějaké lavici, připoutaná za nohy, s hlavou dolů. „Neboj se! To je proto, aby to z tebe nevyteklo!” klečel u ní král, líbal jí a hladil po celém těle. Potom jí dal široký řemen kolem pasu, pevně ho utáhnul a odpoutal jí nohy. Roztáhnul jí je, líbal kundu a projížděl jí jazykem tak, až znovu přišlo to mravenčení a další křeč. „Áááááááá!” znovu vykřikla a chytila ho za boky, aby si ho přitáhla k puse.Vsála mu čuráka tak hluboko, jak jen dokázala, až z něj znovu vytryskla ta smetánka.

Král jí odpoutal, vzal do náruče a donesl na postel. „Má králov-no!” přitisknul se k ní a stále jí hladil po celém těle. „Doufám, že budeme mít dítě tak krásné, jako jsi ty!” šeptal jí do ucha. Přitulila se k němu a oba odpočívali. Ale netrvalo dlouho a znovu to na ně přišlo. Opatrně mu sevřela čuráka a pohybovala rukou, až v ní začal růst. „To je krásné!” stále se nemohla nabažit těch proměn. Nechal jí hrát si s čurákem a přitáhnul jí k sobě, aby si mohl hrát s její kundou.

„Máte přichystanou lázeň!” ozvalo se zaklepání na dveře. Vy­lezli z postele a vydali se do vedlejší místnosti. Ani jednomu ne­přišlo na mysl, že by se měli obléknout. Marii po nohách stékalo královo sperma, ale držela se jeho ruky a šla za ním. Vešli do koupací místnosti a ženy je s chápavým úsměvem přivítaly. Pomohly jim do kádě a začaly je umývat.

„Ne! Dost!” náhle se jim Marie vytrhla a ponořila se. Bradavky jí zduřely a ona opět cítila to mravenčení mezi nohama. Ženy jí s potlačovaným úsměvem přestaly umývat a věnovaly se králi. Ale když i jeho čurák zareagoval a hrozivě se zvednul, se smíchem zmizely za dveřmi. „Stoupni si a předkloň se!” chytil jí král za ru-ku a pomohl jí vstát.

Rychle se rozkročila, prohnula a vystrčila na něj kundu. Zanořil do ni svého čuráka a ona mu vycházela vstříc, až znovu ucítila, jak do ní tryská jeho smetánka. Držel jí za boky a prudce s ní dosedl na dno kádě, až voda vystříkla.„Uuu… uuuu!” vykřikla, když jí čurák zajel tak hluboko. Zavlnila boky, aby se jí dostal ještě dál a náhle do ní znovu začala tryskat ta smetánka.„Výsosti, my budeme mít nejméně paterčata!” smála se. Chytil jí za prsa a přitisknul jí k sobě.

Voda už začínala chladnout, tak vylezli a osušili se. Ženy asi čekaly za dveřmi, protože hned vstoupily dovnitř a položily Marii na lavici, aby jí mohly namazat vonnými mastmi. Ale když viděly, jak se jí opět zvětšují bradavky, rychle svou činnost ukončily, zahalily jí do látky a na lavici se položil král. I jeho mazaly jenom krátce, protože jeho čurák se znovu zvětšil a Marie se musela držet, aby si ho nevzala do ruky. Vrátili se do ložnice a tam je čekala královská hostina, na jakou si Marie stále nemohla zvyknout. Najedli se a znovu padli na královské lože. Přitiskli se k sobě a vyčerpáním se jim zavřely oči.

Už svítalo, když Marii probudil ten nádherný pocit mezi nohama. „Dobré ráno!” uviděla nad sebou rozesmátý králův obličej. Roztáhla nohy, aby do ní mohl zarazit toho skvostného čuráka a potom už jenom křičela slastí…

„Výsosti! Je čas připravovat se na slavnost!” ozvalo se klepání na dveře, sotva král Marii zase naplnil tou smetánkou. „Tak musí­me jít!” král se svezl mezi její nohy, aby vylízal tu lahodnou směs, co jí vytékala z kundy. Zvedli se z postele a ruku v ruce odešli do lázně. To mazání pro ně bylo jako mučení. Zahaleni jenom do lehké látky se vrátili do ložnice, aby posnídali. Ještě dojídali poslední sousta, když vešly ženy, aby je oblékly.

Oblečeni v nádherná roucha vyšli na náměstí a za zvuku trub vystoupili na podium. Ze všech stran se ozývalo provolávání slá-vy, když komoří vystoupil za nimi, aby utišil rozjásaný dav.„Slyšte krále!” vykřikl zvučným hlasem. Dav se utišil a s napětím očekával králova slova.

„Vítám Marii, která se vrátila ze svaté cesty a oznamuji, že jí pojmu za manželku! Bude to vaše královna!” další slova zanikla v provolávání slá­vy…
Sponzorovaná sekce:
Máš nejraději, když si tě slečna vezme pěkně do pusinky a krásně tě vykouří nebo dáváš přednost klasice či perverzním hrátkám? Zavolej nebo pošli sms některé z nás, svěř nám své tajné představy a užij si s námi parádní sex po telefonu teď hned.

je online

Týna

Kalhotky jsou zbytečnost. Mám ráda chození naostro, sex kdekoliv a kdykoliv pro mě není problém. Rozdáme si to spolu, máš na to chuť a není nikdo s kým by sis to udělal?

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 459

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA TYNA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je online

Věra

Vystříkej se mi na kozičky a já to pak všechno slížu. Nebo si tě strčím do pusinky a vysaju tě do sucha. Tak jak by se ti to líbilo? A to je jen začátek…

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 458

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA VERA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

je offline

Blanka

Orál, anál i klasika. Jak si to budeš přát? Máš to rád zezadu? Já to miluji. Není nic lepšího, když si mě hezky zezadu přidržíš a budeš do mě přirážet ze všech sil. Vlna orgasmů nás nemine.

Milenkou ti budu na

909 555 555

a po vyzvání zadej kód 452

(Cena 55 Kč/min.)

...nebo mi pošli SMS ve tvaru:

DIVKA BLANKA text zprávy... na číslo 909 55 35

(Cena 35 Kč/SMS)

Zobrazit další dívky

Cena hovoru je 55 Kč/min, cena 1 sms v sms chatu je 35 Kč. Sex po telefonu a chat je určen pouze pro starší 18 let. Technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@topicpress.cz, www.topicpress.cz. www.platmobilem.cz

Bobr


Sex po telefonu
TOPlist

Povidka.cz | Copyrights 2021 Reklama zde | info@povidka.cz

Povídka.cz - hostováno u Mujhost.net. Máte miminko a nevíte co s ním? Zkuste JakNaMiminka.cz. Profesionální vystavování faktur: Faktura online faktury